únor 2022

Vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Hotel Vítkov (vycházka 27. 2. 2022), zdroj cs.wikipedia.org

Hotel Vítkov (vycházka 27. 2. 2022), zdroj cs.wikipedia.org

Vycházky označené hvězdičkou* mají omezený počet účastníků, předprodej na eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky nebo v Turistických informačních centrech Prague City Tourism.

E-learningové přednášky je možné zakoupit v ESHOPU Prague City Tourism v sekci „Vlastivědné vycházky“. Při nákupu je nutné uvést jméno a příjmení osoby, která se bude online přednášky přímo účastnit. Zakoupení je možné do 12.00 v den konání akce. Začátky on-line přednášek v 16.00, není-li uvedeno jinak.

Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

www.prazskevychazky.cz

ÚNOR 2022

1. 2. út | Umění na dvoře Rudolfa II. – on-line přednáška. Období, kdy se Praha stala během panování Rudolfa II. sídelním městem. Představení této významné osobnosti a uměleckých děl rudolfinské Prahy, např. Arcimbolda, Sprangera, von Aachena nebo rodinu Hoefnagelů. (Š. Gandalovičová)

2. 2. st | Josip Plečnik, architekt světového významu – on-line přednáška. Osudy architekta, urbanisty a designéra J. Plečnika, který zanechal nesmazatelné stopy v několika evropských metropolích. Život muže, s nímž jsou spojeny významné úpravy Pražského hradu. (J. Nováková)

5. 2. so | Pamětní desky jako připomínky naší minulosti: Karlovo náměstí. * Místa pobytu osobností politického, vědeckého i kulturního světa, např. houslisty J. Suka, mechanika J. Ressla, matematika K. Dopplera, sochaře M. B. Brauna i dům, kde v roce 1836 dokončil Máj K. H. Mácha. Začátek v 10.00 u věže Novoměstské radnice na Karlově nám. (V. Trnka)

Co vyprávějí pražské domy.* Procházka od Rudolfina částí Židovského města kolem Pinkasovy synagogy. Vyprávění o asanaci, která tento kout Prahy změnila k nepoznání. Začátek ve 14.00 na nám. Jana Palacha u hlavního vchodu do budovy Rudolfina. (M. Smrčinová)

6. 2. ne | Pražská nábřeží I.: Nábřeží Ludvíka Svobody a Dvořákovo nábřeží.* Vycházka po pravém břehu Vltavy kolem významných budov a památek s připomenutím jejich pestré historie. Začátek v 10.00 před vchodem do budovy Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, P 1. (P. Lešovská)

7. 2. po | Toyen: žena i muž českého surrealismu – on-line přednáška. Představení jedné z nejdůležitějších malířek 20. století. Se zaměřením na její klíčová díla, život a umělecké přátele v kontextu surrealismu a období I. republiky. (M. Švec Sybolová)

8. 2. út | Historie Židovského muzea v Praze – on-line přednáška. Seznámení s historií Židovského muzea v Praze od jeho založení roku 1906, přes pohnutou historii druhé světové války, jeho zestátnění až po novodobou historii, která se začala psát v roce 1994. (Z. Pavlovská)

9. 2. st | Kurátorská prohlídka Prašné brány.* Prohlídka jedné z nejvýznamnějších památek středověké, ale zároveň i novověké Prahy. Právě zde začínala jak Královská cesta, tak i důležitá silnice z Kutné Hory. Začátek v 16.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

12. 2. so | Kostel sv. Tomáše na Malé Straně.* Barokní kostel, který prezentuje díla umělců K. I. Dientzenhofera, Petra Pavla Rubense, Karla Škréty nebo Václava Reinera. Představení řádu augustiniánů. Začátek v 11.00 před vchodem z Josefské ulice, P 1. (A. Škrlandová)

Břevnovský klášter.* Prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek ve 13.00 před kostelem sv. Markéty, P 6. (M. Vymazalová)

