červen 2024

Červnové vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Vrtbovská zahrada a okolí, vycházka 1. 6. (zdroj Prague.eu / PCT)

Vrtbovská zahrada a okolí, vycházka 1. 6. (zdroj Prague.eu / PCT)

Prague City Tourism
Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vstupenky na vycházky označené hvězdičkou* jsou pouze v předprodeji na: eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky a mají omezený počet účastníků. 
Začátky on-line přednášek v 17.00, není-li uvedeno jinak

ČERVEN 2024

1. 6. sobota

Děvín, přírodní památka Ctirad a převaláci* Vycházka do oblasti Děvína s přírodní památkou Ctirad, vodárenskou věží, hradištěm Děvín a areálem se vzácnými divokými koňmi Převalského. Sraz v 10.00 na konečné stanici busu 153 Nad Konvářkou, průvodce J. Škochová.

Vrtbovská zahrada a okolí Malou Stranou okolo zdejších dominant, jako je chrám sv. Mikuláše či Schönbornský palác. Procházka Karmelitskou ulicí do Vrtbovské zahrady až na Maltézské náměstí. Sraz v 10.00 na zastávce tramvaje Malostranské nám. ve směru na Újezd, průvodce M. Smrčinová.

Za výhledy z vrchu Petřínské rozhledny * Petřínská rozhledna je symbolem rozhleden a vyhlídek na Prahu. Sraz v 19.00 před vstupem na Petřínskou rozhlednu, průvodce V. Nemochovská alias Pražské výhledy.

2. 6. neděle

Interiéry kostela sv. Kateřiny na Novém Městě pražském * Prohlídka interiéru kostela vrcholného baroka s nádhernými freskami, původně gotického a později barokizovaného slavným architektem K. I. Dientzenhoferem. Sraz ve 14.00 na rohu Viniční a Kateřinské ulice, Nové Město, průvodce A. Škrlandová.

Jak se bydlelo na hradbách * Vycházka ulicemi na bývalých bastionech sv. Jiří, sv. Ludmily, sv. Tomáše a sv. Máří Magdalény kolem vily sochaře Františka Bílka, Písecké brány do míst bývalých studentských kolejí Kolonka. Sraz ve 14.00 na tram zastávce Chotkovy sady, průvodce S. Micková.

Zelený odpočinek na Ďáblickém hřbitově * (stejně i 8. 6) Vycházka po Ďáblickém hřbitově se seznámením s inovativními přístupy k pohřebnictví. Informace o ekologických pohřbech a pohřebištích celkově i o důležitosti udržitelnosti a respektu k přírodě po našem odchodu. Sraz ve 14.00 před hlavním vstupem na Ďáblický hřbitov, Ďáblická 564/2a, P 8, průvodce: M. Karlík a A. Vokáč.

Jak se bydlelo na hradbách, vycházka 2. 6. (zdroj foto Jiří Sládeček)

Jak se bydlelo na hradbách, vycházka 2. 6. (zdroj foto Jiří Sládeček)

3. 6. pondělí

Jižní tribuna Strahovského stadionu a cesta na Vyhlídku * Do nitra Strahovského stadionu, dále k vile Čeňka Vosmíka a brutalistní vile manželů Machoninových. Kolem novorenesanční budovy Dolní Palaty, funkcionalistického klenotu Jaroslava Šaldy až k vile Viktora Beneše. Sraz v 18.00 na konečné zastávce busu 176 a 191 Stadion Strahov, průvodce I. Prokopová.

Pražská sportovní architektura napříč staletími aneb Od míčoven po Strahov – on-line přednáška Přednáška představí nejen míčovnu, která vznikla již renesanci v Královské zahradě, ale i další zajímavé pražské budovy se sportem spojené, průvodce R. Kouřilová.

