říjen 2021

Národní pedagogické muzeum ukazuje historii branné výchovy

Škola a válka - pohled do expozice

Škola a válka - pohled do expozice

Branná cvičení v pláštěnkách a igelitových pytlících na končetinách patří mezi výrazné školní vzpomínky dnešní střední a starší generace, která ještě prošla socialistickou školou. Branná výchova však měla širší záběr a starší historii. Podrobně se fenoménem branné výchovy ve školní výuce zaobírá výstava „Škola a válka“, která je k vidění v Národním pedagogickém muzeu v Praze.

Výstava je rozdělena tematicky dle základních složek předmětu. Největší prostor sice měla ochrana před zbraněmi hromadného ničení, případně tělesná příprava v podobě přespolních běhů doplněných o hod granátem a střelbu ze vzduchovky, ale žáci se měli v rámci předmětu naučit i základy první pomoci a orientaci v terénu. Jak práce s mapou a buzolou, tak nácvik oživování, je v expozici možné vyzkoušet v rámci připravených interaktivních prvků.

Velmi výraznou součástí výuky, lépe řečeno vše prostupujícím principem, byla stránka ideologická. Netýkalo se to pouze socialistického období, kdy byl „správný pohled“ na svět a fungování společnosti vštěpován žákům velmi důrazně. Ideologie hrála výraznou roli již v době první republiky, kdy se stala branná výuka poprvé povinnou součástí výuky. První snahy o zavedení branné výchovy, resp. předvojenské přípravy, se objevily již v době první světové války, kde výstava začíná z hlediska chronologie. Končí pak nastíněním současné situace, kdy branná výchova ve smyslu přípravy na vojenský konflikt neexistuje, přesto je však třeba žáky připravovat na mimořádné situace, se kterými se mohou v běžném životě setkat (počínaje automobilovou nehodou po různé živelní katastrofy). Na přípravě této části muzeum spolupracovalo s Hasičským záchranným sborem ČR, do jehož kompetence nyní civilní ochrana náleží.

Muzeum k výstavě připravilo několik edukačních programů pro školy, součástí výstavy jsou i projekce historických školních filmů k tématu.

Škola a válka. Branná výchova v české škole, až do 30. 6. 2022
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20, Praha 1

www.npmk.cz