červenec 2020

Kam na procházku v červenci a v srpnu

Strahovský klášter (zdroj commons.wikimedia.org)

Strahovský klášter (zdroj commons.wikimedia.org)

PCT, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5, tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu, www.prazskevychazky.cz.

V rámci hygienických opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 je zrušen prodej vstupenek na místě srazu vycházky v den jejího konání. VSTUPENKY LZE ZAKOUPIT POUZE V PŘEDPRODEJI v turistických informačních centrech Můstek (denně 10.00–19.00), Staroměstská radnice (10.00–19.00) a v recepci Arbesovo nám. 4 (po–čt 8.00–17.00; pá 8.00–16.00) nebo na eshop.prague.eu. Počet účastníků vycházek je omezen a bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou COVID-19.

ČERVENEC

1. st | Kampou za Valdštejnem. Vycházka od kostela sv. Jana Na Prádle na Kampu a odtud k Valdštejnskému paláci. Začátek v 16.00 u kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle, roh ul. Říční a Všehrdova, P 1. (D. Kratochvílová)

4. so | Krejcárek a kolonie Domov na Žižkově. Procházka místy, kde ve 20. letech první republiky, vyrostly nouzové kolonie Krejcárek a Domov. V této části Žižkova stojí za připomínku i osudy bývalé usedlosti Pražačka, Ohrada i obytného domu, dnešního Hotelu Vítkov. Začátek ve 14.00 před budovou hotelu Vítkov, zastávky tram. č. 1, 9, 10, 11, 16 Ohrada nebo Biskupcova. (M. Hátleová)
Za půvaby Divoké Šárky. Procházka Šáreckým údolím připomene tuto lokalitu nejen jako dějiště známé pověsti, ale i jako místo osídlené Slovany již v 7. století. Začátek ve 14.00 na konečné zastávce tram. č. 26 Divoká Šárka. (P. Lešovská)

5. ne | Kunratickým lesem za králem Václavem. Výprava do Kunratického lesa k místu, kde stával Nový hrad, postavený králem Václavem IV. Začátek ve 14.00 u výstupu z metra C Roztyly. (P. Lešovská)

8. st | Strahov a Hřebenka. Na svahu pod strahovským stadionem mezi staršími usedlostmi byla během 20. století postavena řada zajímavých objektů – vila architektů Machoninových, sídlo sochaře Vosmíka, Šaldova vila aj. Začátek v 17.00 na stanici autobusu č. 176 a 191 Stadion Strahov.(J. Škochová)

11. so | Hledáme letní byt. zn. Dobřichovice – Brunšov. (stejně i 16. 8.) Na pravém břehu Berounky začalo v 80. letech 19. století vznikat oblíbené letovisko, kde můžeme vidět díla známých stavitelů. Začátek v 10.00 a ve 14.00 před nádražím Dobřichovice. (S. Micková)

12. ne | Nový židovský hřbitov. (stejně i 16.8.) Návštěva největšího židovského hřbitova v České republice. Začátek v 10.00 před hlavní bránou na hřbitov z ulice Izraelská. (Z. Pavlovská)

13. po | Pražské pomníky II. – od vějíře k paletě. Vycházka k pomníku Žofie Chotkové, Julia Zeyera, Jana Palacha či Josefa Mánesa. Začátek v 16.30 u Písecké brány ze strany kavárny. (M. Švec Sybolová)

15. st | Betlémská kaple na Žižkově a její okolí. Procházka Žižkovem s objevením utajené kubistické stavby Betlémské kaple architekta Emila Králíčka. Začátek v 15.30 na Prokopově náměstí na Žižkově, P 3. (A. Škrlandová)

18. so | Letní Petřín. Připomenutí, jak to bylo v dobách dávného středověku, proč právě sem vede poutní křížová cesta, kdy a proč se budovala lanovka nebo s jakými osobnostmi je Petřín spojován. Začátek v 10.00 u petřínského Pomníku obětem komunismu od O. Zoubka. (J. Nováková)

19. ne | Tetín ze Srbska přes jedinečnou rezervaci Koda s Údolím děsu. Procházka rezervací s druhově nejcennějším biotopem u nás a zároveň místem, kde je nejstarší trampská osada v ČR. Začátek v 10.00 na železniční zastávce Srbsko. (V. Trnka)

23. čt | Podvečerní procházka Pražským hradem. Procházka nádvořími, uličkami i zákoutími Pražského hradu. Začátek v 17.30 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. (D. Kratochvílová)

25. so | Večerní prohlídka Staroměstské radnice. (stejně i 8. a 29. 8.) Seznámení s dějinami a vývojem budovy radnice spojené s vyhlídkou z ochozu radniční věže. Začátek v 19.00 před věží objektu. (A. Baloun)

26. ne | Vinohradský hřbitov. Prohlídka hřbitova s pseudogotickým kostelem sv. Václava z konce 19. století, kde nalezlo místo posledního odpočinku mnoho umělců, vědců i představitelů politického života a významných osobností českých dějin. Začátek v 10.00 před hlavním vchodem na Vinohradský hřbitov. (M. Hátleová)