4. 6. úterý

Goethe-Institut * (stejně i 18.6.) Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Nádherné interiéry secesní budovy, monumentální foyer, slavnostní sál i bývalé kanceláře velvyslance NDR. Nyní je v G-I výstava fotografií ze života Franze Kafky a jeho rodiny. Sraz v 17.00 před budovou Goethe-Institutu, Masarykovo nábř. 32.

5. 6. středa

Prahou Franze Kafky * Po stopách spisovatele F. Kafky v okolí Staroměstského náměstí. Kde se narodil i které školy navštěvoval. Neopomeneme ani jeho rodinu a útočiště, kde hledal klid pro svou tvorbu. Sraz v 18.00 před staroměstským kostelem sv. Mikuláše na náměstí Franze Kafky, průvodce D. Kratochvílová.

Grébovkou za vínem, vycházka 7. 6. (zdroj Prague.eu / PCT)

Grébovkou za vínem, vycházka 7. 6. (zdroj Prague.eu / PCT)

7. 6. pátek

Grébovkou za vínem * Procházka Havlíčkovými sady, jak vypadalo území Královských Vinohrad v dávné historii a čím Karel IV. podnítil mohutný rozmach vinohradů. Sraz v 18.00 u hlavní brány do Havlíčkových sadů z Rybalkovy ulice, průvodce D. Kratochvílová.

Svatomikulášská městská zvonice * Tato pozdně barokní stavba je neodmyslitelnou součástí Malé Strany. Během prohlídky se dozvíte více o kostelu sv. Mikuláše, jeho zvonici, historické požární hlásce i jako pozorovatelně Státní bezpečnosti. Sraz v 19.00 před vchodem do Svatomikulášské městské zvonice, průvodce V. Nemochovská alias Pražské výhledy.

8. 6. sobota

Od pražského Manchesteru k Pragerově brutalismu * Okolí křižovatky Anděl má bohatou historii. Jak si Karel Prager představoval přestavbu Štefánikovy ulice a jaká část projektu se realizovala. Sraz ve 14.00 před budovou bývalé Komerční banky, Štefánikova 22, průvodce I. Prokopová.

Pražským semmeringem do Prokopského údolí * Začátek vycházky v železniční stanici Žvahov, kam dojedeme motoráčkem jedoucím po trati Pražského Semmeringu. Přiblížíme si jednotlivé přírodní památky této součásti Českého krasu s výhledem na původní pravěké moře. Sraz v 9.45 v nádražní hale Praha – Smíchov, průvodce J. Kimlová.

Za apoštoly na Staroměstskou radnici – pro děti * Prohlídka apoštolů zblízka a vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Budou čelit záludným otázkám a plnit zábavné úkoly. Sraz ve 13.00 v pokladní hale Staroměstské radnice, průvodce D. Taimrová.

Zelený odpočinek na Ďáblickém hřbitově * (stejně i 2. 6.)

9. 6. neděle

Barokní poutní cesta z Prahy do Hájku * Původně pozdně barokní poutní cesta vedla od Hradčan k loretě ve františkánském klášteře Hájek, který se nachází na území obce Červený Újezd a lemovalo ji 20 výklenkových kapliček. Sraz v 10 00 na zastávce tramvají Vypich, průvodce V. Trnka

Od Hniličkovy vilové kolonie k Buďánkám * Cestou rondokubistickou vilovou kolonii Eduarda Hniličky, kolem bývalých viničních usedlostí Klikovka a Klamovka. Kolem Beladovy vily až k bývalé osadě Buďánka. Sraz ve 14.00 na zastávce autobusu č. 191 Podbělohorská, roh ulic Pod Stadiony a Nad Klamovkou, průvodce I. Prokopová.

Vinohradské vily * Vycházka kolem nejvýznamnějších vinohradských vil s připomenutím slavných českých osobností, které si tuto zahradní čtvrť vybraly za svůj domov. Sraz ve 14.00 na zastávce tram. č. 10, 16 Orionka ve směru z centra, průvodce P. Lešovská.

