únor 2022

Národní pedagogické muzeum

Přijďte se vzdělávat do Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze na Malé Straně.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) nabízí všem školám edukační programy. Jejich škála je poměrně široká. Školy si mohou objednat speciální tematické programy určené pro mateřské školy, první a druhý stupeň základních škol i pro střední školy. Pro vysoké školy jsou k dispozici odborné přednášky na specializovaná témata z dějin českého školství. Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1 nabízí kromě vzdělávacích programů také webináře či worshopy pro pedagogy a knihovníky.

Momentálně probíhá v muzeu ve Valdštejnské ulici značně oblíbený program propojený s výstavou s názvem Škola a válka. Branná výchova v české škole. Tento program pracuje s těmi aspekty předmětu „branná výchova“, které jsou aktuální i v dnešní době. Žáci si vyzkoušejí, jak nést kamaráda, který se zranil, zkusí si zapamatovat a rozluštit světelný signál vysílaný Morseovou abecedou, naučí se orientovat v prostoru a zjistí, co patří do evakuačního zavazadla. Program absolvují v tříčlenných hlídkách v prostoru přízemí muzea a podívají se také do sklepních prostor, kde je zařízený „protiatomový kryt“. Na program může navázat samostatná práce s pracovními listy. Délka programu je přibližně 60 minut, při kterých si žáci uvědomí základní předpoklady a schopnosti pro řešení krizových situací a prostřednictvím zážitku si vyzkouší svou připravenost k jejich zvládnutí.

Charakter všech nabízených programů naleznete na www.npmk.cz. Programy objednávejte na adrese houserova@npmk.cz.