leden 2022

Záhadné básně v projektu PRAHO!

V pražském veřejném prostoru – v metru, na poštovní schránce, na dveřích kavárny či na košíkách růžových sdílených bicyklů se už od podzimu objevují záhadné básně. Najdeme je na samolepkách vybavených QR kódem. Kód čtenáře odkazuje na webovou stránku s několika osobními otázkami, které má možnost zodpovědět. Autorka romantických, melancholických, ale i zábavných a vtipných básní spolu s autory celého projektu nechce zatím být odtajněna. Myslí si, že anonymita napomáhá k důvěře čtenářů, kteří se tak mohou volněji svěřit se svými myšlenkami. Za krátkou dobu trvání projektu PRAHO! se do půli prosince 2021 sešlo přes 2 000 odpovědí čtenářů. Cíl, zaktivizovat náhodné kolemjdoucí a přimět je zastavit se, oslovit je v prostoru města, se tedy naplňuje. Projekt ale bude pokračovat.

Daří se naplňovat také další cíl, se kterým projekt PRAHO! vznikal – dokázat, že umění ve veřejném prostoru funguje a má smysl. „Veřejný prostor je tady pro všechny. Toto téma je navíc v současnou chvíli, kdy nám opět díky pandemii hrozí uzavíraní kulturních míst, více než aktuální,“ dodávají iniciátoři projektu PRAHO! Další rozšíření poezie do veřejného prostoru umožní i spolupráce s jiným projektem Mapamátky, který zve k tematickým procházkám, a je tu i nápad na vydávání vlastního artového magazínu. Jeho podoba už vzniká a podílejí se něm i studenti pražských univerzit AVU a UMPRUM. První číslo by mělo vyjít na přelomu března a dubna 2022.

Maf