duben 2022

Vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Hvězdárna Ďáblice v Praze 8 – vycházka 23. 4. (zdroj cs.wikipedia.org)

Hvězdárna Ďáblice v Praze 8 – vycházka 23. 4. (zdroj cs.wikipedia.org)

• Vycházky označené hvězdičkou* mají omezený počet účastníků.

• Vstupenky na akce a přednášky se prodávají v e-shopu Prague City Tourism na eshop.prague.eu v sekci „Vlastivědné vycházky“. Začátky on-line přednášek v 16.00, není-li uvedeno jinak.

Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5 - 150 00
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

www.prazskevychazky.cz

DUBEN 2022

• 2. 4. so | Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici. * Prohlídka starodávné síně, hlubokého podzemí radnice a výstup na radniční věž. Začátek ve 14.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (D. Taimrová)

Staroměstský ungelt. * O historii původně opevněného kupeckého dvora, který se ve středověku stal pražským střediskem mezinárodního obchodu. Začátek v 10.00 před kostelem sv. Jakuba v ulici Malá Štupartská, P 1. (M. Racková)

• 3. 4. ne | Ve Strašnicích nestraší II.* Prohlídka kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie s procházkou kolem Bečvářova dvora do vilové čtvrti z počátku 20. Století a k Trmalově vile od Jana Kotěry. Začátek ve 14.00 před vchodem do kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, P 10. (S. Micková)

• 5. 4. út | Zaniklé pražské kostely a jejich historieon-line přednáška. Svatyně na každém kroku, tak by se dala charakterizovat Praha v minulých staletích. Mnohé kostely dnes již neexistují a zůstaly po nich třeba jen názvy ulic. (J. Nováková)

• 6. 4. st | Kurátorská prohlídka Svatomikulášské zvonice. (stejně i 27. 4.)* Stavba z roku 1752 sloužila v minulosti jako městská požární hláska a hodinová věž. V interiéru je unikátně dochovaný soubor místností ukazujících život věžníků, kteří ochraňovali města před živelními katastrofami. Začátek v 16.30 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

Strahovská knihovna.* Prohlídka historických sálů knihovny premonstrátského kláštera, vč. interiérů Teologického sálu, Filosofického sálu a kabinetu kuriozit. Začátek v 15.00 před knihovnou na nádvoří. (J. Nováková)

Pašije aneb utrpení, smrt a vzkříšení ve výtvarném umění – on-line přednáška. Zásadní výjevy z Pašijí a jak se jejich vzory propsaly do profánního umění 19. a 20. století. Představení pojmů jako je Pieta, Veraikon, Ecce homo a další. (M. Švec Sybolová)

7. 4. čt | Dvory, dvorky, dvorečky a pražská zákoutí – Staré Město V.* Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé. Začátek v 16.00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém nám. (M. Smrčinová)

• 8. 4. pá | Havlíčkovy sady.* Procházka sady s prohlídkou drobných staveb – Grotty, Pavilonu s historickým kuželníkem a Viničního altánu. Začátek a v 17.00 u hlavní brány z Rybalkovy ul., P 2. (D. Kratochvílová)

• 9. 4. so Valdštejnská zahrada a Vojanovy sady.* Vycházka za krásami raného baroka na Malé Straně. Začátek v 10.00 na zahradním prostranství stanice metra A Malostranská. (M. Koblihová)

Svatopetrská čtvrť.* Jedna z nejstarších osad v Praze, jejíž genius loci dodnes odráží průběh událostí a život obyvatel ovlivněných blízkou Vltavou a obchodní cestou při brodu přes Štvanici. Začátek ve 14.00 na Petrském náměstí pod platany. (V. Trnka)

Vysočany 21. století.* Procházka z parku Podviní, podél Rokytky k Vysočanské radnici, dále z náměstí OSN s památníkem Emila Kolbena kolem bývalého pivovaru k bývalé továrně Pragovka. Začátek ve 14.00 na zastávce tram. č. 14 Poliklinika Vysočany. (M. Hátleová)

