březen 2022

O zajíčcích, rodičích a dětech

Letos to bude 20. března, kdy nastane jarní rovnodennost a s ní začne jaro. A jaro, jak ví každé dítě školou povinné, je obdobím, kdy na svět přivádí svá mláďata většina zvířat, například zajíci. Proč zrovna ví to dítě, že zajíci? Protože nejen děti, ale i my, dospělí, jsme každoročně mediálně „masírování“ informací, že jaro = Velikonoce a Velikonoce = zajíc a vajíčka. Přičemž pozor, Velikonoce jsou letos až v dubnu. Abyste, pánové, nechystali předčasně ty hrozné „klacky“ na ženy – jak říkají někteří cizinci a odpůrci(kyně) tradičních (a podle nich přežitých) zvyků.

Pokud vám k sobě velikonoční zajíc a vajíčka jaksi nejdou, berte to jako stejný paradox, že ve Švýcarsku žijí fialové krávy a „produkují“ čokoládu. Na druhou stranu i u nás byl zajíc vždy symbolem plodnosti, stejně jako plodnosti patřily celé původní jarní – pohanské – svátky slunovratu. Avšak doba se mění. Tak to je.

Mění se i další, poměrně zažité a dosud nikým nerozporované skutečnosti – „stereotypy“. Třeba vezměme ty zajíce. Po poli běží zaječí dáma a za ní se předhánějí zaječí páni – kdo se stane otcem, kdo splní svou životní úlohu. Tak jednoduché to ale dnes není. Mnohdy se pán necítí býti pánem a nehodlá plnit svou životní úlohu, stejně jako se některé dámy necítí býti dámami a o své „ženství“ se dobrovolně připraví. A zcela logicky – žijeme přeci ve svobodné společnosti, dokonce na to již vznikají i zákony – se potom mohou státi rodiči dva pánové či dvě dámy. Do rodného listu se pak napíše místo Matka a Otec jen „Rodič 1“ a „Rodič 2“. Navíc se tímto snadným a praktickým opatřením eliminují problémy s osobami (snad se tímto označením nedopouštím nějakého zkreslení či dokonce urážky), které se sice jako „on“ narodí, ale žije jako „ona“ a cítí se třeba jako „ono“. Já bych však v tom případě nevolil slovo rodič, a to ani 1 ani 2. Rodič je podle mne zcela jasně (a to nejsem študovaný jazykozpytec) odvozen od slovesa rodit, tedy přivádět potomstvo na svět. Do formulářů bych psal jen důležité a nezpochybnitelné: Rodička a Inseminátor. A k tomu (v duchu: liší-li se adresa fakturační od adresy korespondenční) dodal ještě dvě kolonky: „Zákonný opatrovník 1“ a „Zákonný opatrovník 2“. A bylo by. Jasně, stručně, srozumitelně a „férově pro všechny“ (a „všechna“).

Krásné jaro a zdravé potomstvo!

Ondřej Sedláček