květen 2022

Vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Vila Karla Wilferta, zvaná též Modrý dům – vycházka 9. 5. (zdroj cs.wikipedia.org)

Vila Karla Wilferta, zvaná též Modrý dům – vycházka 9. 5. (zdroj cs.wikipedia.org)

Vycházky označené hvězdičkou* mají omezený počet účastníků.
Vstupenky na akce a přednášky se prodávají v e-shopu Prague City Tourism na eshop.prague.eu v sekci „Vlastivědné vycházky“. Začátky on-line přednášek v 16.00, není-li uvedeno jinak.

Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

www.prazskevychazky.cz

KVĚTEN 2022

• 1. 5. ne | Barokní perla: Zámek Troja.* Pokochejte se s námi krásou raně barokní perly, postavené po vzoru italských vil. Navšěva okouzlujícího interiéru zámku i zahrady s cennými plastikami. Začátek v 10.30 u pokladny zámku. (M. Smrčinová)
Od kostela Panny Marie Vítězné k mohyle na Bílé hoře.* Poutní místo a kostel Panny Marie Vítězné, který připomíná vítězství katolické strany v bitvě na Bílé hoře. Prohlídka míst, kde proběhlo 8. listopadu roku 1620 rozhodující střetnutí, které ovlivnilo historii českého státu na dalších 300 let. Začátek ve 14.00 na konečné zastávce tramvaje č. 22, 25 Bílá Hora. (M. Hátleová)

• 3. 5. út | Kostel sv. Ducha. * Prohlídka gotického kostela s výkladem o zajímavé historii tohoto místa a dnes již zaniklého benediktinského kláštera. Začátek v 16.00 před vchodem do kostela, z ulice E. Krásnohorské. (A. Škrlandová)

• 4. 5. st | Kurátorská prohlídka Novomlýnské vodárenské věže. * V letech 1658–60 vznikla současná stavba s šesti patry a velkorysým vyhlídkovým prostorem – Lusthausem. V patře pod ním byla umístěna nádrž, do níž se čerpala voda z Vltavy a odtud samospádem proudila potrubím do kašen v širším okolí. Začátek v 17.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

• 5. 5. čt | Církevní řády: Johanité – on-line přednáška. Suverénní řád maltézských rytířů patří celosvětově mezi nejvýznamnější řádová bratrstva. V minulosti hrál nenahraditelnou roli obránců křesťanství. Jeho historie, působení a čím je významný až do dnešních dnů. (J. Nováková)

• 7. 5. so | Betlémská kaple. * Prohlídka budovy, ve které byly položeny základy českého reformního hnutí. O založení kaple na konci 14. století, a o spletité historii této památky. Začátek v 10.00 před vstupem na Betlémském náměstí. (M. Hátleová)
Hledáme letní byt zn. Černošice II.* Ve známém pražském letovisku vznikla řada zajímavých vil pro sezónní pobyt i k trvalému užívání. Stopy zde zanechali architekti J. Kotěra, O. Polívka, F. Roith, K. Stráník, K. Štipl, M. Hořejš, ale i řada dalších. Začátek v 10.00 a ve 14.00 na železniční stanici Černošice. Vlak jede ze stanice Praha-hl. nádraží v 9.19 nebo ve 13.19. (S. Micková)

• 8. 5. ne | Malebný Jánský vršek.* Nenápadný kout Malé Strany, který ale nebýval vždy její součástí. Vyprávění o původním kostele sv. Jana Křtitele, i o bývalé osadě Obora u sv. Jana. Začátek v 16.00 na stanici autobusu č. 194 Šporkova. (M. Racková)
Královské Vinohrady I.* Jak rostly Královské Vinohrady a proč jsou dodnes půvabně dochovanou částí metropole, jejíž podoba se téměř vůbec nezměnila. Zajímavá zákoutí mezi Vinohradskou vodárnou a náměstím Míru. Začátek v 15.30 u Vinohradské vodárny. (J. Nováková)

• 9. 5. po | Bubenečské vily: historismus a secese na staré císařské cestě do Stromovky.* Exteriéry vil s pozoruhodnou malířskou a plastickou výzdobou. Vily Wilfertova, Suchardova, Lannova, Koulova, Maškova, od architektů J. Zasche, J. Kouly, I. Ullmanna, J. Kotěry. Začátek v 16.30 na zastávce tramvaje č. 12, 18, 20 Chotkovy sady. (J. Škochová)

• 10. 5. út | Historie terezínského ghetta se zaměřením na jeho kulturu – on-line přednáška. O funkcích, které Terezín měl, na kulturu a její význam v životě vězněných. Připomene tvorbu významných malířů, hudebních skladatelů, ale i dětí, jejichž tvorba je jednou z nejsilnějších vzpomínek na přerušené dětství. (Z. Pavlovská)

