březen 2020

Krajina dětství – Pozvánka na výstavu

V Galerii Josefa Sudka na Hradčanech probíhá výstava prací Boženy a Josefa Sudkových. Expozice s názvem Krajina dětství připomíná místa, kde významný fotograf evropské avantgardy a jeho sestra trávili dětství.

Výstava připomíná Nové Dvory, kde oba sourozenci strávili dětství, nedaleký zámek Kačinu, který se pro Josefa stal opakovaně námětem fotografické práce a Kutnou Horu. Božena, i když získala fotografické školení, neměla v tomto oboru větší ctižádost. Na výstavě jsou představeny její drobné fotografické studie, náladové snímky krajin, několik záběrů z Prahy, autoportréty i portréty, v některých případech barevně tónované. Častěji ale Boženu nacházíme na bratrových žánrových fotografiích z 20. let. Ve 30. letech, kdy se Sudek věnoval reklamní tvorbě, vypomohla sestra i jako model pro propagační snímky kosmetiky a léčebných prostředků. Po smrti Josefa Sudka roku 1976 nezištně darovala do řady kulturních institucí bratrovo rozsáhlé fotografické dílo, čítající desetitisíce pozitivů a negativů. Podobně naložila i s unikátní sbírkou obrazů, kreseb, grafik a soch. Splnila také bratrovo přání, aby Josefův byt na Úvoze sloužil jeho památce. Později, roku 1995, v něm Uměleckoprůmyslové museum v Praze vybudovalo komorní Galerii Josefa Sudka. Božena Sudková žila v ateliéru na Újezdě až do osudného požáru roku 1985, zemřela v roce1990.

Výstava v Galerii Josefa Sudka, Úvoz 24, Praha 1 – Hradčany, úterý–neděle 11–17 h., potrvá do 17. května 2020.