leden 2022

Břevnovská hudební setkání

Jitka Molavcová v Tereziánském sále Břevnovského kláštera
(zdroj: facebook Břevnovská hudební setkání)

Jitka Molavcová v Tereziánském sále Břevnovského kláštera (zdroj: facebook Břevnovská hudební setkání)

7. koncertní sezóna – jaro 2022

Pod záštitou starosty MČ Praha 6 Ondřeje Koláře pořádá AuraMusica, s.r.o.

Tereziánský sál Břevnovského kláštera a Kostel Církve československé husitské v Dejvicích

15. 2. / Zlaté pomeranče italského baroka
Maria Barbara Willi (cembalo) a Lenka Torgersen (barokní housle)

15. 3. / Podoby klarinetu
Anna Paulová (klarinety) a její hosté

19. 4. / Madrigalu kouzelný svět
Czech Ensemble Baroque Quintet (sb. Tereza Válková)

10. 5. / Klánský Family
Prof. Ivan Klánský a jeho děti hrají Dvořáka

7. 6. / České noneto

Předprodej abonentek a vstupenek na jednotlivé koncerty od 24. 1. 2022 v Informační kanceláři MČ Prahy 6, Bělohorská 110, rezervace možná na auramusica@seznam.cz

www.auramusica.cz