červen 2021

Vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Park na Klárově, Malá Strana, (přednáška 16. 6.), foto Jiří Sládeček

Park na Klárově, Malá Strana, (přednáška 16. 6.), foto Jiří Sládeček

Vycházky označené hvězdičkou * mají omezený počet účastníků, je nutné využít předprodeje v turistických informačních centrech, v recepci ­Arbesovo nám. 4, pouze po–čt nebo na eshop.prague.eu

E-learningové přednášky je možné zakoupit v eshopu Prague City Tourism v sekci „Vlastivědné vycházky“. ESHOP. Při nákupu je nutné uvést jméno a příjmení osoby, která se bude online přednášky přímo účastnit. Zakoupení je možné do 12.00 v den konání akce. Začátky v 16.00, cena 120/80 Kč.

PCT, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5, tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

www.prazskevychazky.cz

ČERVEN 2021

• 2. 6. st | Staroměstská exekuce a její aktéři – on-line přednáška. V letošním roce uplyne 400 let od okamžiku, kdy bylo na Staroměstském náměstí popraveno 27 představitelů českého stavovského odboje. Začátek v 16.00. (J. Nováková)

• 5. 6. so | Skrytá zákoutí Jánského vršku.* Seznámení s původní osadou – oborou sv. Jana, která se po založení Malé Strany ocitla vně hradeb. Zdejší různorodá zástavba zahrnuje drobnější domky, honosnější měšťanské budovy a paláce. Začátek v 10.00 na zastávce tram. č. 12, 15, 20, 22 Malostranské náměstí. (M. Hátleová)

Pražský hrad a kněžna Ludmila.* Procházka Pražským hradem především po stopách svaté Ludmily; ženy, která vstoupila mezi české zemské světce a hrála významnou roli pro posílení Přemyslovců v čele vytvářeného českého státu. Začátek ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. (J. Nováková)

Karlín – kostel sv. Cyrila a Metoděje

Karlín – kostel sv. Cyrila a Metoděje

• 6. 6. ne | Moderním Karlínem od Rohanského ostrova.* Karlín se stal v roce 1817 historicky prvním pražským předměstím, které se začalo koncem 19. století v souvislosti s rozvojem průmyslu měnit v tovární čtvrť. Začátek ve 14.00 na zastávce tram. č. 3, 8, 24 Karlínské náměstí ve směru k Florenci. (M. Hátleová)

• 7. 6. po | Historie medicíny II. – on-line přednáška. Druhý díl seriálu „Historie medicíny“ v evropském prostředí doby renesanční. V této době působil švýcarský lékař Paracelsus. Prohlídka míst spojenými s rozvojem medicíny. Začátek v 16.00.
(L. Kotlářová)

• 8. 6. út | Po stopách Boženy Němcové I. – od plesu ke smrti.* (stejně i 15. 6.) Procházka místy, která jsou spojena se životem spisovatelky. Trasa povede od Žofína na Příkopy. Začátek v 17.00 u sochy B. Němcové na Žofíně. (M. Švec Sybolová)

Vinohradská vodárenská věž

Vinohradská vodárenská věž

• 9. 6. st | Královské Vinohrady I.* Jak rostly Královské Vinohrady a proč jsou dodnes půvabně dochovanou částí metropole, jejíž podoba se téměř vůbec nezměnila. Prohlídka zajímavých zákoutí v oblasti mezi Vinohradskou vodárnou a náměstím Míru. Začátek v 16.00 u Vinohradské vodárny. (J. Nováková)

• 10. 6. čt | Od barokních zahrad k „Pražskému Manchestru“ (a ještě kousek dál) – on-line přednáška. Smíchov prošel od 17. století několika převratnými proměnami. Barokní zahrady s letohrádky vystřídaly v 1. pol. 19. století komíny továren, aby na jeho konci ustoupily blokové zástavbě nájemních domů. Ani moderní architektura 20. a 21. století nezůstala bez odezvy. Začátek v 10.00. (S. Micková)

• 12. 6. so | Petřín a jeho dominanty.* Jak vlastně kdysi vypadal Petřín a co může nabídnout dnes? Procházka ukáže, co všechno skrývají rozkvetlé stráně hory svatého Vavřince. Začátek v 10.00 u vchodu do Petřínské rozhledny. (J. Nováková)

Svatopetrská čtvrť.* Z Florence okolo Desfourského paláce k místu, kde byla tajná konstrukční kancelář raket V1, V2 a V3. Kde žil Jan Roháč z Dubé a kde stála velká jezdecká kasárna. Dále kolem lahůdkářství Linka, až k paláci YMCA. Začátek ve 14.00 před budovou Muzea hl. m. Prahy Na Florenci. (V. Trnka)

Havlíčkovy sady.* Jak vypadalo území Královských Vinohrad v dávné historii a čím Karel IV. podnítil mohutný rozmach vinohradů. Prohlídka drobných staveb v parku. Začátek v 16.00 u hlavní brány z Rybalkovy ulice, P 2. (D. Kratochvílová)

• 13. 6. ne | Procházka Chotkovými a Letenskými sady s výhledy na panorama Prahy.* Zajímavosti o Chotkových a Letenských sadech. Začátek ve 14.00 na zastávce tram. č. 22 Královský letohrádek. (P. Lešovská)

• 15. 6. út | Po stopách Boženy Němcové I. – od plesu ke smrti.* (viz 8. 6.)

