září 2021

Schebkův palác – ohlédnutí i budoucnost

Impozantní budova Schebkova (původně Bredovského) paláce stojí v ulici Politických vězňů. Patří k těm místům, která symbolizují běh času a změny společenských poměrů, aniž by byla běžnému obyvateli Prahy příliš známá.

Připomíná dějiny zajímavé rodiny Schebků, ale i československého finančnictví. S potomkem rodiny Schebků, česko-švýcarským režisérem Bernardem Šafaříkem, jsme v Listech Prahy 1 přinesli v minulosti rozhovor (2019/11) ve kterém říká: „Můj pradědeček Jan Schebek byl významným stavitelem železnic. Stavěl po celé Evropě, například železnici mezi Krakovem a Lvovem, v Praze spojku mezi Smíchovským a Hlavním nádražím. Spolupracoval a také se přátelil se známým podnikatelem Vojtěchem Lannou. Odmítl nabídku k povýšení do šlechtického stavu za své zásluhy v tehdejší monarchii, jeho syn však už ji přijal. Schebkové se tedy stali tzv. nižší šlechtou. Tady v Praze postavil palác, stojí v ulici Politických vězňů čp. 7.“

Jan Schebek nechal palác z pískovce a mramoru postavit podle návrhu známého architekta Ignáce Ullmana. Vznikl na místě bývalého sirotčince sv. Jana Křtitele. Stavba byla zahájena roku 1871 a trvala pouhé dva roky. Upoutá zejména monumentálním průčelím a mramorovým schodištěm, uvnitř pak výzdobou chodeb i sálů. Je postavena ve stylu římské renesance, nejvýznamnější místností je tzv. lunetový sál, na jehož stěnách malíř Viktor Barvitius v deseti lunetách zpodobnil romantický příběh prarodičů majitele paláce. Rodina Schebků palác využívala jen asi 18 let.

V roce 1890 palác od Schebkových dědiců odkoupila Rakousko-uherská banka. Po vzniku samostatného Československa se pak budova logicky stala sídlem Státní banky československé a již od roku 1958 je památkově chráněna. Roku 1963 byl palác převeden na Československou akademii věd a stal se sídlem Ekonomického ústavu. I v dalších letech měl štěstí, že do interiérů a stavby bylo minimálně zasahováno, a proto i dnes si uchovává atmosféru starých časů, avšak se zaměřením (a patřičným vybavením) na budoucnost. V současné době je totiž Schebkův palác sídlem CERGE-EI, společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Českým i zahraničním studentům nabízí prestižní magis­terské a doktorské studium ekonomie plně akreditované Univerzitou Karlovou. Propojuje vzdělávání a špičkový výzkum ve všech oblastech teoretické a empirické ekonomie, včetně oblastí spojených s ekonomickým rozvojem a veřejnými politikami.

Maf