únor 2021

Galerie Artwall představí experimentální poezii

Autorka výstavy Anna Beata Háblová (básnířka, slamerka, architektka, urbanistka, teoretička) během vernisáže.

Autorka výstavy Anna Beata Háblová (básnířka, slamerka, architektka, urbanistka, teoretička) během vernisáže.

Opěrná zeď Letenských sadů na nábřeží Kapitána Jaroše a Edvarda Beneše je již několik let místem, na kterém mohou Pražané vídat různá provokativní umělecká díla. O naplnění šesti rámů zdi se stará galerie Artwall, jež se snaží svými výstavami upozornit na různé společenské a politické otázky, jako je například svoboda, feminismus, bezdomovectví, náboženství, práva LGBTI, rasismus a další. Program aktuálně reaguje na témata, která jsou v české společnosti hojně diskutována. K současné situaci se vztahuje i nová výstava Nevýslovný, jejíž autorkou je básnířka, slamerka, architektka a urbanistka Anna Beata Háblová.

Výtvarná díla na zdi nahradila experimentální poezie od 19. ledna. Anna Beata Háblová, která publikovala již čtyři básnické sbírky, v souboru krátkých básní pojednává o klimatické změně, devastaci a vysychání krajiny, odlesňování, ale i o nedávné ekologické katastrofě na řece Bečvě. Název výstavy Nevýslovný odkazuje ke skutečnosti, že konstatování o ničení přírody, jsou-li opakována stále dokola, pomalu začínají ztrácet svůj význam. Dopad změn klimatu a devastace krajiny však může být v důsledku ekologických katastrof nevýslovně ničivý. Slova básní jsou psaná strojopisem, často tvoří různé obrazce, jindy zase jednotlivá písmena padají nebo přecházejí v postupně mizející řádky.

Projekt vzešel z výzvy galerie Artwall nazvané Návrat k normálu není možný. Chce tak upozornit na to, že ačkoli je v kontextu koronavirové krize často slyšet výzvy, že bychom se měli vrátit k normálu, způsob života, který naše společnost považuje za normální, je ve vztahu k planetě destruktivní.

Neobvyklé umístění děl ve dvacet čtyři hodin denně volně přístupném, veřejném prostoru vytváří z galerie Artwall jednu z nejnavštěvovanějších českých galerií. Až do 15. března se tak může kdokoli s respektem k současným protiepidemickým omezením zastavit u zdi na procházce nebo si básně přečíst při cestě tramvají do práce.

Martina Janoušková