prosinec 2021

Vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Pankrác, kostel sv. Pankráce – vycházka 4. 12. ( cs.wikipedia.org)

Pankrác, kostel sv. Pankráce – vycházka 4. 12. ( cs.wikipedia.org)

Vycházky označené hvězdičkou* mají omezený počet účastníků, předprodej na eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky nebo v Turistických informačních centrech Prague City Tourism.

E-learningové přednášky je možné zakoupit v ESHOPU Prague City Tourism v sekci „Vlastivědné vycházky“. Při nákupu je nutné uvést jméno a příjmení osoby, která se bude online přednášky přímo účastnit. Zakoupení je možné do 12.00 v den konání akce. Začátky on-line přednášek v 16.00, není-li uvedeno jinak.

Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

www.prazskevychazky.cz

PROSINEC 2021

1. 12. st | Dvory, dvorky, dvorečky a pražská zákoutí – Staré Město II.* (stejně i 15.12.) Skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé. Začátek v 15.30 u kašny na Malém náměstí, Staré Město, P 1. (M. Smrčinová)

• 2. 12. čt | Ladislav Šaloun a František Bílek – dva čeští sochaři jdoucí proti proudu – on-line přednáška. Výročí smrti dvou významných českých sochařů, kteří tvořili na přelomu 19. a 20. století v duchu symbolismu a secese. (M. Švec Sybolová)

4. 12. so | Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici.* Prohlídka apoštolů zblízka, starodávných síní i podzemí radnice. Začátek ve 14.00 před informačním centrem PCT na Staroměstské radnici. (D. Taimrová)
Kostel sv. Pankráce a jeho okolí.* Komentovaná prohlídka kostela, který v sobě ukrývá románskou rotundu z 12. století a o historii nejstaršího osídlení v oblasti dnešní Pankráce. Začátek v 15.00 před kostelem sv. Pankráce, stanice metra C Pražského povstání. (A. Škrlandová)

Zeyerova vila – vycházka 5. 12. ( cs.wikipedia.org)

Zeyerova vila – vycházka 5. 12. ( cs.wikipedia.org)

5. 12. ne | Okolo Hvězdy starou Libocí do Ruzyně.* Od slavné Pragerovy stavby 60. let 20. století – Ústavu makromolekulární chemie. Dále okolo chátrající Schubertovy vily, Zeyerovy vily i kostelíka sv. Fabiána a Šebestiána až na ruzyňskou náves s Kubrovým statkem. Začátek v 10.00 na stanici tram. č. 1, 2 Petřiny. (J. Škochová)
Skrytá zákoutí Jánského vršku.* Původní osada – Obora sv. Jana. Různorodá zástavba zahrnuje drobnější domky, honosnější měšťanské budovy i paláce. Zahrady se zde střídají s malebnými uličkami. Začátek ve 14.00 na zastávce tram. č. 12, 15, 20, 22 Malostranské náměstí. (M. Hátleová)

6. 12. po | Kilián Ignác Dientzenhofer, syntetik tradice rodu Dientzenhoferů a barokní vzdělanec – on-line přednáška. Kilián Ignác, pozdně barokní architekt, projektant a stavitel, postavil na dvě stě staveb církevních i profánních (Š. Gandalovičová)

7. 12. út | Od pražského Jezulátka na Kampu.* Od kostela Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského na Kampu. Začátek v 16.30 před vchodem do kostela, zastávka tram. č. 12, 15, 20, 22 Hellichova. (P. Lešovská)

8. 12. st | Pražské průchody a pasáže IV.* E. E. Kisch hledal a nacházel za svého života kouzlo dvorků a průchodů Starého Města. Vycházka i dalšími staroměstskými průchody. Začátek na Malém náměstí před domem č. 11. (P. Lešovská)

9. 12. čt | Karlovo náměstí aneb pomníky všem s návštěvou instituce Camp.* Procházka Karlovým náměstím; pomníky a pamětní desky náměstí s prohlídkou Centra architektury a městského plánování. Začátek u pomníku Vítězslava Hálka na Karlově nám. (M. Švec Sybolová)

10. 12. pá | Podvečerní procházka Pražským hradem.* Procházka nádvořími, uličkami i zákoutími hradu. Začátek v 17.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (D. Kratochvílová)

11. 12. so | Břevnovský klášter.* Prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek v 13.00 před kostelem sv. Markéty, tram. č. 22, 25 Břevnovský klášter. (M. Vymazalová)

Hanspaulka – čtvrť v zahradách II.* Vily od našich předních architektů – Oldřicha Starého, Evžena Linharta, Josefa Fuchse a dalších a zastávka u usedlostí Perníkářka a Beránka. Začátek v 14.00 na stanici autobusu č. 131 Dyrinka. (S. Micková)