10. 6 pondělí

Interiéry Týnského chrámu a jeho umělecké poklady * Jeho minulost je pozoruhodná, stejně jako architektura a umělecká výzdoba. Kostel dlouhá desetiletí patřil straně kalicha, ale v jeho interiéru nalezneme připomínky různých historických období od 14. až do 20. století. Sraz v 10.00 u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, průvodce J. Nováková.

11. 6. úterý

Interiéry Clam-Gallasova paláce * Z Mariánského náměstí, kde průvodce popíše architektonickou a urbanistickou situaci místa v době, kdy byl Clam-Gallasův palác teprve novostavbou, a dále do interiérů paláce postaveného podle návrhu vídeňského architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu. Sraz v 16.00 před Magistrátem hl. m. Prahy na Mariánském nám., průvodce M. Smrčinová.

Bedřich Smetana a výtvarné umění – on-line přednáška. V roce 2024 si připomínáme 200. výročí narození B. Smetany, jehož dílo je neodmyslitelně spjato s českou národní identitou. Přednáška se zaměří na vztah mezi Smetanovou hudbou a výtvarným uměním, které bylo v jeho době silně ovlivněno romantismem a národním obrozením. Začátek v 18.00, průvodce M. Švec Sybolová.

12. 6. středa

Interiéry budovy Sokola Pražského v Sokolské * (stejně i 17.6.) Od prvního všesokolského sletu už uplynulo 142 let. Letos vyvrcholí oslavy spojené s jeho sedmnáctým ročníkem. Budova postavená v novorenesančním slohu architektem Ignácem Vojtěchem Ullmannem. Sraz v 11.30 před vchodem v Žitné ulici 42, průvodce P. Lešovská.

13. 6. čtvrtek

Hudebníci a hudba na Starém Městě a Malé Straně * V letošním roce si připomínáme 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Vycházka nás provede místy, kterými Smetana často chodíval, kde žil, koncertoval a skládal nejznámější melodie. Sraz v 18.00 u kostela sv. Štěpána ve Štěpánské ulici, průvodce D. Vávrová-Čermáková.

Malostranský hřbitov, vycházka 14. 6. (zdroj www.malostranskyhrbitov.cz/foto © Ivo Řehák)

Malostranský hřbitov, vycházka 14. 6. (zdroj www.malostranskyhrbitov.cz/foto © Ivo Řehák)

14. 6. pátek

Malostranský hřbitov * Procházka hřbitovem, s nejvýznamnějšími klasicistními náhrobky z dílny tří generací rodu Platzerů, Václava Prachnera, Josefa Malínského i bratří Maxů. Sraz v 17.30 na stanici tram č. 9,10,15,16 Bertramka ve směru na Anděl, průvodce J. Škochová.

15. 6. sobota

Jelením příkopem na Nový Svět * Procházka, zájemce zavede do tajů pražské historie a architektury. Od Jízdárny Pražského hradu, směrem k Jelenímu příkopu, až do oblasti Nového Světa. Sraz ve 14.00 před Jízdárnou Pražského hradu, U Prašného mostu 3, průvodce M. Smrčinová

Nordic walking: Z Kyjí do Dolních Měcholup *Trasa začne u kostela sv. Bartoloměje v obci Kyje, dále k Čihadlům, největšímu suchému poldru v Praze. Po dřevěném chodníku přes říčku Rokytku, kolem bývalé osady Hostavice a přes Jahodnici k retenční nádrži Slatina se zakončením v Dolních Měcholupech. Sraz v 10.00 před kostelem kostela sv. Bartoloměje v Kyjích, autobus č. 110, č. 171, č. 181, zastávka Kyje, průvodce M. Hátleová.

