červen 2022

Dějiny světové architektury

Právě vyšla nová publikace z produkce NPÚ pro všechny čtenáře a milovníky historie a dějin architektury.

Po předchozích dvou dílech – Umění starověkých říší a Umění antického světa – vyšel třetí svazek Menclových Dějin evropské architektury obsahující Středověké umění evropského Západu. Po téměř padesáti letech od vzniku rukopisu tak čtenář dostává do rukou třetí ze čtyř svazků monumentálního díla Václava Mencla, Dějiny evropské architektury. Jde o autorovo poslední dosud nepublikované dílo, v němž zúročil své celoživotní zkušenosti a podal dosud nejobsáhlejší výklad vývoje architektury, zasazený do slohových, historických i filosofických souvislostí. Autentičnost díla přibližují Menclovy půdorysné analýzy, kresby a autorské fotografie.

Doc. Dr. techn. Ing. arch. Václav Mencl (1905 – 1978) byl předním znalcem české a evropské středověké architektury, významným odborníkem v oblasti památkové péče, systematickým vědcem a vysokoškolským pedagogem, který inicioval vznik městských památkových rezervací a aktivně se podílel na záchraně kulturního dědictví. Profesní dráhu zahájil na Slovensku, kde stál u zrodu tamní památkové péče a publikoval první vědecké práce. Také z toho důvodu vychází kniha ve spolupráci Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Publikaci je možné objednat v Národním památkovém ústavu, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3, na tel.: 274 008 285 nebo e-mailu: roubickova.dita@npu.cz.

Objednané publikace jsou zasílány prostřednictvím České pošty, lze je také vyzvednout osobně.

Prodejní cena knihy je 1000 Kč.

Kontakt: Mgr. Dita Roubíčková

Dita Roubíčková