leden 2022

Vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Palác Dunaj na Národní třídě – vycházka 16. 1. 2022 (cs.wikipedia.org)

Palác Dunaj na Národní třídě – vycházka 16. 1. 2022 (cs.wikipedia.org)

Vycházky označené hvězdičkou* mají omezený počet účastníků, předprodej na eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky nebo v Turistických informačních centrech Prague City Tourism.

E-learningové přednášky je možné zakoupit v ESHOPU Prague City Tourism v sekci „Vlastivědné vycházky“. Při nákupu je nutné uvést jméno a příjmení osoby, která se bude online přednášky přímo účastnit. Zakoupení je možné do 12.00 v den konání akce. Začátky on-line přednášek v 16.00, není-li uvedeno jinak.

Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

www.prazskevychazky.cz

LEDEN 2022

1. 1. so | Staroměstskou radnicí křížem krážem.* Exkluzivní večerní prohlídka s podrobným výkladem otevře takřka veškeré prostory někdejší pražské radnice – reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní místnosti. Začátek v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (A. Baloun)

•  2. 1. ne | Vyšehrad a jeho legendy.* Nejvýznamnější památky vyšehradského areálu. Nejznámější legendy, záhada Čertova sloupu a vzpomínka na české velikány na vyšehradském hřbitově. Začátek ve 14.30 u Táborské brány, první brána od stanice metra C Vyšehrad. (M. Smrčinová)

•  4. 1. út | Za pražskými kavárnami první poloviny 20. století – on-line přednáška. Představení světa slavných kaváren na fotografiích i na ukázkách – Unionka, Vídeňská kavárna, Arco, Tůmovka a mnohé další. (S. Micková)

•  5. 1. st | Eliška Přemyslovna a její dobaon-line přednáška. Příběh poslední české královny z rodu Přemyslovců. Konec přemyslovské mocenské tradice, ale zároveň také počátek Lucemburků na českém trůnu.(J. Nováková)

6. 1. čt | Josip Plečnik, architekt světového významu – on-line přednáška. Osudy architekta, urbanisty a designéra Jože Plečnika, který zanechal nesmazatelné stopy v několika evropských metropolích. (J. Nováková)

•  8. 1. so | Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici.* Prohlídka apoštolů zblízka, starodávných síní, podzemí radnice a vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Začátek ve 14.00 před vstupem do info centra PCT na Staroměstské radnici. (D. Taimrová)
Břevnovský klášter.* Prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek ve 13.00 před kostelem sv. Markéty, spoj tram. č. 22, 25 Břevnovský klášter. (M. Vymazalová)

•  9. 1. ne | Od Kateřinek na Karlov.* Část Nového Města pražského, kde se od konce 18. století začaly soustřeďovat zdravotní, sociální i univerzitní instituce. V této oblasti Karel IV. založil několik kostelů a dva kláštery. Začátek v 10.00 před budovou Centrálního dispečinku DPP, Na Bojišti č. 5, P 2. (H. Barešová)

10. 1. po | Jak číst křesťanské umění IV. – christologická témata – on-line přednáška. Navazuje na výklad Jak číst křesťanské umění III. Zobrazování Ježíše nejen jako malého Ježíška, ale i v různých etapách jeho života, případně také v jeho různých podobách. (M. Gausová Zörnerová)

11. 1. út | Historie Židovského muzea v Praze – on-line přednáška. Historie Židovského muzea v Praze; od jeho založení roku 1906 přes pohnutou historii druhé světové války, jeho zestátnění až po novodobou historii. (Z. Pavlovská)

12. 1. st | Kurátorská prohlídka Prašné brány.* Jedna z nejvýznamnějších památek středověké, ale zároveň i novověké Prahy. Právě zde začínala jak Královská cesta, tak i důležitá silnice z Kutné Hory. Začátek v 16.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

13. 1. čt | Praha v díle Jakuba Schikanedera – on-line přednáška. Dílo J. Schikanedera v kontextu krajinomalby a žánrové malby na přelomu 19. a 20. století s městskou krajinou. Procházka uličkami Starého Města, Malé Strany a Hradčan s esencí genia loci staré Prahy. (M. Švec Sybolová)

