říjen 2020

Fotofatal – Nadia Rowderová v DOXU

Nadia Rovderová (foto Lukáš Oujesky)

Nadia Rovderová (foto Lukáš Oujesky)

Pod názvem Intimní deník Fotofatal vystavuje Nadia Rowderová tvorbu minulých jedenácti let. Tolik uběhlo od její poslední velké výstavy. Ta současná je rozčleněna do tří částí, které evokují základní složky psýché podle psychoanalytika C. G. Junga. Rowderová se ve svých fotografiích snaží zachytit a zpracovat vlastní identitu a jejím obrazem oslovit. Kromě individuálních témat na výstavě najdeme i podobně zachycenou identitu míst, která utvářejí naši duši.

Barevné práce Nadii Rowderové, slovenské fotografky žijící v Praze a provozující také vlastní fotografickou galerii ArtInbox, připomínají obrazy. Někdy netušíte, jestli jimi skutečně nejsou. Však také fotografka přiznává, že se původně věnovala i malování, ale později jí jeho výrazové prostředky přestaly stačit a svůj svět objevila ve fotografii.Fotografie u mě nastoupila jako ‚náhrada‘ za malbu, která mi po čase neumožňovala dostat do tvorby požadovanou emoci. Je to pro mě otisk reality, který doplňuji chybami ve fotografii, dlouhými expozicemi, malbou světlem. Těmito fotomalbami konstruktivně zpracovávám vlastní nadměrnou citlivost a vnímavost“, říká o své tvorbě.

Základními tématy autorčiných fotomaleb jsou stavy mysli. Vznikají tak snímky všelijak rozostřené, posunuté, mlhavé či potemnělé. Jsou jakýmsi subjektivním dokumentem zachycujícím těkavé nebo mizející pocity či jevy. Fenomén mizení je pro ně dokonce až charakteristický, takže se zdá, že Rowderová je schopna zachytit fotografií i to, co na ní právě není. Řada jejích fotografií vzniká také ve tmě nebo šeru.

Kromě vlastní identity zkoumá autorka také místa spojená s historií, určující naše bytí svým charakterem (a naopak). Zpracovává je do souborů se schopností v nich resuscitovat magii místa, jeho dávnou minulost i stále latentně přítomné příběhy. (Pražské či Popradské podvědomí, Sudety nebo Terezín mezi nebem a zemí).

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
výstava trvá do 9. 11. 2020

www.dox.cz