říjen 2020

Ztajená historie Prahy

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13.45

Trio exposé o úžasném Zdeňku Fibichovi v roce skladatelových dvou velkých výročí

3. 10. - Malostranské mladoletství sraz u dolního nástupiště lanovky na Petřín.

17. 10 - Čtvero neuváděných lokalit – sraz na Jugmannově náměstí u pomníku.

31. 10. - Smíchovské závažnosti – sraz na stanici tramvaje Anděl za křižovatkou ve směru na Zlíchov.