září 2021

Vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Zámeček Kajetánka v Břevnově – vycházka 7. 9. (cs.wikipedia.org)

Zámeček Kajetánka v Břevnově – vycházka 7. 9. (cs.wikipedia.org)

Vycházky označené hvězdičkou * mají omezený počet účastníků, je nutné využít předprodeje v turistických informačních centrech, v recepci ­Arbesovo nám. 4, pouze po–čt nebo na eshop.prague.eu

E-learningové přednášky je možné zakoupit v eshopu Prague City Tourism v sekci „Vlastivědné vycházky“. ESHOP. Při nákupu je nutné uvést jméno a příjmení osoby, která se bude online přednášky přímo účastnit. Zakoupení je možné do 12.00 v den konání akce. Začátky v 16.00, cena 120/80 Kč.

PCT, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5, tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

www.prazskevychazky.cz

ZÁŘÍ 2021

• 2. 9. čt | Pražské Dejvice: čtvrť nové republiky – online přednáška. Dejvice patří mezi ty pražské čtvrti, jejichž vývoj úzce souvisí se vznikem Československa. Začátek 16.00. (J. Nováková)

• 4. 9. so | Jak Petschek z Peček ke jmění přišel.* O historii bohaté a rozvětvené rodiny Petschků mezi jejich bubenečskými vilami. Začátek v 10,00 na stanici autobusu č. 131 Sibiřské náměstí, P 6. (S. Micková)
Kolem dokola Pražského hradu.* Pražský hrad tak, jak ho neznáte, včetně Jeleního příkopu. Začátek v 16.00 před vstupem do Královské zahrady z ulice U Prašného mostu. (M. Smrčinová)

5. 9. ne | Vývoj a historie osídlení kolem kláštera Na Slovanech s návštěvou Campu.* Představení postupného vývoje osídlení v této části Nového Města pražského s prohlídkou výstavy v Centru architektury a městského plánování. Začátek v 10.00 u pomníku F. Palackého na Palackého náměstí. (M. Racková)
Údolím Kačáku z Vráže do Srbska.* Připomenutí první ženy české historie i její vliv na utváření Českého státu nebo významného světce pravoslavné církve sv. Ivana. Začátek v 10.00 v zastávce Vráž u Berouna, vlak jede z Praha-Smíchov v 8.46. (V. Trnka)
Památná místa v Modřanech.* Poznávání pražské čtvrti, jejíž nejstarší historie sahá až do 12. století. Původně zemědělská vesnice se v průběhu 19. století pozvolna změnila v průmyslovou obec. Začátek ve 14.00 v centrálním parku u Obchodního nám. v Modřanech. (M. Hátleová)

7. 9. út | Břevnovem podél Brusnice.* Údolím potoka Brusnice, od pramene v pavilonu Vojtěška, okolo Markétských rybníků k dalším usedlostem – zámečku Kajetánka, Petynce, Šlajferce a Malovance. Začátek v 17.00 na zastávce tram. č. 22, 25 Břevnovský klášter. (J. Škochová)

• 8. 9. st | Pražské královské korunovace – online přednáška. Součástí pražské historie byly královské korunovace. Jakou podobu korunovační akty měly a jak se jejich podoba proměňovala v průběhu staletí. Začátek v 16.00. ( J. Nováková)

• 9. 9. čt | Toyen a Praha.* Po stopách surrealistické malířky Toyen, od divadla Na Prádle k domu U Nováků. Začátek v 16.00 u divadla Na Prádle, Besední 487, Malá Strana. (M. Švec Sybolová)
Večerní Petřín s návštěvou rozhledny. * Krásy Petřína netradičně ve večerních hodinách. Začátek akce v 18.00 u dolní stanice lanové dráhy na Újezdě. (P. Bartásková)

