leden 2021

Svátek Tří králů

Detail z poštovního pohledu, asi z roku 1969 (zdroj: Wikimedia)

Detail z poštovního pohledu, asi z roku 1969 (zdroj: Wikimedia)

Tento svátek ukončuje vánoční období. Konců je víc, v dataci se liší církev od církve, ta římsko-katolická končí svátky nedělí po slavnosti Zjevení Páně (tj. po 6. lednu).

Objevujeme zde hned několik oslavných momentů, slaví se krom klanění mudrců v Betlémě i Ježíšův křest či třeba zázrak na svatbě v Káně Galilejské. Běžní ateisté pak odstrojují stromeček a vrací se zpět do všedních dní. Svátek si lze připomenout mnoha způsoby. Kupříkladu tříkrálovou sbírkou, která je letitou charitativní akcí ve jménu K+M+B. Můžeme se zvídavě ptát, zda písmena na obrubni dveří jsou iniciálami oblíbené trojice. A nejsou. Písmena, mezi kterými jsou křížky, značící svatou trojici, v překladu říkají, že Kristus obydlí žehná. Což ale nic nemění na faktu, že obecně symbolizují návštěvu tříkrálové trojice v domě. Na počátku loňských Vánoc šlo na vlastní oči vidět tříkrálové světlo, onu záhadnou hvězdu, za kterou dávní králové šli. Ta nebývá vidět na obloze často. Naposledy tomu bylo v době třicetileté války. Tehdy (1623) vyšla tzv. Betlémská hvězda, o které píše Matoušovo evangelium, které mapuje slavný příběh tří mudrců z východu. Nejde o kometu, jak by se mohlo zdát. Světelný úkaz způsobuje velká konjukce planet Jupiter a Saturn. A právě tu bylo v závěru covidového roku vidět. Otázka je, zda si z toho lze něco dovozovat? Asi dle povahy, někdo vidí příslib, jiní to umí interpretovat v temnější variantě. Každopádně, dávní králové přinášeli zlato, kadidlo a myrhu, tehdy nesmírné bohatství. Od dnešních se čeká, že přinesou naději, po loňském roce je jí potřeba jako soli. Tři králové se ale objevují i jinde, než jen v církevní a vánoční tradici. Určitě nám mohou vytanout na mysli tři hrdinové protinacistického odboje, kteří vešli do dějin pod přezdívkou Tři králové, Josef Mašín, Josef Balabán a „pobožný pistolník“ Václav Morávek. Nebo taková Tříkrálová deklarace, která predikovala vznik budoucího Československa.

A v roce 1584 v Čechách po Třech králích skončila platnost juliánského kalendáře. Pondělí 6. ledna bylo poslední dnem juliánského kalendáře v Čechách a Rakousku. Následujícím dnem bylo úterý 7. ledna již podle gregoriánského kalendáře.

Jak vidno, svátek Tří králů skrývá mnoho podob. Dokonce i tu, že všechno bylo jinak. Nebyli to králové a nebyli asi jen tři. Asi si ani neříkali Kašpar, Melichar a Baltazar. Ale není naším cílem vyvracet či potvrzovat fakta. Chceme si připomenout a oživit tradici a do nového roku vykročit s nadějí. Za světlem, stejně jako dávní bájní Tři králové.

JN