květen 2022

Podcast „S Komenským u mikrofonu“

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vydává nový, již třetí podcast „S Komenským u mikrofonu“. První podcast byl publikován 28. března k výročí 430 let jeho narození v rámci Národních oslav J. A. Komenského, které instituce koordinuje.

Jedná se o fiktivní rozhovor se samotným J. A. Komenským, který namluvil autor známého projektu Vivat Comenius, herec Alfred Strejček. Nad obsahem odkazu Komenského se zamyslela přední komenioložka PhDr. Markéta Pánková. Koncem dubna vyšel již druhý podcast formou rozhovoru s PhDr. Janem Šimkem, kurátorem výstavy Škola a válka. Branná výchova v české škole. Moderátor Roman Škoda se ho ptal nejen na výročí J. A. Komenského, ale také na záležitosti spojené s válečným konfliktem na Ukrajině, které svým způsobem souvisí s obsahem výstavy. Přibližně dvacetiminutový rozhovor je možné zhlédnout na Youtube či si jej poslechnout v podcastových aplikacích.

Na konci května bude publikován třetí podcast se zástupcem ředitele Pražské konzervatoře, pedagogem a akordeonistou, Mgr. Ladislavem Horákem.

S Komenským jsou historické české země spjaty po staletí. Jeho kulturní, pedagogické a duchovní poselství ovlivňuje nejen nás, ale celý svět i dnes. Ne náhodou se stal Jan Amos Komenský v roce 1956 patronem UNESCO v rámci své vize o pospolitosti evropských národů a potřebě vzdělávání. Národní oslavy J. A. Komenského (2020 až 2022) opět připomněly nadčasovost jeho odkazu právě v pedagogickém prostředí. Stále více škol si klade za cíl učit podle „Komenského principů“, podle jeho pansofické metody s pozitivní motivací a lidským vztahem mezi dvěma aktéry: „učitel – žák“. Podcast „S Komenským u mikrofonu“ je veden tak, aby se stal nápomocnou silou všem pedagogům i těm zainteresovaným, kteří se chtějí vzdělávat tak, jak o tom mluvil sám Učitel národů. Respondenti jsou vybíráni z celé škály osobností z řad učitelů, historiků či jiných odborníků.

Odkaz J. A. Komenského, zakladatele moderní pedagogiky, opět ožívá „S Komenským u mikrofonu“!