březen 2020

Podoby utopické architektury

Nedávno zahájená výstava v pražském DOXu přináší netradiční pohled na architekturu – nemapuje totiž ani současnost ani minulost reálných objektů. Deset let trvající výzkumný projekt Galegion, který je dílem studentů ateliérů Petra Hájka na Fakultě architektury ČVUT v Praze a Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, si dal za cíl odpovědět na otázky, jak by mohla vypadat utopická města. V devíti projektech se zabývá hledáním nových metod navrhování urbanismu a prověřuje je v konkrétních lokalitách. Některé projekty představují reálné alternativy měst, jiné jsou utopií, manifestem či kritickým pohledem na samotné téma.

Galegion. Slovo vymyšlené jako název pro jeden z projektů vzniklo z kombinace institucí filmového archivu, muzea a galerie. Jeho autorem je matematik a teoretik Ivan M. Havel a projekt, který dal nakonec název celé výstavě, představuje prostorové město filmu. Na výstavě jsou kromě detailních vizualizací projektů i trojrozměrné modely, díky kterým si návštěvník udělá jasnější představu ohledně technické realizace navržených objektů. V působivém oranžovo-černém modelu zobrazuje Galegion možnou podobu města, které by se mohlo nacházet nad Branickým mostem v Praze.

Mezi další konkrétní lokality, do kterých byly projekty umístěné, patří například centrum Mariánských Lázní nebo Negrelliho viadukt v Praze. Zajímavým projektem je i Základna Shackleton, která je zasazená do impaktního kráteru na jižním pólu Měsíce. Díky trvalému stínu, který je v oblasti, se zde pravděpodobně nacházejí i ložiska zmrzlé vody. To by umožňovalo, aby objekt sloužil jako základna pro trvalý pobyt člověka na Měsíci. Dalším z projektů je například stavba Guggenheimova muzea v Salcburku, která pracuje s nápadem na vybudování podzemního města vytesaného do skalního masivu v hloubce sto padesáti metrů, nebo projekt Města na kolejích, který jako základ využil železniční překladiště v Drážďanech se stále sloužící kolejovou infrastrukturou.

Výstava je přístupná v Centru současného umění DOX na adrese Poupětova 1, Praha 7, v otevírací době centra až do 25. května 2020.

Martina Janoušková