• 11. 5. st | Architekt Jan Kotěra a jeho vize dokonalého domu – on-line přednáška. Klíčové a trvalé změny, které přinesl tento architekt do české architektury a jak zasáhl do vývoje architektonických typů jako je rodinný dům, veřejná budova, pomník, náhrobek, dělnická kolonie nebo instalace výstavy. (M. Švec Sybolová)

• 12. 5. čt | České šlechtické rody: Valdštejnové – on-line přednáška. Seznámení se staročeským šlechtickým rodem od jeho legendárních počátků, přes neopakovatelné úspěchy Albrechta z Valdštejna až po dopady Benešových dekretů a současné představitele rodu. (H. Valentová)

• 14. 5. so | Za půvaby Divoké Šárky.* Procházka Šáreckým údolím připomene tuto lokalitu nejen jako dějiště známé pověsti, ale i jako místo osídlené Slovany již v 7. století. Procházka soutěskou Džbán, kolem Čertova mlýna a lesního divadla zpět k vodní nádrži Džbán. Začátek v 10.00 na konečné zastávce tram. č. 20, 26 Divoká Šárka. (P. Lešovská)
Kostel Krista Spasitele na Barrandově.* Nejnovější pražský kostel byl vysvěcen v listopadu 2020 a v roce 2021 byl vyhlášen Stavbou roku. Právem se řadí mezi nejkvalitnější současné sakrální stavby. Začátek ve 14.00 před kostelem, Grussova 6/1274,P 5. (S. Micková)

• 15. 5. ne | Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici.* Prohlídka apoštolů zblízka, starodávných síní i hlubokého podzemí radnice. Začátek ve 14.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (D. Taimrová)
Pražská nábřeží III. – Z Výtoně k Veslařskému ostrovu.* Procházka z Nového Města nejkratším pražským tunelem na Podolské nábřeží, vybudované v 50. letech 20. století. Na této trase se nachází výjimečné stavby význačných architektů. Začátek v 10.00 před budovou Podskalské celnice naproti zastávce tramvaje č. 2, 3, 7, 17, 21 Výtoň. (P. Lešovská)
Všeradice a Magdalena Dobromila Rettigová.* Cílem výletu je historická obec Všeradice na úpatí Housiny s kostelem sv. Bartoloměje a ojedinělou roubenou chalupou. Připomeneme významné zdejší rodáky: Aarona Pollaka, nejvýznamnějšího rakouského sirkaře a slavnou autorku kuchařky M. D. Rettigovou. Začátek v 10.15 na železniční stanici Všeradice, vlak jede v 8.58 ze stanice Praha-Smíchov s přestupem v Zadní Třebani v 9.29. (V. Trnka)

• 16. 5. po | Za architekturou první republiky od rondokubismu po funkcionalismus II.* V období první republiky se výrazně měnila podoba centra hlavního města nové republiky. Druhá část cyklu bude zahájena před palácem Adria od P. Janáka. Připomene obchodní domy Ara, Baťa, Lindt, palác U Stýblů, Dům hraček, pojišťovnu Praha a palác Broadway. Začátek v 16.30 na Jungmannově nám. u sochy. (J. Škochová)

• 17. 5. út | Kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.* Prohlídka barokního kostela, kterou dokončil architekt K. I. Dientzenhofer. Po období úpadku byl kostel od roku 1861 využíván jako vojenský pro nedalekou posádku v kasárnách na Pohořelci. Začátek v 16.00 před vchodem do kostela. (A. Škrlandová)

• 18. 5. st | Kurátorská prohlídka Zrcadlového bludiště.* Bludiště na Petříně bylo původně zbudováno jako pavilon Klubu českých turistů na pražské Jubilejní zemské výstavě 1891. Poté bylo přemístěno na Petřín. Začátek v 17.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

• 19. 5. čt | Skryté půvaby nevšedních hotelů Malé Strany III. – on-line přednáška. Na Malé Straně se řada zajímavých budov změnila na ubytovací zařízení a tím se podařilo hotelovým hostům nahlédnout do dříve uzavřených objektů. (M. Racková)

• 20. 5. pá | Akce pro děti: Za pražskými strašidly.* . Pojďte se trochu bát a trochu smát při procházce za strašidly, která se prý objevovala v centru Prahy. Začátek v 17.00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém nám. (D. Kratochvílová)

