listopad 2021

Vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Ostrčilovo náměstí v Nuselském údolí a Nuselský most, pohled z Vyšehradu (vycházka 14. 11.), zdroj cs.wikipedia.org

Ostrčilovo náměstí v Nuselském údolí a Nuselský most, pohled z Vyšehradu (vycházka 14. 11.), zdroj cs.wikipedia.org

Vycházky označené hvězdičkou* mají omezený počet účastníků, předprodej na eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky nebo v Turistických informačních centrech Prague City Tourism.

E-learningové přednášky je možné zakoupit v ESHOPU Prague City Tourism v sekci „Vlastivědné vycházky“. Při nákupu je nutné uvést jméno a příjmení osoby, která se bude online přednášky přímo účastnit. Zakoupení je možné do 12.00 v den konání akce. Začátky on-line přednášek v 16.00, není-li uvedeno jinak.

Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

www.prazskevychazky.cz

LISTOPADU 2021

• 1. 11. po | Jak číst křesťanské umění I. – Světci a jejich atributy – online přednáška. Byl každý světec mučedník a jak „číst“ obrazy a sochy, které světce znázorňují? Cílem přednášky je zodpovědět tyto otázky tak, aby křesťanské umění bylo čitelnější milovníkům památek. (M. G. Zörnerová)

• 3. 11. st | Alice Masaryková: nejstarší dcera pana prezidenta – online přednáška. A. Masaryková prezidentova dcera byla v podstatě první dámou republiky. Jak se proměnil její život a do jaké míry ona ovlivnila dění nového Československa. (J. Nováková)

• 4. 11. čt | Josef Mánes: národní obrozenec a průkopník moderního umění – online přednáška. Tento rok uplynulo 150 let od úmrtí malíře J. Mánesa. Jaké jsou skutečné hodnoty, které z tohoto malíře učinily ikonu? Jaký je jeho odkaz pro výtvarníky Národního divadla, českou modernu a 20. století. (M. Švec Sybolová)

• 6. 11. so Pod Vyšehrad za kubistickými domy Josefa Chochola.* Představení autora trojdomu na Rašínově nábřeží, Kovařovicovy vily i činžovního domu v Neklanově ulici s připomínkou unikátního českého kubismu. Začátek v 10.00 před budovou Podskalské celnice na Výtoni. (J. Škochová)
Hanspaulka – čtvrť v zahradách I.* Prohlídka viniční usedlosti Fišerka a Špitálka. Kam vedla první trolejbusová linka v Praze. Začátek v 14.00 na zastávce autobusu č. 131 U Matěje. (S. Micková)

• 7. 11. ne | Za svatou Ludmilou do Loděnice.* Vycházka do pravoslavného kláštera sv. Václava a sv. Ludmily a seznámení s významem sv. Ludmily. Návštěva zdejšího muzea s historií od keltského osídlení po současnost. Začátek v 11.30 na stanici nádraží Loděnice. (V. Trnka)
Břevnovský klášter.* Prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek ve 13.00 před kostelem sv. Markéty. (M. Vymazalová)
Vinohradské vily.*
Připomínka slavných českých osobností, které si tuto zahradní čtvrť vybraly za svůj domov. Historie výstavby rodinných domů a trendu zahradních měst. Začátek akce14.00 na zastávce tram. č. 10, 16 Orionka. (P. Lešovská)

• 8. 11. po | Církevní architektura pražského baroka – online přednáška. Barokní sloh nesmazatelně poznamenal vzhled Prahy. Představení barokního slohu, jeho specifika, schéma barokního kostela a nejvýznamnější sakrální stavby pražského baroka. (Š. Gandalovičová)

• 9. 11. út | Pražské průchody a pasáže III.* Pasáže na rozhraní Starého a Nového Města. Ráthova pasáž, nejstarší v Praze, dále průchozí Slovanský dům, pasáž pod Českou národní bankou i průchody v uličkách Starého Města. Začátek v 16.00 na Ovocném trhu před vchodem do Pánské pasáže.(P. Lešovská)

Bludiště na Petříně, boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648. Obraz vytvořili v roce 1891 sourozenci Karel a Adolf Liebscherovi.

