červen 2024

Oživlá Zahrada Jiřího Trnky

(zdroj: chvalskyzamek.cz)

(zdroj: chvalskyzamek.cz)

Výtvarník, loutkář a ilustrátor Jiří Trnka byl jedním ze zakladatelů českého animovaného filmu a tvůrcem mnoha jedinečných děl pro děti. Jedním z nich je i kniha Zahrada, ve které parta kluků objeví starou zahradu a zažije v ní mnoho překvapivých setkání a dobrodružství.

Kniha byla mnohokrát vydána u nás i v zahraničí, zdramatizována i zfilmována. Nyní cestuje po republice v podobě multimediální instalace s podtitulem Originální kybernetoskop. Za projektem nazvaným oficiálně Trnkova zahrada 2 stojí autorův syn Jan a vnuk Matyáš. Ti Zahradu převedli do pohyblivých scén. Jejich provedení patřilo mezi hlavní body programu Evropského hlavního města kultury (EHMK) Plzeň 2015. V Plzni se totiž Jiří Trnka 24. února 1912 narodil. Poté se expozice stala putovní.

Záměrem tvůrců bylo především znovuoživení Trnkova díla, jeho poetiky a výtvarného mistrovství, rozvíjení fantazie dětí a formování jejich vkusu zábavnou formou. Výstavní prostor je upraven do podoby stylizované zahrady za použití scénických postupů – prostory se zaplní stylizovanými keři, stromy, zdmi, zem je pokrytá umělou trávou. Vše dohromady pak vytváří jakési bludiště, cestu, kterou návštěvník prochází a postupně naráží na samostatné atrakce. Návštěvník je bludištěm veden pomocí jednotlivých stránek obří knihy. Z textů z nich se seznamuje s příběhem a postavami, se kterými se pak může potkat v jednotlivých atrakcích.

Instalace má několik samostatných částí: Netopýří střelnice, Trpaskop, Slonograf, Štěkafon, Velrybárium, Nebehled, Kočkodrom a Prstochod, a řadu doplňujících prvků: houpačky, prolézačky aj.

Ve výstavním prostoru jsou umístěna retro rádia, která ve smyčce vysílají celou knížku Zahrada v nezapomenutelném podání Karla Högera. Návštěvníci tak při průchodu výstavou slyší fragmenty původní pohádky, nebo si k rádiu mohou sednout a na chvíli se zaposlouchat do dobrodružství, které oni sami za chvíli zažijí na vlastní kůži

Originální kybernetoskop rodiny Trnků můžete navštívit ve Chvalském zámku. Vystaven tam bude do 19. ledna roku 2025.

Více na chvalskyzamek.cz

Ondřej Sedláček