leden 2022

Ztajená historie Prahy

Vycházky Vlastivědného kroužku v lednu 2022.
Sraz vždy ve 12.30.

• 8. 1. Chudobická obydlí vzdělanců – sraz v Opletalově ulici před vchodem do ČTK

• 22. 1. Údivnosti z oblasi Kotců – sraz na Uhelném trhu u kašny