červen 2021

Ve stáří si všichni zasloužíme žít v bezpečí a důstojně

Násilí na seniorech neubývá, výzkumy WHO dokonce předpovídají jeho nárůst v důsledku stárnutí populace. Ti, kteří se celý život o někoho starali a jsou často fyzicky oslabeni, se stanou objektem týrání a ponižování. Na tuto problematiku upozorňuje každoroční Světový den proti násilí na seniorech spadající na 15. června. Opět se k němu připojí organizace ŽIVOT 90 prodejem fialových stuh a online sbírkou.

Mezi formy násilí patří tělesné, citové a psychické týrání, sexuální obtěžování, zanedbání péče, finanční a materiální týrání a také systémové zneužívání, které zahrnuje společenský tlak na pobyt v ústavní péči a odchod do domova seniorů.

Podle WHO v roce 2020 zažil jeden ze šesti lidí ve věku nad 60 let některou z těchto forem zneužívání. V institucích, které mají o staré lidi pečovat, bývá dokonce míra násilí vyšší, dva ze tří zaměstnanců uvádějí, že se v minulém roce zneužívání dopustili. Násilné chování probíhá opakovaně a většinou se jeho intenzita stupňuje. Agresor nakonec jedná v takové míře, že oběť není schopná násilné jednání sama zastavit a potřebuje odbornou pomoc. Tu je možné hledat například na lince důvěry Senior telefon 800 157 157, kde obětem násilí poradí, jak postupovat. Zároveň mohou být oporou v případě bezprostředního ohrožení a mohou zajistit intervenci policie.

ŽIVOT 90 se každoročně ke Světovému dni proti násilí na seniorech a seniorkách připojuje. V úterý 15. června bude organizace v ulicích prodávat fialovou stuhu, která je symbolem boje proti násilí na seniorech. Zároveň poběží online sbírka, do níž bude možné přispívat na služby ŽIVOTa 90, které pomáhají nejvíce, což je Senior telefon a bezplatné poradenství.