duben 2021

Skautů a skautek stále přibývá

A to i přes zavřené dveře kluboven, protože před rokem se musel i skauting přesunout on-line. Kromě několika schůzek a výprav před prázdninami a během podzimu pak mohly běžným způsobem proběhnout pouze letní tábory. Skautští vedoucí se museli naučit připravovat pro kluky a holky program na dálku. Tisíce skautů a skautek pak dostály skautskému slibu a pomáhají jako dobrovolníci seniorům i nemocným.

I v této náročné situaci se největší organizaci pro děti a mládež v Česku daří i nadále růst: v ČR je nyní 68 802 skautů a skautek v 2 257 oddílech. Nejvíce skautů a skautek je v Jihomoravském, ve Středočeském kraji a v Praze, nejméně v Karlovarském kraji. I přes nepříznivé podmínky skautů a skautek za minulý rok přibylo oproti předchozímu o té;měř devět stovek. Nárůst členů je kontinuální od roku 2006 a celkově za toto období přesáhl padesát procent. Nejpočetnější je kategorie světlušek a vlčat (22 860) a skautek a skautů (15 488). Skautských oddílů je nyní o 36 více než loni. Skautský program probíhá nyní nejčastěji formou on-line schůzek, kdy holky a kluci zkouší společně vařit, dělají kvízy, zpívají, vyrábí, cvičí jógu nebo si povídají se zajímavými hosty. Ale i náročněji, třeba formou celodenní on-line výpravy, během níž se jí z ešusů a večer usíná ve spacáku. Vedoucí natáčejí videa s různými návody, hrami nebo cvičením, pro kluky a holky vymýšlejí sady výzev, často tematických (pohyb, poznávání přírody, pomoc v okolí). Oddíly připravují hry v okolí (hledání míst podle fotek, šifrovací nebo detektivní hry), které pak mohou děti absolvovat s celou rodinou.

Být kreativní při řešení problémů je ostatně dovednost, kterou skauting silně rozvíjejí. Stejně jako připravenost na krizové situace a zapojení do pomoci druhým a služby společnosti. Mladší skauti a skautky tak často pečou dobroty pro zdravotníky, kreslí obrázky seniorům nebo píší dopisy zdravotníkům. Dospělí skauti a skautky nakupují seniorům i lidem v karanténě, doručují léky, zapojují se do podpory očkování, roznášejí respirátory, doučují děti, pomáhají v domovech pro seniory i v přetížených nemocnicích. Do projektu Skautské pomoci je nyní zapojeno tisíc skautských dobrovolníků, připravených doručit nákup nebo léky téměř po celém Česku. Nedílnou součástí skautingu je trénink zvládání krizových situací, v dobrých časech se skauti a skautky připravují na to, že zkrátka může být i hůř. Rok s nemocí covid-19 ukázal, že podobná příprava se hodí v maximální míře a skautská výchova je velkou výhodou.

Zkrácená verze článku Barbory Trojak, v plném znění na www.mistnikultura.cz

Martina Fialková