•  15. 1. so | Za historií Hostivaře.* Dochovaný soubor původní zástavby statků, mlýnů, bydlení domkářů i románského kostelíka. Začátek ve 14.00 na stanici autobusu č. 177, 181, Hostivařské náměstí. (M. Hátleová)

•  16. 1. ne | Architektura pražského ringu I. – Národní třídou po Příkopy.* Podobně jako ve Vídni, vznikaly i v Praze od konce 19. století v linii bývalých hradeb a příkopů prestižní stavby kulturních a finančních institucí. Začátek v 10.00 u vstupu do historické budovy Národního divadla z Národní třídy. (J. Škochová)
Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty.* Prohlídka původně gotického kostela, založeného ve druhé polovině 14. století v rámci nově vznikajícího Nového Města pražského. Začátek ve 14.00 před kostelem sv. Jindřicha v Jindřišské ulici. (A. Škrlandová)

•  17. 1. po | Dcery Marie Terezie – on-line přednáška. Arcivévodkyně rakouská, královna česká a uherská nebyla pouze významnou státnickou postavou evropských dějin. Během své vlády dala život 16 dětem, z nichž se dospělosti dožilo jen několik. Připomenutí osudů dcer Marie Terezie, z nichž některé čekal nelehký životní úděl. (P. Lešovská)

18. 1. út | Pavel Janák – architekt, urbanista, designér, památkář – on-line přednáška. V březnu 2022 si budeme připomínat 140 let od narození jednoho z nejvýznamnějších moderních českých architektů. (S. Micková)

•  19. 1. st | Jan Masaryk, politik a diplomat – on-line přednáška. Z cyklu Masarykových dětí si tentokrát připomeneme syna Jana, který je bezpochyby nejznámějším z potomků prezidentské rodiny (J. Nováková)

•  20. 1. čt | Kryštof Dientzenhofer, barokní architekt a stavitel – on-line přednáška. Od jeho úmrtí uplyne v roce 2022 rovných 300 let. Vytvořil řadu špičkových barokních staveb nejen v Praze, také i vychoval a umožnil vzdělání svému synovi a následníkovi Kiliánu Ignáci. (Š. Gandalovičová)

Botanická zahrada v Troji Ornamentální zahrada – vycházka 22. 1. (cs.wikipedia.org)

Botanická zahrada v Troji Ornamentální zahrada – vycházka 22. 1. (cs.wikipedia.org)

22. 1. so | Akce pro děti: Radnicí krok za krokem, dům za domem. Zastavení čtvrté.* V Jiříkově síni se děti dozvědí více o životě a kralování tří panovníků, kteří přinesli slávu Praze i celému Království českému. Jeden z nich nás dokonce navštíví. Kdo to ale bude? Začátek ve 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)
Botanická zahrada v Troji.* Zimní vycházka expozicí Botanické zahrady v Troji s vinicí sv. Kláry, jejíž historie sahá až do středověku. Začátek v 10.00 na zastávce autobusu č. 102, 144 Na Pazderce, autobusy jedou od metra C Kobylisy. (M. Hátleová)
Palác Radost.* Nadčasová stavba bývalého Všeobecného penzijního ústavu z roku 1934 je cennou ukázkou českého funkcionalismu. Administrativní budova přestala sloužit svému původnímu účelu a od roku 2019 ožívá kulturním programem. Začátek 11.00 před vstupem do objektu, nám. W. Churchilla 1800/2. (P. Bartásková)
Kostel sv. Prokopa.* Římskokatolický kostel sv. Prokopa vznikl v místech původní kaple sv. Jana Nepomuckého při zdejší viniční usedlosti. Jeho základní kámen byl položen roku 1898 u příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. Začátek ve 14.00 u kostela sv. Prokopa na Sladkovského náměstí, zastávka tram. č. 5, 9, 15, 26 Lipanská. (A. Škrlandová)