• 11. 9. so | Akce pro děti: za apoštoly na Staroměstskou radnici.* Prohlídka apoštolů zblízka a vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Začátek ve 14.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici.(D. Taimrová)
Havelské město.* Město u kostela sv. Havla“ nebo také „Nové město okolo sv. Havla“ jsou jména, která se používala k označení části dnešního Starého Města pražského. Začátek v 10.00 před vchodem do kostela sv. Havla. (M. Smrčinová)
Valdštejnská zahrada a Vojanovy sady.* Vycházka za krásami raného baroka na Malou Stranu. Začátek ve 14.00 na prostranství stanice metra A Malostranská. (M. Koblihová)

• 12. 9. ne | Jaké příběhy vyprávějí fasády pražských domů?* Movití měšťané nechávali fasády svých domů bohatě zdobit. Výzdoba nebyla samoúčelná, majitelé jejím prostřednictvím prezentovali své bohatství a společenské postavení. Začátek v 10.00 před domem U Černé Matky Boží na Ovocném trhu. (H. Barešová)
Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě Pražském.* Prohlídka původně gotického kostela, který byl součástí augustiniánského kláštera, založeného Karlem IV. Začátek akce ve 14.00 na rohu Viniční a Kateřinské ulice. (A. Škrlandová)

• 13. 9. po | Od Malvazinek mezi Cihlářkou a Santoškou.* Mezi bývalými zemědělskými usedlostmi nad Smíchovem byla postavena i řada vil (Teigeho, Pickova, Winternitzova, Na Klavírce a kostely Čsl. církve husitské i Českobratrské církve evangelické s památníkem M. Horákové. Začátek v 17.00 na stanici aut. č. 137 Malvazinky. (J. Škochová)

• 14. 9. út | Po stopách Franze Kafky.* Seznámení s životem tohoto významného spisovatele. Začátek akce v 16.30 na náměstí Fr. Kafky, před domem 24/3. (Z. Pavlovská)

• 15. 9. st | Pražské průchody a pasáže I.* Od horní části Václavského náměstí až k Platýzu. První pasáže se začaly objevovat v souvislosti s přestavbou Václavského náměstí, kdy vznikaly místo tehdy obvyklých dvorků. Začátek v 16.00 u sochy sv. Václava na Václavském nám. (P. Lešovská)
Kurátorská prohlídka Prašné brány.*
Seznámení s jednou z nejvýznamnějších památek středověké, ale zároveň i novověké Prahy. Právě zde začínala jak Královská cesta, tak důležitá silnice z Kutné Hory, kde se těžilo stříbro do královské pokladny. Začátek v 18.00 před vstupem do objektu.(K. Kučera)

• 16. 9. čt | Cesta podél řeky (pražská nábřeží): pravý břeh – online přednáška. Vltava se až do poloviny 19. století točila k městu zády a na jejích březích byly ohrady, továrny, a dokonce i smetiště. Po regulaci toku se stalo nábřeží „výkladní skříní“ Prahy. Začátek v 16.00. (S. Micková)

• 18. 9. so | Pražský hrad a kněžna Ludmila.* Procházka Pražským hradem především po stopách svaté Ludmily. Začátek v 10.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (J. Nováková)
Bastion u božích muk, zahrada Ztracenka a listopadový Albertov.* Dříve zanedbaná a zapomenutá místa gotického i barokního opevnění nad univerzitní částí Nového Města po rekonstrukci probudila se k novému životu. Začátek ve 14.00 před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. (M. Racková)

• 19. 9. ne | Radnice dokořán 2021.* Speciální prohlídka k výročí založení Staroměstské radnice. Začátky v 8,50, 9.40, 10.30, 12.10, 13.00, 13.50, 14.40 a 15.30 před vstupem do infocentra Staroměstské radnice. (Průvodci PCT)
Řevnice – městečko na svazích brdských hřebenů.* V první pol. 20. stol. se Řevnice staly vyhledávaným místem pro rekreaci i bydlení. Začátek v 10.15 na železniční zastávce Řevnice po příjezdu vlaku (odjíždí z Prahy-Hlavního nádraží v 9.21). (P. Lešovská)