SRPEN

1. so | Zajímavá zákoutí Nového Města pražského VIII. Prohlídka důležitých staveb v oblasti Albertova a Slupi a zahrady Ztracenka. Začátek v 10.00 u kostela Zvěstování Přesvaté Bohorodice (Zvěstování Panny Marie Na Slupi). (J. Nováková)

2. ne | Z náměstí Kinských ke kostelu sv. Michala. Komentovaná prohlídka zahrady, kterou jako anglický park vybudoval v letech 1827 – 1831 Rudolf Kinský a návštěva dřevěného kostelíka sv. Michala. Začátek ve 14.00 u hlavního vstupu do zahrady Kinských z náměstí Kinských. (A. Škrlandová)

4. út | Legendy světců Karlova mostu I. Procházka galerii barokních soch pod širým nebem s příběhy dalších 15 z nich. Začátek v 17.00 na Maltézském náměstí u Brokoffova sloupu, P 1. (D. Kratochvílová)

5. st | Bubenečské vily: Historismus a secese na staré císařské cestě do Stromovky. Prohlídka exteriérů vil s pozoruhodnou malířskou a plastickou výzdobou, postavené významnými architekty pro významné osobnosti. Začátek v 16.30 na zastávce tramvaje č. 12, 18, 20 Chotkovy sady. (J. Škochová)

8. so | Večerní prohlídka Staroměstské radnice. (viz 25. 7.). (J. Jelínková)

9. ne | Od barokních zahrad k modernímu městu: Smíchov v proměnách času I. Vycházka Kinského třídou /Štefánikova/ a jejím okolím. Začátek v 10.00 před vstupem do zahrady Kinských z náměstí Kinských. (S. Micková)

12. st | Od Karolina ke Klementinu. Po stopách univerzitních kolejí od Karolina po pražské Klementinum. Začátek v 16.00 před vstupem do Karolina z Ovocného trhu. (M. Hátleová)

15. so | Stará Libeň a nouzové kolonie. První písemná zpráva o osadě Libeň a zároveň o gotické tvrzi pochází z roku 1363. Během staletí byla tvrz přebudována na barokní zámek, který hrál několikrát významnou roli v našich dějinách. Libeň byla až do začátku 19. století klidným venkovským předměstím Prahy, s řadou viničních a zemědělských usedlostí. Na vrchu zvaném Hrádek vyrostly kvůli krizi nouzové kolonie. Začátek ve 14.00 na tramvajové zastávce č. 3, 10 Libeňský zámek. (M. Hátleová)

16. ne | Hledáme letní byt zn. Černošice I. část. (viz 11. 7.)
Nový židovský hřbitov. (viz 12. 7.)

22. so | Pražský hrad a jeho zajímavosti. Procházka Hradem s připomenutím, kdy vznikla Královská zahrada a proč byl vlastně postaven Letohrádek královny Anny, jak byl Hrad rozšiřován nebo kde se naleznou jeho historické hradby. Začátek v 10.00 u vchodu do Královské zahrady z ulice U Prašného mostu. (J. Nováková)

23. ne | Rezervace Tetínské skály. Procházka nenáročnou, málo známou cestou z Berouna do Srbska. Začátek v 10.00 před nádražím Beroun. (V. Trnka)

25. út | Zahrady kláštera Svaté Anežky. O vývoji českého sochařství od secese k postmoderně a s nahlédnutím do života kláštera klarisek a menších bratří ve 13. století. Začátek v 16.00 před vchodem do Anežského kláštera z Anežské ulice. (M. Švec Sybolová)

29. so | Náměstí Malé Strany. Objevování vybraných náměstí Malé Strany – odkud se vzala jejich dnešní jména a kterými významnými budovami a památkami se tato veřejná prostranství honosí. Začátek v 10.00 na Dražického náměstí u historického kandelábru. (A. Škrlandová)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice. (viz 25. 7.)

30. ne | Vyšehrad a jeho legendy. Návštěva vyšehradského areálu, vhodná i pro rodiny s dětmi. Začátek ve 14.00 u Táborské brány. (P. Bartásková)

Vlastivědné vycházky pro děti

4. 7. a 22. 8. | Za apoštoly na Staroměstskou radnici. Začátek ve 14.00 před před infocentrem Staroměstské radnice. (R. Lišková a D. Taimrová)

18. 7. | Radnicí krok za krokem, dům za domem, zastavení třetí / čtvrté (8-12 let) Začátek ve 14.00 / 16.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)

25. 7. a 23. 8. | Nebyl to jen listopad. Začátek ve 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková, J. Pisančiková)

7. 8. | Legendy a strašidla Malé Strany. Začátek v 18.00 na zastávce tram. č. 22, 23 Pohořelec. (P. Bartásková)

29. 8. | Radnicí krok za krokem, dům za domem, zastavení páté (12–18 let). Začátek akce ve 14.00 a v 16.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková, DiS.)