• 12. 12. ne | Akce pro děti: Radnicí krok za krokem, dům za domem. Zastavení třetí.* Období středověku, doba největší slávy Království českého a dob méně slavných 14. a 15. století. Pro mládež ve věku 8–12 let. Začátek ve 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)
Stezka sv. Ludmily z Berouna do Srbska.* Z Berouna do Srbska přes Tetín, památky spojené se sv. Ludmilou s mytologii míst Českého krasu. Začátek v 10.30 na železniční stanici Beroun, vlak jede v 9.19 z Prahy-hl. n. (V. Trnka )
Za renesančními šlechtickými sídly Hradčan a Malé Strany.* Paláce šlechtických rodů, které se významně zapsaly do českých dějin 16. a 17. století; do paláců Martinického, Schwarzenberského, pánů z Hradce nebo Metychů z Čečova. Začátek ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (J. Škochová)

13. 12. po | Jak číst křesťanské umění III. – Čas adventu a Vánoc – on-line přednáška. Čas adventu a Vánoc z hlediska křesťanské ikonografie. Které relikvie spojené s Narozením Páně měli v úctě naši předkové? (M. Gausová Zörnerová)

14. 12. út | Židovská kultura ve 20. století – on-line přednáška. Zajímavé osobnosti židovského světa 20. století z řad spisovatelů, hudebních skladatelů, architektů, podnikatelů a dalších. (Z. Pavlovská)
Kurátorská prohlídka Svatomikulášské zvonice.* Prohlídka představí jednu z dominant Malé Strany – barokní zvonici u kostela sv. Mikuláše. Stavba z roku 1752. Začátek v 17.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

15. 12. st | Dvory, dvorky, dvorečky a pražská zákoutí – Staré Město II.* (viz 1. 12.)

16. 12. čt | Kudy cesta přes řeku? – on-line přednáška. Pražské mosty nejsou jen stavbami, které město potřebuje k překonání vodního toku, ale jsou i ukázkami dovednosti předních architektů. (S. Micková)

18. 12. so | Akce pro děti: Po stopách českých králů.* Matyášovou branou do bývalého sídla českých králů a královen ke královskému paláci a Svatovítské katedrále. Návštěva Zlaté uličky po setmění s vánočním překvapením! Začátek v 15.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (P. Bartásková, B. Škaroupková)
Nordic walking: Pochod pražskými tunely.* V místě původní zrušené trati je dnes otevřena cesta pro pěší a cyklisty. Procházka tunely a seznámení s proměnou průmyslové části Karlína. Začátek v 10.00 před budovou Invalidovny v Kaizlových sadech, tram. č. 3, 8, 24 Urxova. (M. Hátleová)
Staroměstskou radnicí křížem krážem.* Exkluzivní večerní prohlídka s podrobným výkladem otevře takřka veškeré prostory někdejší pražské radnice. Začátek v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (A. Baloun)

19. 12. ne | Hradčany a Nový svět.* Z Pohořelce na Nový svět do bývalého poddanského městečka Hradčany, dnes jednoho z nejmalebnějších pražských zákoutí. Začátek v 10.00 na stanici tram. č. 22 Pohořelec. (H. Barešová)
Anežský klášter.* Jedna z nejvýznamnějších gotických staveb Prahy, založená ve 30. letech 13. století přemyslovskou princeznou Anežkou. Začátek v 14.00 před hlavním vchodem do kláštera z Anežské ulice. (D. Kratochvílová)

20. 12. po | Církevní řády: Benediktini a jejich působení v Praze – on-line přednáška. Řád sv. Benedikta je nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství. O minulosti i současnosti řádu, jehož kláštery významně ovlivnily také život v Praze. (J. Nováková)

•  27. 12. po | Ze Zadní Třebaně na Karlštejn.* Zvlněnou krajinou Českého krasu ze Zadní Třebaně do obce Karlštejn. Návštěva Muzea betlémů v podhradí. Začátek v 10.15 na železniční stanici Zadní Třebaň, vlak jede ze stanice Prahy-hl. n. v 9.19. (P. Lešovská)

28. 12. út | Vyšehrad a jeho legendy.* Nejvýznamnější památky a legendy vyšehradského areálu, vč. vzpomínky na české velikány na vyšehradském hřbitově. Začátek v 14.00 u Táborské brány, první brána od stanice metra C Vyšehrad. (J. Nováková)

29. 12. st | Domovní znamení Malé Strany.* Slavná i méně známá pražská znamení. Ukážeme si strahovského jezevčíka a zastavíme se u malostranských domů, k nimž se váží legendy a životní osudy významných českých osobností. Začátek v 14.00 na zastávce tram. č. 22 Pohořelec. (M. Smrčinová)

30. 12. čt | Slovanský betlém v kostele sv. Antonína v Holešovicích.* Neogotický kostel sv. Antonína Paduánského na Strossmayerově náměstí krášlí Slovanský betlém, z 20. let minulého století. Začátek v 15.30 před vchodem do kostela na Strossmayerově nám. (A. Škrlandová)

31. 12. pá | Strašidla na Hradčanech a Malé Straně.* Tradiční silvestrovská vycházka s povídáním o tajemných bytostech, které se podle pověstí zabydlely v hradčanských a malostranských ulicích. Začátek na zastávce tram. č. 22 Pohořelec. (M. Koblihová)