prosinec 2021

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest

DOTAZ: Lze družstevní podíl spojený s nájmem bytu darovat? Správce družstva mi tvrdí, že práva a povinnosti člena družstva nelze darovat, že se nejedná o věci movité či nemovité. Já si naopak myslím, že když mohu družstevní podíl prodat, což se děje běžně, mohu jej i darovat.

ODPOVĚĎ: Podle zákona o obchodních korporacích představuje družstevní podíl práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Jedním z možných způsobů zániku členství v družstvu je převod družstevního podílu. Darování podílu je jeho bezúplatným převodem. Družstevní podíl proto je možné darovat. Jde o nehmotnou movitou věc, což judikoval i Nejvyšší soud ČR.

DOTAZ: V září jsem zaplatil částku 939 korun za nákup tenisek. Do dnešního dne zboží nedorazilo. Zákaznická podpora společnosti mi sdělila, že zboží bylo ztraceno zásilkovou službou a že mi vrátí peníze na účet. Do dnešního dne se tak ale nestalo. Jak můžu postupovat?

ODPOVĚĎ: Pokud jste se s e-shopem dohodl na zrušení smlouvy, má povinnost vrátit vám peníze. V opačném případě drží majetkový prospěch bez právního důvodu a jde o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Neučiní-li tak, ocitá se v prodlení a jako ochuzený máte možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení. Doporučujeme vám společnost vyzvat k vydání bezdůvodného obohacení. Pokud jste platil kartou, můžete vaši banku požádat o takzvaný chargeback.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest
tel.: 299 149 009

www.dtest.cz