únor 2022

Není vám současný stav vzdělávacího systému FUK?

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce,“ pronesl už před pěti staletími Jan Amos Komenský.

A jak se ve škole cítí vaše děti? Proč nedokáže vzdělávací systém reagovat na měnící se potřeby společnosti? Proč je tak náročné ho inovovat a v čem nás může inspirovat umění? Na tyto otázky hledá odpovědi druhý ročník Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání (FUK), který přinese více než 110 akcí pro všechny, děti i seniory, rodiče i učitele. Zapojilo se přes 30 kulturních subjektů napříč republikou, část programu proběhne také on-line.

Co je to vlastně kreativní učení? Umění vytváří v procesu učení bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání. „Když s žáky pracujete projektově a hledáte s nimi cestu, jak se dostat k vědomostem, v té chvíli už se jedná o kreativní učení,“ říká Tereza Dobiášová z dětského muuuzea UUUL. „Děti se toho nejvíc naučí tehdy, když proces, ve kterém si znalosti osvojily, neoznačují jako učení,“ doplňuje Petr Franc z České středoškolské unie. Umění a umělecké myšlení pomáhá nacházet řešení pro různé životní situace a rozvíjet jemné dovednosti. FUK nabízí alternativy a nápady, jak učit s přesahem nebo jinak.

Program pro rodiče, rodiny s dětmi, dospívající, učitele, školy, odborníky a veřejnost přinese workshopy, přednášky, debaty, kulaté stoly, představení, rodinné dílny z oblastí výtvarného umění, designu, hudby, tance, divadla, literatury, historie, digitálních médií či společnosti. Školy si v období festivalu mohou objednávat programy za zvýhodněných podmínek.

Festival umění a kreativity ve vzdělávání FUK proběhne od 2. do 22. února 2022, on-line i off-line. FUK organizují Centrum současného umění DOX a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání ve spolupráci s platformou uMĚNÍM. Kompletní program najdete na fuk.education.