říjen 2020

Kam v říjnu v Praze?

Sluneční králové – výstava největších archeologických objevů českých egyptologů v lokalitě Abúsír!

Sluneční králové – výstava největších archeologických objevů českých egyptologů v lokalitě Abúsír!

Kromě některých nevýhod, které přináší život v našem hlavním měst, mají jeho obyvatelé také řadu výhod. Mezi jednoznačně přínosné momenty patří jistě nepřeberné množství kulturních akcí nejrůznějších zaměření a podob. Dovolím si nabídnout několik pozvánek na zajímavé výstavy a akce, které momentálně Praha nabízí.

V Paláci Kinských probíhá výstava s názvem „Rembrandt: Portrét člověka“. Ústředním dílem je portrét Učence ve studovně z roku 1634. Jak praví komentář k výstavě: „Portrét nezachycuje jen fyzickou podobu neznámého muže, ale Rembrandtovi se v něm mistrně podařilo zachytit dramatický duchovní život portrétovaného starce a díky výrazu tváře tak vyprávět bohatý příběh, čímž samotnou malbu staví na úroveň malby historické… Kromě dalších Rembrandtových děl se výstava s pomocí prací jeho současníků i následovníků pokouší přiblížit vnitřní život zachycený ve výrazu portrétovaného, ať už jím byl neznámý člověk či Rembrandt sám…“ Výstavu můžete navštívit do 31. ledna 2021.

Další zajímavou - byť zcela odlišnou - výstavou je expozice „Kde jsou lvi? / Ubi sunt leones?“ v MeetFactory. Ta „vychází ze studia fenoménu lidské fascinace překonávání fyzických a psychologických limitů prostřednictvím dobrodružství, objevitelství a extrémních sportů… Název výstavy - odvozený od kartografického označení neprobádaných území (Hic sunt leones), je odkazem ke skutečnosti, že v současnosti je zřejmě snazší vyšplhat na nejvyšší horu světa, než nalézt dosud neobjevené místo na naší planetě…“ Trvá do 8. listopadu.

Ve Valdštejnské jízdárně je pak k vidění retrospektiva malíře Mikuláše Medka „Nahý v trní“, která „je rozšířena o dosud neznámé práce a filmy z autorovy pozůstalosti, práce autorů, kteří jej ovlivnili a s jejichž tvorbou se vyrovnával (Toyen, Dalí, Teige), či o práce generačních vrstevníků, s nimiž se přátelil a se kterými společně vystavoval (Sekal, Istler, Koblasa, Piesen či Boudník)…“ Výstavu trvá do 10. ledna 2021.

Zcela jedinečnou je unikátní výstava o starém Egyptě: „Sluneční králové“, kterou se podařilo po mnoha letech příprav uskutečnit Národnímu muzeu. Během trvání výstavy - do 7. února 2021, připravuje NM také bohatou nabídku doprovodného programu: přednášky českých egyptologů, filmové večery na téma Egypta, programy pro děti, speciální komentované prohlídky a další.

Závěrem vás zvu na festival „4+4 dny v pohybu“, který představí domácí uměleckou scénu i budoucnost vzdělávání. „Ve dnech 9. –17. října se patnáct let uzavřená secesní budova Nové strašnické školy a přilehlá zahrada promění v jedinečné centrum kultury a místo setkávání… Jubilejní 25. ročník s mottem „Všechno je jinak“ navazuje na svůj záměr kulturně oživovat netradiční prostory - kanalizační čistírnu v Praze-Bubenči, tovární haly ČKD Karlín, bývalý městský pivovar v Holešovicích, Desfourský palác a další…“

Přeji příjemně prožitý říjen v Praze.

Ondřej Sedláček