23. 1. ne | Domovní znamení Nového Města aneb Merky jak je neznáme.* Nové Město pražské nabízí zcela jinou symboliku než Staré Město nebo Malá Strana. Prohlídka řady nevšedně zdobených domů a budov. Začátek v 10.00 na rohu ulic Rytířské a ulice Na Můstku. (M. Smrčinová)
Holešovické fabriky aneb co vše se v Pra- ze vyrábělo.* Vycházka Holešovicemi po stopách výroby kovového nábytku, uzenářského zboží, piva či barviv. V průběhu 19. století vzniklo v Holešovicích víc jak 30 továren. Začátek ve 14.00 na stanici tram. č. 1, 12, 25 Pražská tržnice. (P. Lešovská)

24. 1. po | Jak číst křesťanské umění II./2: Patroni evropských zemí – on-line přednáška. Navazuje na výklad Jak číst křesťanské umění II. Představení mnoha zemských patronů našich blízkých i vzdálenějších sousedů. Začátek přenosu v 17.00. (M. Gausová Zörnerová)

•  25. 1. út | Pražské průchody a pasáže V.* Objevování zákoutí a průchodů Nového Města z ulice Na Poříčí, přes Florenc, Těšnov do Klimentské ulice. Začátek v 16.00 před domem Na Poříčí č. 10, zastávka tram. č. 6, 8, 15, 26 Náměstí Republiky. (P. Lešovská)

26. 1. st | Praha hudební – on-line přednáška. Prahou od Strahova přes Hradčany a Malou Stranu na Nové Město za významnými hudebními osobnostmi, které v Praze žily nebo ji navštívily na svých koncertních cestách. Na přednášku navazuje pěší procházka Starým Městem pražským za hudebními osobnostmi v sobotu 29. ledna. (D. Kratochvílová)

•  27. 1. čt | Praha v díle Antonína Slavíčka – on-line přednáška. Přednáška nabídne vhled do života a díla jednoho z nejdůležitějších krajinářů přelomu 19. a 20. století – Antonína Slavíčka. Prohlídka míst, která ve svých obrazech zachytil se zaměřením především na Prahu. (M. Švec Sybolová)

28. 1. pá | Dvory, dvorky, dvorečky a pražská zákoutí – Staré Město IV.* Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. Začátek v 16.00 na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. (M. Smrčinová)

29. 1. so | Hanspaulka – čtvrť v zahradách III.* Místo, kde stával hotel Praha, prohlídka vil architektů Antonína Engla a Richarda Klenky; i vily Vlasty Buriana. Čekají nás viniční usedlosti Kotlářka, Strakovka a další. Začátek v 10.00 na zastávce autobusu č. 131 Hanspaulka, odjíždí od metra A Hradčanská a Bořislavka. (S. Micková)
Starým Městem za hudebními osobnostmi.* Připomenutí, kde koncertoval Mozart, Liszt, kde působil Dvořák, kde skládal Smetana, kde se narodil Mysliveček, kde byly Malé kotce a k čemu sloužily, kdo první zazpíval českou hymnu, kdo byla dcera lékárníka Hambachera nebo kdo chtěl zbourat Stavovské divadlo. Začátek ve 14.00 u vchodu do Obecního domu na nám. Republiky. (D. Kratochvílová)

30. 1. ne | Akce pro děti: z Pohořelce na malebný Nový Svět.* Zákoutí Nového Světa na pražských Hradčanech. Cestou si povíme, odkud sledoval hvězdy Tycho Brahe, ukážeme si Černínský palác, loretánskou zvonkohru nebo domov pražských kapucínů. A zavítáme k jediné roubence v centru Prahy. Začátek ve 14.00 na zastávce tramvaje č. 22, 23 Pohořelec. (P. Bartásková, B. Škaroupková)
Architektura pražského ringu II. – Revoluční třídou po Příkopy.* Od konce 19. století vznikaly v Praze v linii bývalých hradeb a příkopů prestižní stavby kulturních a finančních institucí. Zastavení během vycházky u známých i méně známých staveb. Začátek v 10.00 před palácem Merkur, Revoluční ul. 25. (J. Škochová)

31. 1. po | Církevní řády augustiniáni, jejich rozdělení a působení v Praze – on-line přednáška. Historicky druhým nejdůležitějším řádem byli augustiniáni, kteří se zrodili z několika poustevnických společenství, řídících se řeholí svatého Augustina. Připomenutí významných historických momentů tohoto řádu i jeho působení u nás. (J. Nováková)