duben 2020

Vážení čtenáři Listů Prahy 1,

Vážení čtenáři Listů Prahy 1,

naše noviny tentokrát výjimečně vycházejí pouze v elektronické podobě. Tisk těch klasických Listů, na které jste zvyklí, bychom v současné situaci nedokázali zaplatit. A také pošta v důsledku mimořádné situace má omezení nabídky služeb a mimo jiné nedistribuuje informační materiály. Rozhodli jsme se proto vydat alespoň dvě symbolické stránky, abychom nepřetrhli dlouholetou kontinuitu. Vždyť Listy Prahy 1 vyšly i v době těsně po ničivé povodni 2002. Chceme alespoň vám, čtenářům, na které máme spojení elektronicky, přinést něco zajímavého i ve svízelném čase nejistoty a obav, kdy všichni vítáme dobré zprávy a rozptýlení. I obsahově je toto vydání samozřejmě trochu jiné. Jako titul zaměřený na kulturní život v Praze máme obrovský výpadek nejen témat, ale i kulturní inzerce, která pro organizátory dočasně pozbyla smyslu. Opatrní jsou i všichni ostatní inzerenti. Tím více děkujeme těm, kteří se svízelné situace nezalekli.

Chtěli bychom Vás o něco požádat: Prosíme, rozešlete tyto Listy Prahy 1 svým přátelům a známým, aby se dostaly do co nejvíce e-mailových schránek, když výjimečně nemůžeme noviny distribuovat do těch skutečných, poštovních. Pomozte tak rozšířit toto „zvláštní vydání“ k dalším čtenářům, na které spojení nemáme.

Děkujeme vám
Vaše redakce