16. 6. neděle

Poznávání Strašnic pokračuje * Procházka od budovy strašnické školy V Olšinách, ke kulturnímu domu Barikádníků, kolem strašnické Sokolovny. Prohlédneme si farní sbor Českobratrské církve evangelické a vozovnu Strašnice. Dále k Vinohradskému hřbitovu a přes centrum Vinice k zámečku Miramare. Sraz v 15.00 na tramvajové zastávce Strašnická ve směru k hlavní ulici Černokostelecké, průvodce M. Hátleová.

ekvapivá místa starých pražských hřbitovů * Když císař Josef II. spolu s jinými reformami zakázal také pohřbívání uvnitř měst, začalo období velké proměny pražských hřbitovů. Kde se v minulosti uvnitř staré Prahy pohřbívalo a jaký byl vývoj kultury péče o mrtvé. Sraz ve 14.00 u pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí, průvodce J. Nováková.

17. 6. pondělí

Interiéry budovy Sokola Pražského v Sokolské * (stejně i 12. 6.)

18. 6. úterý

Dvory, dvorky a dvorečky na Starém Městě * Staré Město pražské je labyrintem úzkých uliček a tajemných koutů. I když jsou některé jeho části dobře známé a často navštěvované, existují zde místa mimo hlavní turistické trasy, která si zachovala svůj klid a půvab. Sraz v 17.00 u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na Starém Městě, Malá Štupartská, průvodce M. Smrčinová.

Goethe-Institut * (stejně i 4. 6.)

19. 6. středa

Pražské památky jinak – v hudebních příbězích a legendách * Tři stavby jedinečné jak svou architekturou a geniem loci, tak i neopakovatelnou hudební tradicí. Ponoříme se do atmosféry starosvětského Žofína, secesního Hlaholu a funkcionalistického Mánesa. Sraz v 18.00 na Žofíně, před pomníkem Boženy Němcové, průvodce K. Hurníková.

20. 6. čtvrtek

Letní slunovrat a mystika Prahy * Vycházka na místa prastarých symbolů, záhad a příběhů spojených nejen s letním slunovratem. Sraz v 17.30 před hlavní branou Staroměstské radnice, průvodce K. Navrátilová.

Tortura aneb Právo útrpné pod Staroměstskou radnicí * Podzemí Staroměstské radnice, které v minulosti sloužilo také jako městské vězení – hladomorna, mučírna a obecně právo útrpné ve středověku. Dále přes staroměstské popraviště směrem k vltavskému břehu, kde se nacházela katovna mistra popravčího. Sraz v 17.30 v pokladní hale Staroměstské radnice, průvodce J. Kimlová.

21. 6. pátek

Klementinum a jeho osudy: Od jezuitů k Muchovi * Minulost největšího stavebního komplexu Starého Města pražského. Dominikáni, jezuité, univerzita, ale také obrazárna či Akademie výtvarných umění. To vše připomene prohlídka Klementina, včetně Astronomické věže a Barokní knihovny. Sraz v 16.00 u pomníku Karla IV. na Křižovnickém náměstí, průvodce J. Nováková.

První letní východ slunce nad stověžatou Prahou * Zažijte jedinečné chvíle na bráně spojující Malostranské mostecké věže – přijďte pozorovat první letní východ slunce s výhledem na Staré Město, Malou Stranu a Hradčany. Neopakovatelný okamžik, kdy slunce vyjde nad historickými střechami Prahy. Výklad průvodkyně V. Nemochovské. Sraz v 4.15–5.30 u vstupu do Malostranské mostecké věže.

22. 6. sobota

Staroměstská radnice dětem: po stopách pražských řemesel – pro děti * Kdo to byl švec, provazník, voštinář a hamerník? Tato a mnohá jiná řemesla si představíme v rámci povídání v pohádkové radní síni. Sraz ve 14.00 v pokladní hale Staroměstské radnice, průvodce K. Mandziuková

Staroměstskou radnicí křížem krážem * Večerní prohlídka reprezentačních síní i běžně nepřístupných obřadních místností, starobylé šatlavy a středověkých sklepů pod areálem. Sraz v 19.00 v pokladní hale Staroměstské radnice, průvodce A. Baloun.

