duben 2020

Koordinační centrum pro seniory registruje tisíce dobrovolníků

V současné krizové situaci epidemie koronavirem, která má celosvětově nejhorší dopad na starší lidi, je v plném provozu Koordinační centrum pomoci pro seniory organizace ŽIVOT 90. V březnu spustila tato organizace společně s Magistrátem hl. města Prahy a Českým červeným křížem non-stop krizovou linku 800 160 166, na které dosud operátorky a operátoři přijali více než tisíc telefonátů od seniorů.

„Volají nám na naši linku denně stovky seniorů, kteří jsou velmi dojatí, když se dozvědí, že se u nich doma velice brzy objeví náš dobrovolník. Volajícím můžeme nabídnout kromě jiného i předpřipravené potravinové balíčky nebo dovážku teplého jídla, ale také třeba vyvenčení jejich domácího mazlíčka. Dále poskytujeme samozřejmě i psychosociální pomoc,“ říká Terezie Šmídová, manažerka neziskové organizace ŽIVOT 90.

V Koordinačním centru je registrováno více než 4500 dobrovolníků, přičemž reálně se do pomoci seniorům zapojilo již přes 2800 občanů, kteří byli proškoleni a disponují průkazem dobrovolníka. Dvě třetiny registrovaných dobrovolníků jsou ženy a věkový průměr zájemců o pomoc seniorům je 30 let. Senioři, kteří se dovolali na krizovou linku 800 160 166, mají zájem nejčastěji o nákup potravin a vyzvednutí léků.

Krizová linka je bezplatně dostupná 24 hodin denně a mohou na ni volat nejenom samotní senioři, ale také lidé, kteří vědí o někom, kdo by pomoc potřeboval.

Zájemci o dobrovolnictví mohou vyplnit registrační formulář na portálu:

www.pomahamepraze.cznebo napsat na email: dobrovolnici@zivot90.cz.