prosinec 2020

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest

DOTAZ: Rád bych se zeptal, zda existuje nějaká obecná záruka na ojeté vozidlo při prodeji mezi dvěma fyzickými osobami? Na co mám nárok, jestliže se ukážou nějaké skryté vady?

ODPOVĚĎ: Při koupi ojetého vozu od jiné fyzické osoby klasická záruka neexistuje. Strany si ji můžou sjednat ve smlouvě, nebývá to ovšem zvykem. Jako kupující ale můžete reklamovat skryté vady ojetiny, a to až do dvou let po převzetí. Musí jít o vady, které na vozidle byly už v době, kdy jste jej přebíral. Také u ojetin platí, že prodávající odpovídá za to, co nabízí. Pokud se skrytá vada projeví, doporučujeme ji ihned reklamovat u prodejce a udělat si o ní nějaký důkaz. Vhodná je videonahrávka či fotografie. Prodejce musí vadu odstranit opravou, poskytnutím přiměřené slevy nebo dokonce v krajních případech vrácením peněz. Také zde ovšem platí, že se strany mohou smluvně dohodnout, že prodejce za vady neodpovídá. Je proto důležité, abyste si četl smlouvu obezřetně a až potom ji podepsal. Pozor byte si měl dát na to, že zjevné vady musíte reklamovat ihned. Není proto radno otálet.

DOTAZ: Koupil jsem si tablet a nabíječku, na které je zezadu umístěna samolepka s čárovým kódem a upozorněním, že při stržení zaniká záruka. Měl jsem vždy za to, že je k reklamaci nutný pouze doklad o koupi. Má prodejce pravdu? Rád bych se zeptal, zda si může prodejce podmiňovat poskytnutí záruky tím, že spotřebiteli zakáže odstraňovat samolepky ze zařízení.

ODPOVĚĎ: Podobné praktiky prodejců jsou zakázané občanským zákoníkem. Prodejcův záměr je jednoznačný. Snaží se zkrátit spotřebitele na jeho právech. Stržení nálepky ani jiných plomb nemůže vést k zamítnutí reklamace. Dokonce i bez účtenky můžete zboží reklamovat. Postačí prokázat, že jste ho u prodejce zakoupil. To lze doložit třeba výpisem z bankovního účtu, záručním listem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží, v krajním případě i svědeckou výpovědí. Toto pravidlo vychází z občanského soudního řádu, který říká, že za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009

www.dtest.cz