červenec 2024

Pozvánka na výstavu: Výstava Devadesátky

U Zpěváčků, Prague, 1996, © Dana Kyndrová

U Zpěváčků, Prague, 1996, © Dana Kyndrová

Půl století humanisticky laděného fotografování završuje fotografka Dana Kyndrová (*1955) výstavou a publikací, která navazuje na její projekt z let 1990–1991, kdy fotografovala odchod sovětských vojsk z Československa.

Devadesátkami rekapituluje sváteční nálady konce totality i všednodenní pracovní nasazení. Původní hledisko bezprostředních postřehů získává s odstupem času na kritické dramatičnosti. Připomíná jak úpadky průmyslových podniků, tak „bouřlivé erotické akce a pompézní párty“. Řečeno slovy autorky: „Na pivních slavnostech teče pivo proudem a Češi jsou ve svém živlu…“

Leica Gallery Prague, do 15. 9. - www.lgp.cz