říjen 2020

Výběr z vlastivědných akcí PCT

Chotkovy sady - v pozadí plastika NIKÉ 89 (Pavel Krbálek, 1989, kované železo)

Chotkovy sady - v pozadí plastika NIKÉ 89 (Pavel Krbálek, 1989, kované železo)

PCT, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5, tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu, www.prazskevychazky.cz.

VYCHÁZKY OZNAČENÉ HVĚZDIČKOU * MAJÍ OMEZENÝ POČET ÚČASTNÍKŮ. VSTUPENKY Z DŮVODŮ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S NÁKAZOU COVID-19 NENÍ JIŽ MOŽNÉ ZAKOUPIT NA MÍSTĚ SRAZU VYCHÁZKY V DEN JEJÍHO KONÁNÍ, JE NUTNÉ. VYUŽÍT PŘEDPRODEJE v turistických informačních centrech, v recepci Arbesovo nám. 4, pouze po-čt nebo na http://eshop.prague.eu.

• 3. 10. so | Rudolfinum.* Seznámení s historií vzniku budovy, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. Začátek v 10.00 před bočním vchodem z Alšova nábřeží. (J. Nováková)
S výhledem na Botič.* Procházka jižním cípem Vinohrad okolo několika zajímavých staveb – vily Osvěta, Zvonařka a nejstarší zachovaná vinohradská stavba, kaple sv. Rodiny na Nuselských schodech. Začátek v 10.00 na stanici MHD Jana Masaryka. (S. Micková)
Osada na Babě 1932–36.* Seznámení s příběhy majitelů vil v funkcionalistické osadě na Babě, na jejíž výstavbě se podílely tři generace architektů. Začátek ve 14.00 na zastávce aut. č. 131 U Matěje. (P. Lešovská)

4. 10. ne | Kde bývaly staré Dejvice.* Procházka oblastí mezi Bořislavkou a Vítězným náměstím, zajímavou sochařskou galerií v parku i kolem bývalého Státní reálného gymnázia od Evžena Linharta. Začátek v 10.00 na rohu ul. Evropské a U Dejvického rybníčku. (S. Micková)
Libeňská synagoga.* Prohlídka objektu spojená s výkladem o historii židovského osídlení v této části Prahy. Začátek ve 14.00 před vchodem do objektu, Ludmilina 601/4, P 8. (Z. Pavlovská)
Po stopách nejstaršího z řemesel.* Prostituce jako nejstarší řemeslo nemohla minout ani Prahu. Povíme si o abolici, o pracovnicích, které pracovaly na „čerstvém povětří“, ale i o pražském slangu. Začátek ve 14.00 u Prašné brány. (P. Lešovská)

10. 10. so | Kostel sv. Tomáše na Malé Straně.* Komentovaná prohlídka kostela s výkladem o historii kláštera augustiniánů. Začátek v 11.00 před vchodem do kostela z Josefské ul., P 1. (A. Škrlandová)
Od Britské ambasády k Americké.* Vycházka kolem malostranských paláců, ve kterých sídlí velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Francie, nebo Spojených států amerických. Začátek ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. (M. Smrčinová)

11. 10. ne | Jak se bavila první republika.* Procházka Prahou v místech, kde slavné kavárny, kabarety a hospůdky první republiky vyprávějí, jak se bavili Pražané po vzniku samostatného státu. Začátek v 10.00 před vchodem do historické budovy Národního divadla z Národní třídy. (J. Nováková)
Břevnovský klášter.* Prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek ve 13.00 před kostelem sv. Markéty. (M. Vymazalová)
Pražský Montmartre.* Vycházka severní částí Letné spojená s povídáním o malířích a sochařích, kteří zde žili, studovali či tvořili. Začátek ve 14.00 na zastávce tram. č. 1, 8, 12, 25, 26 Letenské náměstí, P7. (Š. Semanová)

12. 10. po | Václavské náměstí v proměnách času.* Procházka Václavským náměstím s představením hlavních historických a společenských událostí, které na náměstí proběhly. Začátek v 16.00 před vchodem do historické budovy Národního muzea. (M. Švec Sybolová)

