červenec 2021

GALERIE SCARABEUS

GALERIE SCARABEUS
Loutky a rodinná loutková divadla

MUZEUM KÁVY ALCHYMISTA
Káva a kávoviny v proměnách času a kultur

ZAHRADA GALERIE SCARABEUS
Naučná stezka: Příroda a umění se sochami Igora Hlavinky

GALERIE SCARABEUS
Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7
Tel.: 603 552 758
scarabeus.galeriescarabeus@gmail.com
www.galeriescarabeus.cz
út 13.00–19.00
so–ne, svátky 13.00–18.00
st, čt, pá pouze na objednání, minimálně 2 dny předem