únor 2020

Návrat okřídleného šípu?

Czech National Trust je sdružení, které usiluje o uchování a záchranu památek na základě systému nestátní obnovy a správy, s pomocí soukromých prostředků a také zapojení dobrovolnické práce. Je inspirováno britským modelem. Jedním z jeho projektů je v současné době snaha o návrat legendární plastiky okřídleného šípu, symbolu značky Škoda, na atiku Škodova paláce.

Autorem slavné plastiky je český kubistický sochař Otto Gutfreund světového významu, průkopník českého novodobého sochařství.

Závěrečný návrh plastiky, kterou měl Gutfreund navrhnout pro výzdobu Škodova paláce, významné pražské kubistické stavby, pracoval se zvětšenými koly z reálné produkce Škodových závodů. Vzhledem k tomu, že socha měla být symbolem strojíren, poněkud překvapivě nebyla odlita z kovu, nýbrž se jednalo o dřevěnou konstrukci pokrytou měděným plechem. Hlavní motiv plastiky lemovaly dva elegantně zakřivené nosníky. Na předchozích návrzích byla i postava dělníka nebo inženýra, ale od těch Gutfreund výsledné dílo oprostil. Vzniklo tak moderní dílo, čerpající z nadšení pro techniku a estetiku strojů za využití reálných předmětů. Plastika zdobila palác do 60. let minulého století, kdy byla sej­muta za účelem nutné renovace. Shodou nešťastných okolností však byla socha odvezena do sběrných surovin, odkud už se nikdy zpět nevrátila.

Trvalo dlouhé roky, než se podařilo nalézt bronzový model, který společně s několika zachovalými skicami a fotografiemi dokumentuje její podobu. CNT nyní usiluje o zhotovení kopie tohoto významného uměleckého díla.

Vlastník budovy je záměru obnovy a znovu osazení atiky touto jedinečnou dominantou nakloněn. Za účelem získání prostředků na projekt se koná 18. 3. v pražské galerii Artinbox aukce uměleckých děl.

Otto Gutfreund byl profesorem na pražské UMPRUM. Účastnil se mnoha zahraničních výstav, jeho dílo je zastoupeno ve sbírce newyorského Muzea moderního umění. Je autorem sochy T.G.M. v Hradci Králové a mnoha dalších prací pro veřejný prostor.

Maf