Pražský hrad, sídlo českých knížat a králů.* Vycházka po exteriérech Pražského hradu, který byl již v 9. století významným sídlem. Začátek v 15.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. (M. Smrčinová)

13. 2. ne | Od Britské ambasády k americké.* Malostranské paláce, ve kterých dnes sídlí významné ambasády. Představení velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Itálie, Rumunska nebo Spojených států amerických. Začátek v 10.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (M. Smrčinová)

Anglické zahradní město na hradčanských baštách. * Vedle Bílkovy vily stojí i jiné pozoruhodné stavby. Kubistická dvojvila podle projektu J. Gočára, domy podle návrhu J. Kotěry, R. Stockara, E. Králíčka a dalších. Připomenutí pozůstatků barokních hradeb i už neexistujícího kostelíka Panny Marie. Začátek ve 14.00 u Bílkovy vily, Mickiewiczova ulice 1. (J. Škochová)

15. 2. út | Církevní řády: Premonstráti – on-line přednáška. Představení osobnosti jeho zakladatele sv. Norberta z Genepu, a dalších významných členů tohoto řádu. Kdy se premonstráti dostali na naše území a které kláštery jim patřily nebo stále patří. (J. Nováková)

16. 2. st | Kostel sv. Havla.* Původně románský farní kostel, který získal na významu za Karla IV., když mu slavný vladař věnoval ostatky sv. Havla. Začátek v 16.00 před vchodem do kostela z Havelské ulice, P 1. (A. Škrlandová)

Staroměstský orloj není jen loutkové představení – on-line přednáška. Co všechno se dá na orloji přečíst nebo určit? Kolik různých časů orloj ukazuje? Jak číst údaje ze Staroměstského orloje? (D. Kratochvílová)

17. 2. čt | Královské Vinohrady – on-line přednáška. Oblast dnešních Vinohrad se v průběhu historie výrazně měnila. Od vinic k místu zábavy a odpočinku, kde vznikaly okrasné a naučné zahrady a divadelní arény. Od 2. poloviny 19. století pak luxusní rezidenční čtvrť. V roce 1922 se staly součástí Velké Prahy. (S. Micková)

Kostelík sv. Kosmy a Damiána na Slovanech (vycházka 26. 2. 2022), zdroj cs.wikipedia.org

Kostelík sv. Kosmy a Damiána na Slovanech (vycházka 26. 2. 2022), zdroj cs.wikipedia.org

19. 2. so | Staré Střešovice a Střešovičky s uličkou Na Kocourkách.* Bývalá dělnická kolonie, ze které se dodnes zachovalo malebné místo uprostřed velkoměsta. Kostel sv. Norberta i začátkem 20. století postavený dům Norbertinum. Začátek 10.00 na zastávce tram. č. 1, 2 Baterie, P 6. (M. Hátleová)

Kalich a kříž na Královských Vinohradech.* Na přelomu 20. a 30. let 20. století vyrostly nedaleko od sebe Husův sbor a kostel Nejsvětější Srdce Páně. Připomenutí tří vynikajících architektů – Pavla Janáka, Josipa Plečnika a Otto Rothmayera. Začátek ve 14.00 u Husova sboru v Dykově ulici, P 2. (S. Micková)

Staroměstskou radnicí křížem krážem.* Večerní prohlídka reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní místnosti s podrobným výkladem. Začátek v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (A. Baloun)

20. 2. ne | Legendy světců Karlova mostu I. * Procházka unikátní světovou galerií barokních soch pod širým nebem. Jak poznat dílo Brokoffa a jak Braunovo, proč má sv. Vít u nohou lvy nebo co provedl František Serafínský, že ho otec vydědil. Začátek v 10.00 na Maltézském nám. u Brokofova sloupu P 1. (D. Kratochvílová)

Moderní architektura první pol. 20. století na rozhraní Starého a Nového Města.* Co je eklektismus, sorela nebo secese. Jak vypadají stavby ve stylu tradicionalismu, jak vypadaly kavárny za I. republiky, čím se vyznačuje funkcionalismus? Začátek ve 14.00 před budovou Právnické fakulty na nám. Curierových, P 1. (D. Kratochvílová)

