listopad 2021

Komenský do tříd!

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) je koordinátorem Národních oslav J. A. Komenského. Tento tříletý cyklus je orámován dvojicí jeho významných výročí, a to 350. výročím úmrtí v roce 2020 a 430. výročím jeho narození v roce 2022.

ZŠ Opava, Šrámkova 4, 8. A, technika suchá jehla - grafika, Robert Hopjan

ZŠ Opava, Šrámkova 4, 8. A, technika suchá jehla - grafika, Robert Hopjan

Jednou ze stěžejních činností oslav je soutěžní kampaň – „Komenský do tříd!“. Cílem soutěže je aktivovat a zapojit žáky a studenty základních, středních i uměleckých škol, ale i českých škol v zahraničí do Národních oslav výročí J. A. Komenského, aby formou portrétu výtvarně zpřítomnili osobnost J. A. Komenského ve svých třídách, a připomněli si tak jeho odkaz pro 21. století.

Účastnit se mohou kolektivy tříd i jednotlivci nad 15 let. Samotnou práci poté třídní učitel zdokumentuje a fotografii či video vytvořeného projektu zašle na e-mailovou adresu komenskydotrid@npmk.cz. V době distanční výuky mohou žáci a studenti tvořit i doma a následně poslat své dílo svému učiteli.

Zaslané projekty jsou zveřejňované na facebookové stránce „Komenský do tříd!“. Odborná komise jmenovaná ředitelkou NPMK každý měsíc vybere vítězné projekty a své hodnocení zveřejní.

Inspirací pro žáky/studenty může být speciálně vytvořený spot nebo plakát Národních oslav zveřejněný na webu

www.comenius350.cz, který speciálně slouží tomuto tříletému projektu.

Na této webové stránce jsou rovněž k dispozici i kompletní podmínky soutěžní kampaně „Komenský do tříd!“.