• 16. 6. st | Malou Stranou křížem krážem I. – on-line přednáška. Virtuální procházka z Klárova, Vojanovými sady, kolem několika pomníků, jak historických, tak i novodobých. Začátek v 16.00. (D. Kratochvílová)

• 17. 6. čt | Zmizelá Praha IV. – on-line přednáška. Jak se změnilo po první světové válce Nové Město, Královské Vinohrady a další městské části. Začátek v 10.00. (J. Nováková)

• 19. 6. so | Od britské ambasády k americké.* O minulosti budov, ve kterých sídlí velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Francie, nebo Spojených států amerických. Začátek ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. (M. Smrčinová)
Vyšehradský hřbitov, poslední místo odpočinku českých velikánů.* O historii hřbitova, osobnostech, které se zasloužily o jeho vybudování. A především o hrobech významných představitelů českého národního života. Začátek ve 14.00 u vchodu do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. (A. Škrlandová)

• 20. 6. ne | Mariánský sloup na Staroměstském náměstí.* Sloup z pohledu uměleckého významu i v kontextu historických událostí na náměstí od roku 1650. Začátek v 10.00 před domem U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13. (Vladimír Trnka)
Po stopách židovského osídlení na Smíchově.* Seznámení s židovským osídlením na nejstarším pražském předměstí s návštěvou židovského hřbitova na Malvazinkách. Začátek ve 14.00 před hlavním vchodem do budovy Portheimky, P 5. (Z. Pavlovská)
Procházka z Mahlerových do Riegrových sadů.* Procházka ze Žižkova na Vinohrady. Od televizního vysílače uprostřed Mahlerových sadů v blízkosti starého židovského hřbitova, dále Riegrovými sady, které se staly dědici zahrady Kanálka, nacházející se kdysi za městskými hradbami. Začátek ve 14.00 na rohu ulic Ondříčkova a Milešovská, P3. (P. Lešovská)

• 21. 6. po | Kněžna Ludmila: známá, neznámá – on-line přednáška. Shrnutí dosavadního bádání o první ženě české historie, již známe jménem, o první české světici a první známé české kněžně. Začátek v 16.00. (M. Gausová Zörnerová)

• 22. 6. út | Za architekturou první republiky od rondokubismu po funkcionalismus I.* První část cyklu bude zahájena před ikonickou stavbou pražského rondokubismu – Legiobankou na Poříčí, postavenou podle projektu J. Gočára. Připomene ve své době moderní obchodní dům Bílá labuť, Anglobanku a bude pokračovat kolem dalších významných staveb v Revoluční třídě. Začátek v 16.45 před Legiobankou, Na Poříčí 24, Praha 1. (J. Škochová)

• 23. 6. st | Pražské pomníky V. – Letem pražským světem – on-line přednáška. Představí pražské pomníky a pamětní desky, které se tak trochu vymykají představě o pomníku zasloužilého výtečníka či výtečnice v podobě bysty či sochy. Začátek v 16.00. (M. Švec Sybolová)

• 24. 6. čt | Letohrádky: Lusthausy v Praze – on-line přednáška. Původně tyto půvabné stavby v zahradách sloužily k zábavě a radosti a nejdříve nebyly vůbec určeny k delšímu pobytu. U nás se s nimi setkáváme v období od 16. do 1. poloviny 19. století, tedy od renesance po klasicismus, případně raný romantismus. Začátek v 10.00. (S. Micková)

• 26. 6. so | Bývalá chudinská čtvrť Na Františku.* Procházka místy nedaleko Staroměstského náměstí, kde se rozkládala svérázná čtvrť vorařů, dřevařů, rybářů a městské chudiny. Začátek v 10.00 před budovou Základní školy v Dušní ul. 19, P1. (H. Barešová)

Co vyprávějí pražské domy.* Vycházka částí Židovského města kolem Pinkasovy synagogy do Kaprovy ulice. S vyprávěním o asanaci, která tento kout změnila k nepoznání. Začátek ve 14.00 na náměstí J. Palacha u hlavního vchodu do Rudolfina. (M. Smrčinová)

• 27. 6. ne | Baba – výstavní kolonie vzorového bydlení svazu československého díla.* O unikátním komplexu funkcionalistických vil z let 1932–1936, na jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních architektů tří generací. Začátek v 10.00 na zastávce aut. č. 131 U Matěje, P6 (S. Micková)
Královská zahrada a zákoutí Pražského hradu.* Vyprávění o králích – zakladatelích, a o zákoutích a zajímavostech Pražského hradu. Začátek ve 14.30 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě.
(M. Smrčinová)

• 28. 6. po | Malá architektura v tvorbě českého uměleckého řemesla 2. poloviny 19. století – on-line přednáška. O méně známých dílech z oblasti uměleckého řemesla, která vytvořili významní architekti 2. poloviny 19. století. Začátek v 16.00. (Š. Gandalovičová)

• 29. 6. út | Za achitekturou první republiky od rondokubismu po funkcionalismus II.* Druhá část cyklu bude zahájena před další výraznou rondokubistickou stavbou – palácem Adria od P. Janáka. Připomene obchodní domy Ara, Baťa, Lindt, palác U Stýblů i Dům hraček, pojišťovnu Praha a palác Broadway na Příkopě. Začátek v 16.30 na Jungmannově náměstí u sochy. (J. Škochová)