únor 2022

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest

DOTAZ: Pracuji jako prodavačka. Plánuji dát výpověď. Kvůli omezením spojeným s novým koronavirem se ale bojím, že ji zaměstnavatel nepřijme. Co mám v takovém případě dělat?

ODPOVĚĎ: Výpověď můžete dát jako zaměstnankyně z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Jde o jednostranné právní jednání, což znamená, že se nevyžaduje souhlas druhé strany, tedy zaměstnavatele. Žádné rozdílné podmínky pro ukončení pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v době pandemie neplatí. Je ale třeba myslet na dvouměsíční výpovědní dobu. Ta začíná běžet až se začátkem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž jste dala výpověď.

DOTAZ: Přítel má mobilní paušál na moje jméno. Tři měsíce nehradil vyúčtování. Nyní operátor vymáhá dluh 10 000 korun po mně. Jde s tím něco dělat? Peníze jsem neutratila já, číslo jsem ani nepoužívala. Pouze jsem s operátorem uzavřela smlouvu.

ODPOVĚĎ: Obáváme se, že operátor může požadovat zaplacení vyúčtování přímo po vás. Právě vy jste stranou smlouvy. Doporučujeme proto vyúčtování uhradit. Můžete se zkusit s operátorem dohodnout na splátkovém kalendáři. Následně je možné požadovat po příteli uhrazení částky, kterou jste musela společnosti zaplatit. Abyste se vyhnula problémům v budoucnosti, můžete vaši smlouvu vypovědět. Máte-li uzavřenou smlouvu již více než tři měsíce, operátor má povinnost ji ukončit bez jakékoliv sankce či vyžadování dalších plateb. Smlouva skončí po uplynutí výpovědní doby. Než se tak stane, budete muset vyúčtování platit.

Závěrem dodáme, že částka 10 000 korun není zanedbatelná. Zkontrolujte, zda nedošlo při vyúčtování k pochybení na straně operátora. Pokud dospějete k závěru, že je vyúčtování chybné, reklamujte jej. Máte na to ze zákona lhůtu dvou měsíců od dodání vyúčtování.

www.dtest.cz

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009