Bludiště na Petříně, boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648. Obraz vytvořili v roce 1891 sourozenci Karel a Adolf Liebscherovi.

• 10. 11. st | Kurátorská prohlídka zrcadlového bludiště.* (stejně i 24. 11.) Bludiště na Petříně, původně jako pavilon Klubu českých turistů na pražské Jubilejní zemské výstavě 1891. Součástí je dioráma – velký obraz doplněný o plastické prvky. Motiv díla je boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648. Začátek v 16.00 před vstupem. (K. Kučera)

• 11. 11. čt | Jan Kotěra: zakladatel české moderní architektury – online přednáška. V letošním roce uplyne 150 let od narození jednoho z největších českých architektů. Přednáška připomene jeho nejvýznamnější stavby – Mozarteum, Trmalovu a Suchardovu vilu, ale i mimopražské realizace. (S. Micková)

• 13. 11. so | Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici.* Prohlídka apoštolů zblízka, starodávných síní i podzemí radnice. Začátek v 14.00 před vstupem do centra PCT. (D. Taimrová)
Za historií Uhříněvsi.* Významné památky spojené s historií města i zaniklou židovskou komunitou. Začátek v 10.00 na Novém náměstí v Uhříněvsi před budovou městského úřadu, stanice autobusu Nové náměstí. (M. Hátleová)

• 14. 11. ne | Když se řekne pražské Nusle.* Čtvrť s velmi zajímavou historii. Z Ostrčilova náměstí kolem pozoruhodných nuselských domů přes Folimanku, k divadlu Na Fidlovačce a náměstí Bratří Synků. Začátek v 10.00 na zastávce tramvaje Ostrčilovo náměstí. (J. Nováková)
Staré Stodůlky.* Od staré zástavby vesničky Stodůlky obklopené sídlištěm, okolo kostela sv. Jakuba Většího k prameni Prokopského potoka, Centrálním parkem okolo Stodůleckého a Nepomuckého rybníka až na Sluneční náměstí. Začátek v 14.00 na stanici autobusu č. 225 Stodůlky. (J. Škochová)
Španělská synagoga.* Návštěva synagogy postavené v maurském stylu s působivou vnitřní výzdobou, inspirovanou španělskou Alhambrou. Nová expozice se zaměřuje na historii židů v českých zemích v období 19. – 20. století. Začátek v 14.00 před vstupem do Židovského muzea, Maiselova 15, P 1. (Z. Pavlovská)

• 15. 11. po Pražské nevěstince – online přednáška. Procházka starou Prahou do neřestných míst, kde se v šantánech bavila nejvyšší vybraná společnost s krásnými nevěstkami. Jak vypadal život v nevěstinci? Kde jste v Praze mohli najít ty nejlepší podniky? Kde naopak byly nejhorší špeluňky a kam se chodilo do židů? (D. Kratochvílová)

• 18. 11. čt | Umělecká výzdoba Národního muzea – online přednáška. Tento rok uplynulo 130 let od otevření novorenesanční budovy Muzea království českého. Virtuální se představení díla V. Hynaise, V. Brožíka, F. Ženíška, J. Mařáka a B. Schnircha. (M. Š. Sybolová)

• 19. 11. pá | Podvečerní procházka Pražským hradem.* Procházka nádvořími, uličkami i zákoutími hradu. Začátek v 17.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (D. Kratochvílová)

• 20. 11. so | Nordic Walking: z Letňan do Čakovic.* Naší poslední zastávkou bude při putování přírodou severní části Prahy park anglického typu u zámku v Čakovicích. Začátek v 10.00 na stanici autobusu č. 201 Toužimská, autobus jede od stanice metra C Letňany. (M. Hátleová)
Domovní znamení na Starém Městě Pražském II.* Poznávání významných domovních znamení na Starém Městě. Začátek v 14.00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, P 1. (M. Smrčinová)

