leden 2022

Koncert z cyklu Hudba bez hranic

Tomáš Jamník (foto Herbert Slavík)

Tomáš Jamník (foto Herbert Slavík)

Před 60 lety byl v Čechách nalezen a nově premiérován téměř dvě století nezvěstný Haydnův violoncellový koncert, velké dílo vídeňského skladatele. Sváteční punc pozdně novoročního koncertu, na kterém toto výročí připomeneme, dodá i hudba Antonia Vivaldiho a velkolepá Dvořákova Serenáda pro smyčce.
Koncert se koná 17. ledna 2022 od 19.30 v Barokním refektáři dominikánů, Jilská 5, Praha 1.

Tomáš Jamník – violoncello
Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského
Nový rok s Haydnem

Program:
Antonio Vivaldi: Concerto grosso d moll
Joseph Haydn: Koncert pro violoncello č. 1 C dur
Antonín Dvořák: Serenáda E dur pro smyčce

Vstupné dobrovolné – doporučená výše 150 Kč. Vstup na akci podle platných protiepidemických podmínek (ukončené očkování, prodělaná nemoc).