prosinec 2021

Listy Prahy 1 slaví kulaté jubileum

Historicky první číslo Listů Prahy 1 z prosince 1991

Historicky první číslo Listů Prahy 1 z prosince 1991

Zdá se to neuvěřitelné, ale před 30 lety – v prosinci roku 1991 – vyšlo nulté „vánoční vydání“ Listů Prahy 1. Od ledna 1992 pak začaly Listy vycházet pravidelně.

Nápad vydávat něco obdobného v Praze se zrodil v hlavách manželů Sládečkových – majitelů rodinného vydavatelství – při návštěvě Vídně, kdy z domovních poštovních schránek vyčnívaly „bezirkové“ noviny (noviny samosprávných městských částí/okrsků).

Nabídka samostatného periodika Prahy 1 oslovila tehdejší vedení městské části. Společně s naší redakcí tak vznikly Listy Prahy 1. Nápad sice nebyl úplně originální, ale jako praktická pomůcka a informační tiskovina pro místní obyvatele se ujal. Stejně, jako kdysi ve Vídni.

Vedle kulturních a společenských informací nabízely Listy informace o práci a činnosti úřadu, který se také na vydávání podílel finanční podporou. To trvalo až do roku 2010, kdy v Listech začaly převažovat úřední informace a politické zprávy. Tehdy se rozhodlo vedení první městské části jít svojí cestou a začalo vydávat vlastní periodikum Praha 1. To trvá dodnes. Listy Prahy 1 se tak staly nezávislým soukromým apolitickým periodikem uveřejňujícím kulturně společenské informace nejen z Prahy 1.

Vedle tištěné verze byla v loňském roce vytvořena a spuštěna i plnohodnotná on-line verze měsíčníku (listyprahy1.cz), která zajistila aktuální, moderní dostupnost Listů Prahy 1. Do on-line verze se průběžně doplňují nové informace. Rozšířil se tak okruh čtenářů a schopnost redakce reagovat na aktuální dění.

V roce 2022 začne vycházet již 31. ročník Listů Prahy 1. Přeji tedy vydavatelům mnoho sil a čtenářům příjemné chvíle nad Listy.

A všem samozřejmě pevné zdraví!

OS