17. so | Letovisko v údolí Zátišského potoka.* Vycházka z Lhotky do Hodkoviček – kostel Panny Marie, Rücklovy léčivé sluneční lázně, Hořovského vila. Začátek v 10.00 před kostelem v ulici U Lhotky 36/330, P 4. (S. Micková)
Procházka z Mahlerových do Riegrových sadů.* Od Žižkovského televizního vysílače uprostřed Mahlerových sadů, v blízkosti starého židovského hřbitova, dále rozlehlými Riegrovými sady, které se staly dědici vyhlášené zahrady Kanálka. Začátek ve 14.00 na rohu ulic Ondříčkova a Milešovská, P 3. (P. Lešovská)

18. 10. ne | Nové Město pražské X.* Vycházka do opomíjené osady Rybníček, jedné z nejstarších částí Prahy, připomeneme nejen významné stavby této lokality, včetně rotundy sv. Longina, ale také osobnosti spojené s touto čtvrtí. Začátek ve 14.00 u kostela sv. Štěpána, Ječná ul., P 2. (J. Nováková)
Kostel sv. Klimenta a jeho okolí.* Prohlídka jednoho z nejstarších pražských kostelů sv. Klimenta, s procházkou okolo Vávrova domu, až k Novomlýnské vodárenské věži. Začátek ve 14.00 před vstupem do kostela sv. Klimenta, Klimentská 18, P 1. (A. Škrlandová)

20. 10. út | Královské Vinohrady II.* Procházka jednou z nejzajímavějších pražských rezidenčních čtvrtí poodhalí zajímavé domy, ale i obyvatele Královských Vinohrad. Začátek v 16.00 na náměstí Jiřího z Poděbrad před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně, P 3. (J. Nováková)

22. 10. čt | Podvečerní procházka Pražským hradem.* Procházka nádvořími, uličkami i zákoutími hradu. Začátek v 17.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám., P1. (D. Kratochvílová)

23. 10. pá | Havlíčkovy sady.* Vyprávění jak vypadalo území Královských Vinohrad v dávné historii a čím Karel IV. podnítil rozmach vinohradů s prohlídkou drobných staveb – Grott, pavilon s historickým kuželníkem i Viniční altán. Začátek v 16.30 u hlavní brány z Rybalkovy ul.. P 10. (D. Kratochvílová)

24. 10. so | Svatopetrská čtvrť.* Z Florence okolo Desfourského paláce k místu, kde byla tajná konstrukční kancelář raket V1, V2 a V3, a kde žil Jan Roháč z Dubé a také kde stála velká jezdecká kasárna. Poté kolem lahůdkářství Linka, až k paláci YMCA. Začátek ve 14.00 před budovou Muzea hl. m. Prahy Na Florenci, P 1. (V. Trnka)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice.* Seznámení s dějinami a vývojem budovy radnice spojené s vyhlídkou z ochozu radniční věže. Začátek ve 19.00 před věží objektu. (A. Baloun)

25. 10. ne | Vyšehrad a jeho legendy.* Návštěva vyšehradského areálu Začátek ve 14.30 u Táborské brány. (M. Smrčinová)

31. 10. so | Co vyprávějí pražské domy.* Vycházka začíná u Rudolfina, dále částí Židovského města kolem Pinkasovy synagogy a Kaprovou ulicí. Začátek ve 14.00 na nám. Jana Palacha u hlavního vchodu do Rudolfina, P 1. (M. Smrčinová)
Procházka Chotkovými a Letenskými sady s výhledy na panorama Prahy.* Vycházka připomene vznik a historii Chotkových sadů, zmíní Viléma knížete Hanavského a zajímavou památku, která díky jeho velkorysosti zdobí Letenské sady. Ukáže, kde jezdila první tramvaj, pozemní lanovka i pohyblivé schody a kolem Bruselského pavilonu, dojde až ke kostelu sv. Klimenta. Začátek ve 14.00 na zastávce tram. č. 22 Královský letohrádek, P 1. (P. Lešovská)

Vlastivědné vycházky pro děti v říjnu 2020

24. 10. so | Od Dvou slunců ke Třem housličkám.* Poznávání a povídání o domovních znameních a osobnostech Malé Strany. Začátek ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. (P. Bartásková, B. Škaroupková)

25. 10. ne | Radnicí krok za krokem, dům za domem. zastavení první / druhé.* Začátek ve 14.00 / 16.00 před Turistickým infor. centrem PCT v objektu Staroměstské radnice. (K. Mandziuková).

31. 10. so | Za apoštoly na Staroměstskou radnici.* Začátek ve 14.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (R. Lišková a D. Taimrová)