červenec 2020

Letní slavnosti staré hudby

Emauzské opatství kostel Panny Marie Na Slovanech

23. 7. Meditatio / 20.30

Duchovní moteta pro francouzský královský dvůr

Vojtěch Semerád – tenor (haute-contre), Ondřej Holub – tenor (taille), Tomáš Král – baryton (basse-taille), Mélusine de Pas – viola da gamba, Jan Krejča – teorba, Pablo Kornfeld – varhany

Zahrada zámku Troja

27. 7. La rose de Paris / 20.00

Girlanda z Telemannových Pařížských kvartetů, Blavetových duet a Fischerovy „květinové“ passacaille

COLLEGIUM MARIANUM

Jana Semerádová – flauto traverso, um. vedoucí, Lenka Torgersen, Vojtěch Semerád – barokní housle, Hana Fleková – viola da gamba, Filip Hrubý – cembalo

Kostel sv. Martina ve zdi

30. 7. Květina milosti / 19.30

Obraz Panny Marie ve španělské středověké hudbě

Hana Blažíková – soprán, románská harfa

Zahrada zámku Troja

3. 8. Affetti dell’anima / 20.00

Zvukomalebné efekty a improvizace v italské hudbě 17. století

CONCERTO AVENTINO

Jakub Kydlíček – zobcové flétny, um. vedoucí, Josef Žák, Jiří Sycha – barokní housle Věra Kousalíková – barokní violoncello, Lukáš Vendl – cembalo, varhany, Marek Kubát – teorba, barokní kytara

Kostel sv. Šimona a Judy

6. 8. Lilium mezi trním / 19.30

Poetika a virtuozita v duchovní hudbě barokní Čechie

Hana Blažíková – soprán

COLLEGIUM MARIANUM

Jana Semerádová – flétny, um. vedoucí, Lenka Torgersen, Vojtěch Semerád – barokní housle, Hana Fleková – viola da gamba, Ján Prievozník – violon, Kateřina Ghannudi – trojřadá barokní harfa, Jan Krejča – teorba, Filip Hrubý – varhany

Zrcadlová kaple, Klementinum

3. 9. Galantní dialog / 19.30

Viola da gamba v královských a knížecích komnatách

Krzysztof Firlus – viola da gamba, Anna Firlus – cembalo

Zámek Troja

7. 9. Pallas nordica / 20.00

Hudba pro královnu Kristýnu Švédskou

NEOBAROCK

Maren Ries, Anna-Maria Smerd – barokní housle, Ariane Spiegel – barokní violoncello Stanislav Gres – cembalo, Johanna Seitz – trojřadá barokní harfa

Informace: Collegium Marianum

tel.: 224 229 462, 731 448 346, Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1
Festivalové centrum: otevřeno středa 10.00 –18.00
www.letnislavnosti.cz