• 10. 4. ne | Akce pro děti: Radnicí krok za krokem, dům za domem. Zastavení druhé.* To nás zavede do vskutku pohádkové radní síně. Kde se rozhodovalo o Starém Městě, do míst, kde byli jmenováni cechovní mistři, ale i mnoho lidí odsouzeno k odpykání trestu ve špince. Začátek ve 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)

Všeradice a Magdalena Dobromila Rettigová.* Všeradice, obec nacházející se v kotlině mezi Brdy a Českým krasem na úpatí Housiny s kostelem sv. Bartoloměje a ojedinělé roubené chalupy. Prohlídka muzea zdejší rodačky M. D. Rettigové a připomenutí dalších významných rodáků. Začátek v 10.15 na železniční stanici Všeradice. (V. Trnka)

Nový židovský hřbitov.* Na pohřebišti otevřeném v roce 1890, kde jsou rodinné hrobky předních židovských rodin, odpočívá řada známých osobností v čele s Franzem Kafkou. Začátek ve 14.00 před hlavní bránou na hřbitov z ul. Izraelské v P 10. (Z. Pavlovská)

• 11. 4. po | Nová architektura v asanovaném prostoru Starého Města a Josefova.* Historické centrum, které zažilo výraznou proměnu na přelomu 19. a 20. století. Začátek v 16.30 na Mariánském nám. před budovou Nové radnice. (J. Škochová)

Hamerský rybník a kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích – vycházka 12. 4. (zdroj cs.wikipedia.org)

Hamerský rybník a kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích – vycházka 12. 4. (zdroj cs.wikipedia.org)

• 12. 4. út | Z Roztyl k Hamerskému rybníku.* Území na rozhraní Prahy 4, 10 a 11. Procházka kolem Kunratického lesa ke Geologickému ústavu; se zastávkou u břehu Hamerského rybníka a dále ke kostelu Narození Panny Marie v Záběhlicích. Začátek v 17.00 u východu z metra C Roztyly. (P. Lešovská)

• 13. 4. st | Církevní řády: Františkáni – on-line přednáška. Významným společenstvem byli bratři sv. Františka z Assisi. Jejich stopy nalezneme v Praze na několika místech. Řádové společenství františkánů navíc prošlo vývojem, který nebyl jednoduchý, ať v mužské, tak i v ženské podobě (J. Nováková)

• 14. 4. čt | Podvečerní procházka Pražským hradem.* Na procházce se účastníci seznámí s nádvořími, uličkami i zákoutími Pražského hradu. Začátek v 18.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (D. Kratochvílová)

• 16. 4. so | Domovní znamení Malé Strany II.* O zajímavých znameních a zákoutích Malé Strany: Začátek v 10.00 u vchodu do kostela sv. Mikuláše na Malostranském nám. (M. Smrčinová)

Hradčany známé i neznámé.* O historii šlechtických paláců, které se zde nacházejí, o maloměstském rázu Nového Světa i o církevních řádech, které zde sídlí. Začátek ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (M. Smrčinová)

• 17. 4. ne | Hledáme letní byt. Zn. Dobřichovice – Brunšov.* Nad nádražím na pravém břehu Berounky začalo v 80. letech 19. století vznikat oblíbené letovisko. Začátek v 10.00 a ve 14.00 před nádražím Dobřichovice. (S. Micková)

• 21. 4. čt | Skryté půvaby nevšedních hotelů Malé Strany II. – on-line přednáška. Na Malé Straně se řada zajímavých budov změnila na ubytovací zařízení a proto je možnost nahlédnout do dříve uzavřených objektů. Součástí přednášky je prezentace z fotografií vybraných hotelů. (M. Racková)

• 22. 4. pá | Akce pro děti: za pražskými strašidly.* Pojďte se trochu bát a trochu smát při procházce za strašidly, která se prý objevovala v centru Prahy. Začátek v 17.00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém nám. (D. Kratochvílová)

• 23. 4. so | Nordic walking: z Kobylis do Zdib.* Od památníku Kobyliské střelnice do Ďáblického háje, k Hvězdárně Ďáblice s výhledem do krajiny. Zastavení ve Starých Ďáblicích u Battistovy cihelny a u prvního panelového domu v Praze a polní cestou Na Skřivánčí do Zdib. Začátek v 10.00 na stanici autobusu č. 102 Kobyliská střelnice. (M. Hátleová)

