květen 2021

Bezplatné poradenství

Organizace ŽIVOT 90 nabízí bezplatné poradenství v právní, psychologické a sociálně právní oblasti.

Poradny ŽIVOTa 90 jsou určeny všem seniorkám a seniorům, kteří potřebují pomoc s řešením naléhavé nebo dlouhodobě nepříznivé životní situace. Obrátit se na ně mohou také rodinní příslušníci, nebo blízcí, kteří řeší záležitosti týkající se seniorské problematiky. Poradny najdete v sídle ŽIVOTa 90 v ulici Karoliny Světlé 18, ale v současné době fungují pouze telefonicky.

Sociálně-právní poradna

V poradně dokáží pomoci s orientací v dávkách sociálního systému, při hledání vhodné sociální služby a poradí i v oblasti dluhové a bytové problematiky. Aktuálně není nutné se objednávat, je provozu ve všední dny od 10 do 18 hodin na tel.: 778 888 022.

Pro osoby se sníženou pohyblivostí nabízejí také možnost terénního poradenství v bytě klienta či klientky.

Psychologická poradna

Na podpůrnou psychoterapii se mohou objednat lidé, kteří řeší problémy v oblasti mezilidských vztahů, oběti a svědci domácího násilí, starší lidé, které trápí osamělost nebo zdravotní obtíže. Je potřeba předchozí objednání na tel.: 222 333 555 nebo přes e-mail poradna@zivot90.cz.

Právní poradna

Poradci s klienty a klientkami probírají možné postupy řešení a poskytují informace o úřadech, které mohou být v případě jejich problému kompetentní. Nejčastěji poradna řeší bytovou problematiku, dědictví a závěti. Je potřeba předchozí objednání na tel.: 222 333 555 nebo přes e-mail

poradna@zivot90.cz.

Poradnu například navštívila klientka, které majitelka bytu opakovaně navýšila nájem. Poradkyně ji potvrdila, že jednání majitelky je v rozporu se zákonem, protože dle občanského zákoníku lze nájemné navýšit v průběhu 3 let maximálně o 20 %. Vzhledem k finanční situaci klientky jí poradkyně pomohla i s žádostí o příspěvek na bydlení.

Bližší informace o poradenském centru ŽIVOTa 90 naleznete na webu: zivot90.cz/poradny