• 21. 5. so | Nordic Walking: Expedice k východnímu pólu Prahy.* Výprava za dobytím východního pólu Prahy není žádná vědecká expedice, ale výprava k nejvzdálenějšímu východnímu bodu Prahy, který se nachází v Klánovickém lese v části Vidrholec. Začátek je v 10.00 na železniční stanici Praha-Klánovice. Vlak jede z Masarykova nádraží v 9.29, autobusy č. 221, 303 od stanice metra B Černý most. (M. Hátleová)
Praha v době heydrichiády.* V letošním roce si připomínáme významné výročí neblahých událostí spojených se jménem a působením Reinharda Heydricha v čele protektorátu Čechy a Morava. Na mnoha místech v Praze je dodnes možné tuto dobu přiblížit. Začátek v 10.00 na rohu ulic Albertov a Na Slupi. (J. Nováková)
Vyšehrad a jeho legendy.* Prohlídka nejvýznamnější památky vyšehradského areálu. Vycházka je vhodná i pro rodiny s dětmi. Začátek ve 14.30 u Táborské brány. (M. Smrčinová)

• 22. 5. ne | Akce pro děti: Staroměstská radnice dětem – Na návštěvě u Brožíka.* Prohlídka je třetím dílem pětidílného cyklu komentovaných prohlídek pro děti. Přenese nás do období středověku, do dob největší slávy Království českého, i dob méně slavných. Začátek ve 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)
Anežský klášter a jeho zahrady.* Jedna z nejvýznamnějších gotických staveb Prahy, založená ve 30. letech 13. století přemyslovskou princeznou Anežkou. Navštěva přízemí kláštera i jeho zahrady. Začátek v 10.00 před hlavním vchodem do kláštera z Anežské ulice. (M. Smrčinová)
Tetín ze Srbska přes jedinečnou rezervaci Koda s Údolím děsu.* Turistická vycházka romantickou krajinou. Autobus ze zastávky Tetín do Berouna odjíždí ve 14.32 a v 16.52. Začátek v 10.00 na železniční zastávce Srbsko. Vlak jede ze zastávky Praha–hl. nádraží v 8.51. (V. Trnka)

• 23. 5. po | Praha církevní – on-line přednáška. Přednáška provede Prahou v průběhu staletí tak, jak se vyvíjelo křesťanství a utvářelo a přetvářelo nejen myšlení lidí, ale i podobu města. Začátek v 17.00. (M. Gausová Zörnerová)

• 24. 5. út | Vyhlídka Na Košince.* Z vyhlídky na vltavské zátoky sestoupíme kolem Grabovy vily ke kostelu sv. Vojtěcha a k Libeňskému zámečku. Projdeme se pobřežní cestou. Začátek ve 16.30 na zastávce tram. č. 3, 10, 24 Bulovka, ve směru na Palmovku. (P. Lešovská)

• 25. 5. st | Korunovace českých králů – on-line přednáška. Korunovační obřady, které byly za dob Přemyslovců nedílnou součástí převzetí královské moci. Karel IV. jim pak vtiskl rituální podobu. Jak do podoby korunovací zasáhla bitva na Bílé hoře, jak změnila jejich význam? (R. Kouřilová)

• 28. 5. so | Akce pro děti: Po stopách českých králů.* Matyášovou branou do bývalého sídla českých králů a královen. Začátek v 15.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (P. Bartásková, B. Škaroupková)
Hledáme letní byt. Zn. Dobřichovice – Brunšov II.* Nad nádražím na pravém břehu Berounky začalo v 80. letech 19. století vznikat oblíbené letovisko. Procházka kolem vil s prvky historismu, secese, folkloru i funkcionalismu. Začátek v 10.00 a ve 14.00 řed nádražím Dobřichovice. Vlak jede ze stanice Praha-hl. nádraží v 9.19 a ve 13.19. (S. Micková)
Staroměstskou radnicí křížem krážem.* Večerní prohlídka s podrobným výkladem. Začátek v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (A. Baloun)

• 29. 5. ne | Staroměstskými uličkami.*Vycházka uličkami a zákoutími mezi Národní třídou a Anenským náměstím. Zajímat nás bude samozřejmě architektura a připomeneme si známé osobnosti, spojené s touto částí Prahy. Začátek v 10.00 na Anenském náměstí u studny. (H. Barešová)
Břevnovský klášter.* Prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek ve 13.00 před kostelem sv. Markéty. (M. Vymazalová)
Jelením příkopem do Královské zahrady.* O historii Královské zahrady a stavby které ji doplňovaly. Vycházka do Jeleního příkopu. Začátek ve 14.00 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě. (D. Kratochvílová)
Podvečerní procházka Pražským hradem.* Seznámaní s nádvořími, uličkami i zákoutími hradu. Začátek v 17.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (D. Kratochvílová)

• 30. 5. po | Vizionář Adolf Loos aneb idea a realita dokonalého interiéru – on-line přednáška. Život a dílo jednoho z nejdůležitějších architektů počátku 20. století.(M. Švec Sybolová)