Za architekturou první republiky I. Od rondokubismu po funkcionalismus.* V období první republiky se výrazně měnila podoba centra hlavního města. Právě zde se stavěla nová sídla bank, pojišťoven, budovy obchodních domů i hotelů; v jejichž architektuře se postupně projevily dobové styly – od národního dekorativismu až po funkcionalismus. Začátek v 10.00 před Legiobankou, Na Poříčí 24, P 1. (J. Škochová)

• 24. 4. ne | Akce pro děti: kterak Šemík Horymíra zachránil.* Povídání o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii Vyšehradu. Začátek ve 14.30 před Táborskou bránou. (P. Bartásková, B. Škaroupková)

Pražské Vršovice.* Málokterá z pražských čtvrtí je tak různorodá a architektonicky zajímavá jako právě Vršovice. Kde stával park plný atrakcí v Edenu, vojenská kasárna či výrobna patentek, secesní či funkcionalistické domy v okolí Čechova náměstí a kostel sv. Václava. Začátek ve 14.00 na stanici autobusu č. 135, 136, 213 Slavia. (J. Nováková)

Břevnovský klášter.* Prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek ve 13.00 před kostelem sv. Markéty. (M. Vymazalová)

• 25. 4. po | Jan Preisler: Malíř jarního snu – on-line přednáška. Jeden z umělců středoevropského symbolismu tento rok slaví 150. výročí od svého narození. Představení klíčového díla Jana Preislera. (M. Švec Sybolová)

• 26. 4. út | České šlechtické rody: Lobkowiczové – on-line přednáška. Historie jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů – jeho cesta od legendárního počátku, přes nebývalé úspěchy a pády, až po současnou rodovou reprezentaci. (H. Valentová)

• 27. 4. st | Kurátorská prohlídka Svatomikulášské zvonice.* (viz 6. 4.)

Ze Šmukýřky na Cibulku. Ve 14. století vzniklo v oblasti dnešních Košíř větší množství vinic, u nichž se později objevilo mnoho usedlostí. Tak vznikla i Šmukýřka, od které se vydáme směrem ke kolonii Cibulka. Začátek v 17.00 na konečné stanici autobusu č. 123 Šmukýřka. (P. Lešovská)

• 28. 4. čt | Pražské měšťanské a aristokratické salony – on-line přednáška. Ve společnosti 19. století byly salony místem setkávání na pomezí soukromého a veřejného prostoru, ale byly také označením pro samotné seskupení lidí, kteří se v nich scházeli. (S. Micková)

• 29. 4. pá | Kostel sv. Michala v Jirchářích a jeho okolí. Původně farní kostelík z počátku 12. století býval původně centrem starší středověké osady Opatovice. Dnes je jediným luteránským kostelem na území Prahy, který slouží Slovenskému evangelickému sboru církve augsburského vyznání. Začátek v 15.30 před vchodem do kostela v Opatovické ul., P 1. (A. Škrlandová)

• 30. 4. so | Pražská nábřeží: Z Malé Strany na Smíchov.* Po Janáčkově a Hořejším nábřeží s domy známých architektů např. Josefa Schulze, Antonína Wiehla, Jana Zeyera, k jejichž historii se váží zajímavé příběhy. Začátek v 10.00 u vstupu na most Legií na malostranské straně. (P. Lešovská)

Kostel sv. Ignáce.* Prohlídka kostela Nového Města pražského, který nechal vystavět společně s přilehlou kolejí řád Tovaryšstva Ježíšova pod vedením barokního stavitele C. Luraga. Začátek ve 14.00 před kostelem na Karlově nám. (A. Škrlandová)

Královská obora Stromovka.* Obora se poprvé veřejnosti otevřela v roce 1804 je Pražany zvaná Stromovka. Po skončení oprav Šlechtovy restaurace se plně obnovila společenská funkce této významné památky. Začátek ve 14.00 u fontány před vstupem do areálu Výstaviště. (M. Hátleová)

Staroměstskou radnicí křížem krážem.* Večerní prohlídka s podrobným výkladem otevře takřka veškeré prostory někdejší pražské radnice. Začátek v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (A. Baloun)