Riegrovy sady * Po stopách minulosti v městském parku, který vznikl na místě zaniklých usedlostí a bývalé zahrady Kanálka. Obdivovat budeme budovu vinohradské sokolovny, pomník k výročí založení Sokola a další sochařská díla po celém parku. Sraz ve 14.00 na zastávce tram č. 11 a 13 Vinohradská tržnice ve směru na Václavské nám., průvodce M. Hátleová.

Náměstí a náměstíčka Prahy 7 * Další vlastivědná vycházka po náměstích a náměstíčkách nás zavede do MČ Prahy 7. Vyprávění o historii a současnosti přiblíží tuto městskou část a její hlavní náměstí. Sraz v 15.00 na tram zastávce Letenské nám., průvodce K. Navrátilová.

23. 6. neděle

Vršovice – čtvrť sportu i zajímavé architektury * Zástavba Vršovic je zajímavá nejen z hlediska architektury, ale také historie. Její nedílnou součástí je sportovní a zejména fotbalová minulost. Zdeněk Danner, Jindřich Waldes a další podporovali kulturní, společenský a sportovní život ve Vršovicích. Sraz v 15.00 u kostela sv. Mikuláše na Vršovickém nám., průvodce J. Nováková.

24. 6. pondělí

Franz Kafka a výtvarné umění – on-line přednáška. Pohled na to, jak výtvarné umění ovlivnilo dílo F. Kafky a jak Kafka inspiroval umělce po celém světě. Vliv literárního díla a osobního života F. Kafky nejen na české umění 20. století.

26. 6. středa

Letní procházka zahradou Kinských *Park byl v 19. století upraven v anglickém stylu a kromě působivých výhledů na Prahu či elegantního letohrádku ukrývá skvosty jako boží muka se slunečními hodinami, dřevěnou zvonici z Dolních Bojanovic nebo krásná jezírka propojená vodopádem. Sraz v 18.00 před Štefánikovou hvězdárnou na Petříně, průvodce M. Kadlčíková.

27. 6. čtvrtek

S Franzem Kafkou za školou – pro děti * Vydáme se s Franzem na cestu spletitými uličkami Starého Města. Poznáme ho jako školáka i dospívajícího mladého muže a objevíme místa, která byla s jeho životem spojená – kam chodil do školy, v kterých domech měl podnájem. Sraz v 18.00 na náměstí Franze Kafky 24/3, průvodce M. Kadlčíková.

Zbraslav – magické místo na soutoku Vltavy a Berounky, vycházka 29. 6. (zdroj wikipedia.org./ foto Zdeněk Fiedler)

Zbraslav – magické místo na soutoku Vltavy a Berounky, vycházka 29. 6. (zdroj wikipedia.org./ foto Zdeněk Fiedler)

29. 6. sobota

Hledáme letní byt. Zn. Dobřichovice – Brunšov * V poslední čtvrtině 19. stol. začala v dosahu Prahy vznikat letoviska, tedy vilové osady sloužící k odpočinku rodin převážně vyšší střední vrstvy. Vliv na to měl nejen překotný průběh industrializace, ale také emancipace a vzrůstající sebevědomí střední vrstvy. Sraz ve 14.00 před nádražím Dobřichovice, průvodce S. Micková.

Zbraslav – magické místo na soutoku Vltavy a Berounky * Lokalitu pod keltským oppidem si pro svůj lovecký hrádek vybrali kdysi Přemyslovci a pak cisterciácký řád pro svůj nový klášter. Výrazné stopy zde však zanechala i další století. Sraz ve 14.00 na zastávce autobusů č. 129, 139, 241, 318 U Včely, průvodce J. Škochová.

30. 6. neděle

Malebné domy Malé Strany aneb 10 bytů T. G. Masaryka * Během vycházky se zastavíme u domu, kde bydlel první československý prezident s rodinou, ale i o dalších domech a zajímavostech, které Malá Strana skrývá. Sraz v 10.00 na rohu ulice Tomášské a Malostranského nám., průvodce A. Škrlandová.