duben 2021

On-line přednášky Pražské vlastivědy

Křižovnický ostrov, pohled z Alšova nábřeží (přednáška 20. 4.), zdroj cs.wikipedia.org

Křižovnický ostrov, pohled z Alšova nábřeží (přednáška 20. 4.), zdroj cs.wikipedia.org

E-learningové přednášky je možné zakoupit v eshopu Prague City Tourism v sekci „Vlastivědné vycházky“. ESHOP

Při nákupu je nutné uvést jméno a příjmení osoby, která se bude online přednášky přímo účastnit. Zakoupení je možné do 12.00 v den konání akce. Začátky v 16.00, cena 120/80 Kč.

www.prazskevychazky.cz

DUBEN 2021

• 6. 4. út | Praha v díle Jakuba Schikanedera Představení díla Jakuba Schikanedera v kontextu velkého tématu krajinomalby a žánrové malby na přelomu 19. a 20. století, kterým je městská krajina. Opakování přednášky z února 2021. (M. Švec Sybolová)

• 7. 4. st | Vilová architektura meziválečného období První plánovitě zakládané vilové čtvrti v Praze začaly vznikat ve 2. polovině 19. století. K jejich rozvoji na počátku 20. století přispělo, že v českém prostředí měla velkou odezvu myšlenka zahradních měst. Vznik nového státu pak znamenal výrazný vzestup rodinné výstavby, na které se podílela řada předních architektů. Začátky v 10.00 a v 16.00. (S. Micková)

• 8. 4. čt | Zmizelá Praha II. Vytvořením Velké Prahy v roce 1920 se metropole podstatně rozrostla a díky tomu se začala rychleji měnit. Opakování přednášky z prosince 2020. Začátek v 10.00. (J. Nováková)

Baťové v Praze Vzestup a význam rodiny Baťů, jejich vliv při budování obuvnictví, ale i dalších odvětví, stejně jako osobní fenomén Tomáše Bati připomene přednáška v souvislosti s významným výročím narození tohoto průmyslníka. (J. Nováková)

• 12. 4. po  | Tajemná Libeň Kdysi romantická krajina v sousedství metropole lemovaná meandrem řeky Vltavy se v 19. století proměnila k nepoznání. Začaly zde vyrůstat neobvyklé stavby a žít zajímaví lidé. Libeň je jednou z nejtajemnějších pražských čtvrtí. (J. Nováková)

• 13. 4. út | Václav Brožík – malíř Národního divadla a Staroměstské radnice Je život a dílo Václava Brožíka splněním snu národního obrození o chudém českém malíři, který ve světě ke štěstí přišel? Fenomén historické malby a umění ve veřejných budovách v Praze na konci 19. století skrze dílo Václava Brožíka. (M. Švec Sybolová)

• 14. 4. st | Letem světem české a československé architektury II. V moderním proudu (architektura meziválečného období). Po vzniku samostatného státu prochází architektura vývojem od národního dekorativismu přes moderní klasicismus, až se zařazuje do moderního evropského proudu konstruktivismu a funkcionalismu. Připomenutí nejvýznamnějších realizací architektů Josefa Gočára a Pavla Janáka, ukázky děl Ladislava Žáka, Ludvíka Kysely, Františka Zelenky a dalších. (S. Micková)

• 15. 4. čt | Císař Josef II. a jeho reformy Životní osudy císaře, jehož vláda nepatřila právě k nejdelším, ale jeho reformy proměnily celou společnost. (J. Nováková)

• 19. 4. po | Černá smrt v Evropě a její důsledky Jak a podle koho se jmenuje tlustá tyčinková bakterie, která sužovala lidstvo po staletí? Kolik pandemií má svět za sebou a co všechno napomáhá přenosu nákazy? Jaká byla doporučení lékařů a opatření autorit? Jak morová epidemie ovlivnila historii, umění, společnost? Začátky v 10.00 a v 16.00. (D. Kratochvílová)

• 20. 4. út | Vltavské ostrovy v Praze Ostrovy byly a jsou přirozenou součástí města. Po staletí se měnil nejen jejich tvar a podoba, ale i počet. Přednáška ukáže i ty, které už neexistují. Začátek v 10.00. (S. Micková)

Po stopách německy píšících pražských židovských spisovatelů Seznámení s tzv. pražským kruhem židovských spisovatelů působících v meziválečném období v Praze. Procházka kavárnami a místy, která tito spisovatelé navštěvovali, s ukázkami z jejich děl. (Z. Pavlovská)

• 21. 4. st | Velké pražské katastrofy Přednáška připomene nejen tragické události novodobých dějin, ale třeba i ty, které významně ovlivnily další rozvoj města a jeho uměleckou podobu. Opakování přednášky z ledna 2021. Začátek v 10.00. (D. Kratochvílová)

Alegorie a symbol v pražské architektuře 2. poloviny 19. století Ponor do historizujících slohů a počínající secese s představením klíčových domů a architektů Prahy ve 2. polovině 19. století. (M. Švec Sybolová)

Libeňský most (přednáška 22. 4.), zdroj cs.wikipedia.org

Libeňský most (přednáška 22. 4.), zdroj cs.wikipedia.org

• 22. 4. čt | Kudy cesta přes řeku? Pražské mosty nejsou jen stavbami, které město potřebuje k překonání vodního toku, ale jsou i ukázkami dovednosti předních architektů. Pod jejich plány se podepsali třeba Pavel Janák a Jan Koula, na výzdobě se podílela řada významných sochařů. Začátek v 10.00. (S. Micková)

Holešovice plné překvapení Nevšední část města, která prošla v posledním desetiletí neuvěřitelnou proměnou. Historie sahající až do začátku 13. století a zajímavé moderní stavby, které vyrostly teprve nedávno, jsou její součástí. (J. Nováková)

• 27. 4. út | Bomby nad Prahou Přestože druhá světová válka již dávno vymizela z povědomí současné generace, v historii a architektuře Prahy zanechala trvalé stopy. Patří k nim i následky spojené s leteckými útoky na metropoli tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Začátek v 10.00. (J. Nováková)

• 28. 4. st | Móda a módní salóny Prahy v období I. republiky Nejčastěji používaným pojmem módy období I. republiky bylo slovo „elegance“ – snaha o ni vyplývala ze ctižádosti nově vzniklého státu. Například v roce 1924 pracovalo v Praze přibližně 3640 krejčích a švadlen. O historii nejznámějších módních salónů, jejich majitelích i moderních trendech doby. Začátky v 10.00 a v 16.00. (P. Lešovská)

• 29. 4. čt | Vojta Náprstek a Americký klub dam Vývoj české společnosti ve 2. polovině 19. století výrazně ovlivnila pozoruhodná osobnost Vojty Náprstka, českého vlastence, podnikatele a mecenáše. Stál mimo jiné u zrodu Amerického klubu dam, ale to zdaleka není všechno, o čem bude řeč. Začátek v 10.00. (J. Nováková)