• 21. 11. ne | Akce pro děti: Za vodníkem Kabourkem na Kampu.* Jak to bylo s vejci určenými pro Karlův most a zda ho stále chrání Bruncvík. Návštěva vodníka Kabourka, a zda v Sovových mlýnech žijí sovy. Začátek v 10.00 u sochy Karla IV. na Křížovnickém nám., P 1. (P. Bartásková, B. Škaroupková)
Malostranský hřbitov.* Na hřbitově, prohlášeném roku 1958 za kulturní památku, odpočívají známí architekti, sochaři i představitelé národního obrození. Začátek v 14.00 před vstupem na Malostranský hřbitov z Plzeňské ulice. (M. Hátleová)

• 22. 11. po | Jak číst křesťanské umění II. – Světci u nás i v zahraničí – online přednáška. Někteří světci jsou obecně známí, na jiné se zapomíná či jim není prokazovaná taková úcta, jako v zahraničí. Cílem přednášky je připomenout ikonografii našich světců. (M. G. Zörnerová)

• 23. 11. út | České sklo – online přednáška. Seznámení s nejstaršími skleněnými produkty středověkou a renesanční produkcí italskou, zejména benátskou, ale i tyrolskou. Hlavní část bude věnována českému baroknímu sklu. (Š. Gandalovičová)

• 24. 11. st | Kurátorská prohlídka zrcadlového bludiště.* (viz 10. 11.) Začátek v 15.30 před vstupem.
Za Mozartem na Malou Stranu.* Letos uplyne 230 let od úmrtí W. A. Mozarta. Procházka Malou Stranou v jeho stopách. Začátek v 16.00 na Strahovském nádvoří před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. (D. Kratochvílová)

• 25. 11. čt | Slavná pražská kina.* Svět pražských biografů, nerozlučně spjatý s vývojem českého filmu. Místa dávno zapomenutá i stále živá, v jejichž historii se odráží atmosféra i pohnuté osudy doby. Začátek v 16.00 před domem U Modré štiky v Karlově ul. 20, P 1. (P. Lešovská)

• 27. 11. so | Kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velikého na Karlově.* Kostel zažil období slávy i doby úpadku, nic ho však nedokázalo vyvrátit z kořenů. Začátek v 11.00 před vstupem do kostela. (A. Škrlandová)
Za moderní architekturou do Karlína.* Území podél Rohanského nábřeží se změnilo téměř k nepoznání. Moderními budovami se prezentují současní špičkoví architekti. Začátek v 14.00 u výstupu ze stanice metra B Křižíkova. (P. Bartásková)
Staroměstskou radnicí křížem krážem.* Exkluzivní večerní prohlídka reprezentačních síní i běžně nepřístupných místností ve všech patrech. Začátek v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (A. Baloun)

• 28. 11. ne | Akce pro děti: Radnicí krok za krokem, dům za domem.* Kdo to byl švec? A provazník? A co takový voštinář? A hamerník? Tato a mnohá jiná řemesla představíme. Navštívíme místa, kde byli jmenováni cechovní mistři, ale i mnoho lidí odsouzeno k odpykání trestu ve špince. Začátek v 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)
Jak bydlely střední vrstvy za I. republiky aneb ve Strašnicích nestraší.* Masarykova kolonie, společný projekt Josefa Gočára a Pavla Janáka, Kolonie svobody od Františka Alberta Libry a kolonie zaměstnanecké. Začátek v 10.00 na zastávce tram. č. 7, 19, 22 Průběžná, ve směru do Strašnic. (S. Micková)
Vyšehrad a jeho legendy.* Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Poznání nejvýznamnější památky vyšehradského areálu. Začátek v 14.30 u Táborské brány. (M. Smrčinová)

• 29. 11. po | Herbert Masaryk: malíř z rodu Masaryků – online přednáška. Malíř H. Masaryk si zaslouží pozornost nejen proto, že pochází z prezidentské rodiny. Přednáška připomene jeho životní i umělecký osud. (J. Nováková)

• 30. 11. út | František Josef I. rakouský císař a nekorunovaný český král – online přednáška. Osobnost nejdéle vládnoucího habsburského monarchy se stala symbolem 19. století. (J. Nováková)