21. 2. po | Max Švabinský: Malující milovník života – on-line přednáška. Na životě a díle umělce bude přednáška interpretovat jeho zásadní díla jako je Splynutí duší, Chudý kraj či Ateliér. (M. Švec Sybolová)

22. 2. út | Jan Blažej Santini-Aichel – on-line přednáška. Život a dílo geniálního umělce, českého barokního architekta italského původu, od jehož narození letos v únoru uplyne 345 let. Fascinující díla, kde se snoubí zejména cit pro splynutí stavby s krajinou, výborná znalost matematiky a geometrie, výborná akustika i skvělá hra světel. (Š. Gandalovičová)

Pražské průchody a pasáže VI. * Průchody kolem Revoluční a Dlouhé ulice, především ty prvorepublikové. Začátek v 16.30 před budovou Burzovního paláce, Rybná 14, P 1. (P. Lešovská)

23. 2. st | Olga Garrigue Masaryková: Nejmilejší prezidentova dcera – on-line přednáška. V roce 1891 se do rodiny univerzitního profesora Masaryka narodila dcera Olga. Její život byl poznamenán mnoha dramatickými momenty a také osudovými rodinnými vazbami. Ze všech Masarykových dětí byla nejvíce spjata s otcem. (J. Nováková)

24. 2. čt | Synové Marie Terezie – on-line přednáška. Marie Terezie byla jedinou ženou, která kdy usedla na český trůn. Sňatkovou politikou dosadila své potomky na trůny po celé Evropě. Připomenutí osudů všech synů M.Terezie a zejména dvou následníků trůnu Josefa II. a Leopolda II. (P. Lešovská)

26. 2. so | Klášter Na Slovanech.* Prohlídka kláštera, známého také pod názvem Emauzy, zahrnuje návštěvu ambitu s gotickými freskami, refektáře a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. Začátek v 11.00 před vstupem do areálu kláštera ve Vyšehradské ulici, P 2. (M. Hátleová)

Vyšehrad a jeho legendy. * Nejvýznamnější památky vyšehradského areálu a jeho nejznámější legendy se záhadou Čertova sloupu. Vzpomínka na české velikány na vyšehradském hřbitově. Vycházka je vhodná i pro rodiny s dětmi! Začátek ve 14.30 u Táborské brány, první brána od stanice metra C Vyšehrad. (M. Koblihová)

Budova První vzájemné české pojišťovny ve Spálené ulici (vycházka 27. 2. 2022), zdroj cs.wikipedia.org

Budova První vzájemné české pojišťovny ve Spálené ulici (vycházka 27. 2. 2022), zdroj cs.wikipedia.org

27. 2. ne | Secese – styl, kterým Praha rozkvetla.* Architekt Osvald Polívka výrazně poznamenal centrum Prahy. Od Topičova nakladatelství a Pojišťovny Praha, přes První českou vzájemnou pojišťovnu ve Spálené ulici, Beaufortovo nakladatelství, obchodní dům U Nováků, bývalou Zemskou banku na Příkopech až po Obecní dům. Začátek v 10.00 před vchodem do historické budovy Národního divadla. (J. Škochová)

Krejcárek a kolonie Domov na Žižkově. * Ve 20. letech I. republiky vyrostla nouzová kolonie Krejcárek a hned v těsné blízkosti kolonie Domov. Urbanistický plán pro kolonii vypracoval architekt Ladislav Machoň. Několik původních staveb se ještě zachovalo do dnešní doby. Začátek ve 14.00 před budovou hotelu Vítkov, P 3. (M. Hátleová)

28. 2. po | Z pohodlí křesla na Hanspaulku – on-line přednáška. Hanspaulka je rozsáhlá vilová čtvrť I. republiky, jejíž součástí je jak souvislé zahradní město z 2. poloviny 20. let, tak pestrá řada individuálních vil. Své stopy zde zanechává i soudobá výstavba. (S. Micková)