březen 2022

Připomeňme si historické události v březnu 2022

Jan Patočka

Jan Patočka

• 2. 3. 1902 Vršovice byly povýšeny na město – 120 let

• 6. 3. 1912 * Bořivoj Zeman, filmový režisér († 23. 12. 1991) – 110 let

• 9. 3. 1422 † Jan Želivský, husitský kněz a kazatel – popraven (* 1380) – 600 let

• 9. 3. 1662 * František Antonín hrabě Špork, šlechtic, mecenáš umění († 30. 3. 1738) – 360 let

• 12. 3. 1882 * Pavel Janák, architekt, urbanista († 1. 8. 1956) – 140 let

• 13. 3. 1862 v Praze byl ustaven Svatobor, první spolek českých spisovatelů – 160 let

• 13. 3. 1977 † Jan Patočka, filozof (* 1. 6. 1907) – 45 let

• 14. 3. 1987 † Emanuel Poche, historik umění, znalec pražské historie (* 8. 10. 1903) – 35 let

• 23. 3. 1887 * Josef Čapek, malíř, spisovatel, výtvarný kritik († v dubnu 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen) – 135 let

Jaroslav Heyrovský

Jaroslav Heyrovský

• 27. 3. 1967 † Jaroslav Heyrovský, fyzikální chemik, tvůrce polarografické analytické metody, nositel Nobelovy ceny za chemii (* 20. 12. 1890) – 55 let