• 20. 9. po | Liturgický prostor I.: Vznik, význam a vývoj kostelů – online přednáška. Přednáška se zaměří na výklad vzniku a významu kostelů, kaplí, zvonic a oratoří, na jejich architektonický a liturgický vývoj v průběhu dvou tisíciletí. Začátek v 16.00. (M. Gausová Zörnerová)

• 21. 9. út | Václavské náměstí v proměnách času.* Procházka Václavským náměstím jako otevřenou knihou architektury. Představení hlavních historických a společenských událostí, které na náměstí proběhly. Začátek v 16.00 před vchodem do historické budovy Národního muzea. ( M. Švec Sybolová)

• 22. 9. st | Kurátorská prohlídka Svatomikulášské zvonice.* Mimořádná prohlídka s komentářem kurátora pražských věží představí zevrubně jednu z dominant Malé Strany – barokní zvonici u kostela sv. Mikuláše. Začátek v 18.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

• 23. 9. čt | Salóny lásky starého města pražského.* Vycházka uličkami Starého Města s ukázkou, kde se nacházely slavné nevěstince a místní „špeluňky“. Začátek v 16.00 na nám. Republiky před OD Kotva.(D. Kratochvílová)

• 25. 9. so | Akce pro děti: radnicí krok za krokem, dům za domem. Zastavení první.* V rámci prvního zastavení pětidílného cyklu představíme první radniční dům, kapli svatou, a právě i orloj. Začátek ve 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)
Nordic walking: Královskou oborou.* Vycházka okolo opravené Šlechtovy restaurace, bývalého Císařského mlýna a dále přes novou visutou Trojskou lávku do Troje. Začátek v 10.00 u fontány před vstupem do areálu Výstaviště. (Marie Hátleová)
Přes tři parky Prahy 3.* Procházka z vrchu sv. Kříže, Parukářkou na Židovské pece, někdejší místo veřejných poprav za branami Prahy. Začátek ve 14.00 u kaple sv. Rocha na rohu ulic Olšanská a Jičínská, P 3. (zastávka tram. Olšanské náměstí). (Pavla Lešovská)
Podvečerní procházka Pražským hradem.*
Procházka nádvořími, uličkami i zákoutími hradu. Začátek v 17.30 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (D. Kratochvílová)

• 26. 9. ne | Poznávání Bohnic.* Nad pravým břehem řeky Vltavy se nacházejí Bohnice jako součást Prahy 8. Psychiatrická nemocnice, největší zařízení svého druhu v Čechách. Začátek v 10.00 na stanici autobusu č. 177, 200, 202 Odra v Bohnicích ve směru z Kobylis. (Marie Hátleová)
Z Litně ke studánce sv. Ludmily. * V Litni si připomeneme Václava Beneše Třebízského, Svatopluka Čecha a operní hvězdu Jarmilu Novotnou. Projdeme malebnou vsí Korno, až k památné studánce sv. Ludmily. Dále rezervací sejdeme do Srbska. Začátek v 10.00 na železniční stanici Liteň, vlak jede ze stanice Praha – Hl. nádraží v 8.51. (V. Trnka)
Kostel Nejsvětější Trojice. * Komentovaná prohlídka barokního kostela, který býval součástí kláštera trinitářů, zrušeného za vlády Josefa II. Začátek ve 14.00 před vchodem do kostela Spálená 6. (A. Škrlandová)

• 27. 9. po | Akce pro děti: legendy a strašidla Starého Města Pražského.* Seznámení se staroměstskými strašidly a postavami z místních pověstí a příběhů. Začátek v 18.00 před domem U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13. (P. Bartásková, B. Škaroupková)
Liturgický prostor II.: poznáváme kostel zevnitř – online přednáška.
V přednášce Liturgický prostor I jsme se seznámili se vznikem a významem liturgických staveb, nyní se zaměříme na jejich vnitřní rozložení a vybavení. Začátek v 16:00. (M. Gausová Zörnerová)

• 30. 9. čt | Večerní Petřín s návštěvou rozhledny.* Krásy Petřína netradičně ve večerních hodinách. Začátek v 17.30 u dolní stanice lanové dráhy na Újezdě (P. Bartásková)