říjen 2021

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest

DOTAZ: Na internetu jsem narazila na článek o nájmu bytu. Píše se v něm, že „zatímco nájem na dobu neurčitou může nájemce vypovědět kdykoliv a bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní dobou, v případě nájmu na dobu určitou takovou možnost automaticky ze zákona nemá“. Co přesně znamená spojení „automaticky ze zákona nemá“? Že pokud se nedohodneme s majitelem jinak, musíme dodržet celý rok nájmu?

ODPOVĚĎ: Nájemce je skutečně v případě nájmu sjednaného na dobu určitou značně omezen ve způsobech ukončení nájemní smlouvy. Jestliže jste si nesjednali s pronajímatelem možnost smlouvu vypovědět, budete muset dodržet zákonná pravidla a v nájmu setrvat až do doby uplynutí nájemní smlouvy. Výjimku z tohoto pravidla představuje pouze situace, kdy na straně nájemce dojde k podstatné změně okolností. Jako příklad takové změny se uvádí získání práce v jiném místě, kam nebude možné bez obtíží z dosavadního bydliště dojíždět.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest
tel.: 299 149 009