září 2021

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest

DOTAZ: Prodejce mi poslal SMS, že je moje reklamace vyřízená a mám se dostavit na prodejnu. Bohužel jsem ztratil reklamační protokol a prodávající mi nechce zboží vydat. Jak mám postupovat? Je třeba předložit občanský průkaz, vystavit čestné prohlášení nebo sehnat svědky?

ODPOVĚĎ: Proces reklamace upravuje zákon o ochraně spotřebitele. Ten po zákazníkovi nepožaduje, aby se při vyzvednutí reklamovaného zboží prokázal reklamačním protokolem. Na druhou stranu je opatrnost prodávajícího pochopitelná, pokud směřuje k tomu, aby předal věc vlastníkovi. Předpokládáme, že jste při reklamaci uváděl jméno, příjmení a další osobní údaje. Bude proto nejlepší, abyste se prokázal dokladem totožnosti. Ohlídejte si, aby nedošlo k jeho skenování či kopírování – na to prodávající nárok nemá. Prokážete-li, že je reklamovaná věc vaše, potom je požadavek na dodání reklamačního protokolu nedůvodný.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009

www.dtest.cz