duben 2022

Portréty Petra Tauska

Petr Tausk, Joel Meyerowitz, 1983

Petr Tausk, Joel Meyerowitz, 1983

Petr Tausk (1927 Praha – 1988 Praha), významný teoretik a historik české i světové fotografie vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a poté pracoval jako vědecký pracovník.

Petr Tausk, Josef Prošek, 1982

Petr Tausk, Josef Prošek, 1982

V oboru chemie publikoval řadu odborných prací. Dále se zabýval fotografií, a to teoreticky i prakticky. Od roku 1967 působil jako externí pedagog na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění. Propojoval znalost technologických prostředků fotografie s tvorbou, což dokládal v řadě odborných i popularizačních publikací. Jako kurátor organizoval řadu výstav, včetně jubilejní retrospektivy Josefa Sudka v roce 1976 v Cáchách. Po několik desetiletí byl prostředníkem mezi domácími autory a zahraničím. Mezinárodní ohlas měly jeho Dějiny fotografie 20. století, vydané poprvé roku 1977 v německém nakladatelství DuMont, které později vyšly i v anglické, španělské, italské nebo švédské verzi. Jako fotograf se věnoval zejména portrétu.

Petr Tausk, Cornell Capa, 1976

Petr Tausk, Cornell Capa, 1976

Jeho první samostatná výstava v Galerii Josefa Sudka představuje především portréty významných fotografů – Billa Brandta, Cornella Capy, Joela Meyerowitze, Sama Haskinse, Otty Steinerta, Josefa Sudka nebo Jaroslava Rösslera. Zahrnuje i portréty dalších významných uměleckých osobností, například filmového režiséra Juraje Herze či malíře Miroslava Rady. Součástí výstavy je i řada Tauskových knih.

Petr Tausk: Portréty
Galerie Josefa Sudka
Úvoz 24, Praha 1 – Hradčany
do 19. 06. 2022