leden 2021

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest

DOTAZ: Zajímalo by mě, zda je někde zakotvena povinnost poskytovatele internetového připojení předem informovat zákazníka o výpadcích kvůli servisním zásahům? Nepravidelně pracujeme s manželem z domova a již několikrát se nám stalo, že z ničeho nic přestal internet fungovat, ale nikdo nás o tom předem neinformoval. Na zákaznické lince nám pak řekli, že dělají servisní zásahy. Výpadek byl vždy minimálně na 45 minut. Když jsem napsala jednateli společnosti, jestli je to standardní, neodpověděl mi.

ODPOVĚĎ: V občanském zákoníku je obecně stanovena prevenční povinnost, která říká, že si má každý počínat tak, aby druhému nevznikla škoda. Podle našeho názoru by vás měl poskytovatel služeb informovat, pokud dokáže výpadek naplánovat. Na druhou stranu zákon o elektronických komunikacích upravuje nahrazování škody speciálně. Říká, že podnikatel poskytující službu elektronických komunikací není povinen nahradit jejím uživatelům škodu, která jim vznikne v důsledku přerušení služby nebo jejího vadného poskytnutí. Největším trestem pro podnikatele tak bude nejspíše to, že smlouvu ukončíte a využijete nabídku konkurence.

DOTAZ: Uzavřela jsem s pronajímatelem před dvěma lety nájemní smlouvu. Pronajímatel si ode mě vzal kauci ve výši deset tisíc korun. Nyní mi bude nájem končit. Slyšela jsem, že by mi kromě kauce měl navíc vrátit i nějaké úroky. Je to pravda?

ODPOVĚĎ: Občanský zákoník říká, že nájemce má nárok i na úrok z kauce. Jeho konkrétní výši ale nespecifikuje. Většinou si výši úroku sjednají strany ve smlouvě. Pokud takové ujednání chybí, máte jako nájemce právo na úrok alespoň ve výši obvyklé pro úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídle pronajímatele v době uzavření nájemní smlouvy.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009